Effektiv produktframtagning

Under 2014 startades gruppen för Effektiv produktframtagning, nu under vetenskaplig ledning av professor Christian Koch, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för Construction Management, Chalmers. Ordförande i gruppen är Tobias Nordlund, regionchef på Prolog.

Gruppens syfte är att utveckla kunskap och utbyta erfarenheter som bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten i såväl enskilda processer som i större sammanhang. Kraven från samhället att öka kundvärdet och minska resursförbrukningen inom samhällsbyggandet ligger som grund för gruppens initiativ och ambitionen är att stimulera till forskning och debatt kring drivkrafter för exempelvis förbättrad effektivitet och industrialiserat byggande.

Ledamöter

Charlotta Hansson Allefelt, Göteborg Stad Lokalförvaltningen
Christian Koch, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
Gunilla Haglund, Tengbom AB
Helena Tellberg, PEAB Swerock AB
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Broström, Liljewall Arkitekter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Marie Svensson, Protek Projektstyrning AB
Per Kärrdin, Inhousetech
Shahroz Sahba, NCC
Simon Svensson, White
Tobias Nordlund, Prolog

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2018

Ons 23 maj, kl 11.00-13.00