CMB stödjer forskning

CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och ömsesidigt kunskapsutbyte. Hur forskningsstöd fördelas till olika projekt hanteras av forskningsutskottet utifrån uppdraget att utveckla viktiga områden för ny kunskap och kompetens.

CMB stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Inom ramen för denna inriktning behandlas alla ansökningar inkomna till forskningsutskottet. CMB välkomnar särskilt forskningsprojekt som förväntas bidra till ökad effektivitet och produktivitet i samhällsbyggnadssektorn. Exempel på ämnesområden av särskild betydelse är managementaspekter av digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, effektiv produktion, samt innovationsförmåga.

Genom tematiska grupper och aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten sker kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Här hittar du forskningsrapporter och andra publikationer »