CMB stödjer forskning

CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och ömsesidigt kunskapsutbyte. Hur forskningsstöd fördelas till olika projekt hanteras av forskningsutskottet utifrån uppdraget att utveckla viktiga områden för ny kunskap och kompetens. Prioriterade områden är:

  • digitalisering
  • organisations- och affärsutveckling
  • stadsbyggnad och stadsutveckling
  • byggandets effektivitet och produktivitet

Genom tematiska grupper och aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten sker kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Här hittar du forskningsrapporter och andra publikationer »