Stiftelsens styrelse

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har en styrelse bestående av följande personer:

Bo Larsson, Trafikverket
Fredrik Johansson, NCC
Kicki Björklund, Bostadsbolaget AB
Kristina Pettersson Post, Vasakronan
Mickey Johansson, WSP Sverige AB
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter
Peter Hårte, Peab Sverige AB