Stiftelsens styrelse

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har en styrelse bestående av följande personer:

Anna Nivala, Bengt Dahlgren Göteborg AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Bo Larsson, Trafikverket
Fredrik Johansson, NCC
Jacob Sahlqvist, White arkitekter
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Per-Anders Ericsson, Skanska Sverige AB
Peter Hårte, Peab Sverige AB