Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, Castellum.

Ledamöter

Anders Hagson, Chalmers
Carolina Högvall, Krook & Tjäder
Christina Ingelsten, Skanska
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Erik Gedeck, Fastighetskontoret Göteborg
Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi o org
Janica Wiklander, Tengbomgruppen AB
Jonas Larson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Karl Palmberg, Liljewall arkitekter
Lena Josgård, HSB Göteborg
Marcus Jahnke, RISE
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, White arkitekter
PerEric Persson, KUB arkitekter
Saeid Erfan, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Sophie Dufva, Semrén & Månsson
Åsa Swan, Älvstranden Utveckling AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2018

  • Onsdag den 7 februari, klockan 11.00-13.00
  • Fredag den 13 april, klockan 13.30-16.00
  • Fredag den 1 juni, klockan 13.30-16.00