Forskningsutskottet

Utskottet drar upp riktlinjer och kriterier för den forskning som stöds av CMB samt behandlar forskningsansökningar och följer upp FoU-projekt. En annan viktig del av utskottets arbete är att stimulera företag till att samarbeta med studenter kring examensarbeten och industridoktorandprojekt. Ordförande i utskottet är Christina Claeson Jonsson, FoU-chef på NCC och adjungerad Professor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Ledamöter

Charlotte Svensson Tengberg, Skanska Sverige
Christina Claeson-Jonsson, NCC AB
Frida Lind, Chalmers, Supply and Operations Management
Göran Lindahl, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Jan Izikovitz, Tengbom AB
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Kristina Mjörnell, RISE
Liane Thuvander, Chalmers ACE
Magnus Eriksson, Trafikverket
Martin Löwstedt, Chalmers
Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
Ulf Östermark, Förvaltnings AB Framtiden

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2018

Tor 22 feb, kl 14.00-16.00

Tis 8 maj, kl 14.00-16.00

Tor 20 sep, kl 14.00-16.00

Tor 22 nov, kl 14.00-16.00