Upphandlingsgruppen

Gruppen är avslutad under 2017

Frågor som berör upphandling kommer framöver att behandlas under andra former, bland annat inom Effektivitet och produktivitets-gruppen.

CMB:s grupp för upphandlingsfrågor är del i det nationella forskningsprojektet ProcSIBE (för hemsida, se länk nedan). Gruppen leds vetenskapligt av docent Anna Kadefors vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Ordförande i gruppen är Anna Nordén, Inköpschef på Familjebostäder.

Upphandlingsfrågor får allt större betydelse för utvecklingen inom samhällsbyggnad. Relationerna mellan akademi, näringsliv och samhälle behöver därför förstärkas, varvid en samsyn kring kunskaps- och utvecklingsbehov kan skapas.

Exempel på områden som berörs inom gruppen är förbättring av dagens upphandlingsmodeller, utveckling av upphandlingsformer och hur dessa påverkas av exempelvis reglering, policies, normer, kultur, resursbrist och teknikutveckling, betydelsen av långsiktig samverkan/partnering, samt påverkan av BIM på upphandling och kontraktsformer.

www.procsibe.se

Ledamöter

Anna Kadefors, Chalmers/KTH
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Anna Norén, NCC Building Väst
Christer Fröberg, Kjellgren Kaminsky Architecture
Daniella Petersen, Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
Fredric Norefjäll, RISE
Gunilla Haglund, Tengbom
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
John Kåwert, Rotpartner
Lena Himmelmann, Akademiska hus
Linda Josefsson, Upphandlingsbolaget
Marcus Rydbo, Norconsult AB
Maria Mattsson, Norconsult
Mats Milsta, Liljewall arkitekter ab
Pernilla Gluch, Chalmers
Ulf Brattö, White arkitekter

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Gruppens kommande möten 2017