CMB:s föreläsarpool

Inom CMB finns en fantastisk kompetens samlad. Genom våra frukostseminarier, Byggluncher och andra evenemang har vi samlat en helt unik pool av duktiga och kunniga talare som vi nu erbjuder våra partner att ta del av. Ta chansen att låta en av Chalmers duktig forskare berätta om de senaste rönen inom managementforskningen på ert nästa styrelsemöte eller hör hur en kollega i branschen löst en utmanande styrningsfråga i ett avgörande projekt.

För bokning, kontakta talarna direkt via e-post eller telefon.

Effekter av sysselsättningskrav i byggupphandling

Bygglunch 2017-06-20

Sysselsättning som krav i byggupphandlingar har ökat stort i Sverige de senaste åren, i kölvattnet av den ökade byggtakten. Daniella Petersen, doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation  berättar  om vilka effekter detta får på prisfokus och kompetensbehov i byggbranschen.

Daniella Petersen, doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
daniella.petersen@chalmers.se
0766-07 48 45

Blir det bättre samverkan med en standard?

Frukostmöte 2017-06-02

Professionell samverkan är svårt och flera branscher, med byggbranschen i täten, har länge signalerat att man behöver hjälp för att kunna dra nytta av gränsöverskridande samarbeten. Sedan mars 2017 finns hjälp i form av en ny ISO standard.

Malin Svedmyr, utvecklingsansvarig för projektledning på Ramböll
malin.svedmyr@ramboll.se
010-615 60 00

Vad förklarar Sveriges bostadsbrist?

Bygglunch 2017-05-16

Bostadsbristen i Sverige har under de senaste 20 åren ökat successivt till dagens extrema nivå. Vilka förklaringar finns till detta och vad kan vi lära oss av våra grannar Norge, Finland, Danmark och Tyskland?

Anders Hagson, konstnärlig professor vid Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
hagson@chalmers.se
070-574 40 95

Förändringar i stora byggföretag, på pappret och på riktigt

Frukostmöte 2017-05-05

Det framförs ofta kritik mot att den svenska byggbranschen har en låg förändringsbenägenhet, men stämmer det? Chalmersforskare Martin Löwstedt berättar om  hur förändring framställs i årsredovisningar jämfört med hur de uppfattas ute på bygget.

Martin Löwstedt, tekniklektor Construction Management vid Chalmers
martin.lowstedt@chalmers.se

0731-54 23 98

Logistikens roll i tät stadsmiljö

Frukostmöte 2017-04-07

Trånga stadsgator som delas med övrig trafik och brist på lagringsutrymme. Det är en utmaning som många byggprojekt står inför när städerna förtätas och situationen ställer höga krav på bygglogistiken. Effektiv logistik reducerar kostnader, ökar kvalitén och bidrar till en effektivisering av byggprocessen.

Viktoria Sundquist, Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers
viktoria.sundquist@chalmers.se
031-772 34 82

Att leda stora komplexa projekt i stadsmiljö

Bygglunch 2017-03-21

Trafikverkets projektchefer för Västlänken och Marieholmsförbindelsen, Bo Larsson och Per Rydberg, berättar om utmaningarna med några av Västsvenska paketets megaprojekt i Göteborg.

Bo Larsson, projektchef för Västlänken, Trafikverket
bo.larsson@trafikverket.se
070-623 32 82

Hur går det för BoStad 2021?

Bygglunch 2017-02-21

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Skarpa deadlines och förändrat arbetssätt driver upp takten i planeringen i projekt BoStad 2021, men hur går det med kvaliteten och räcker resurserna till?

Anders Svensson, Professor of the practice vid Chalmers arkitektur
anders.svensson@chalmers.se
0705- 60 77 00

Så ser platscheferna på avfallshantering

Frukostmöte 2017-02-03

I forskningsprojektet Ombyggnadsuppföljning har fokus varit på hur platschefer på stora entreprenadföretag hanterar avfallsfrågor vid ombyggnad. Byggherrens engagemang och underentreprenörers arbetsrutiner är några av de faktorer som enligt platscheferna påverkar hur avfallshanteringen sker. På CMB:s frukostseminarium berättade forskarna bakom projektet om de attityder och frågeställningar de har mött under studiens gång.

Ahmet Anil Sezer, forskare på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
ahmeta@chalmers.se
076-245 40 99

När skrotar vi ritningen?

Bygglunch 2017-01-17

Med BIM (Byggnads Informations Modeller) och VR (Virtual Reality) kommer helt nya möjligheter att uppleva och kommunicera byggprojekt som om byggnaden redan finns.

Mattias Roupé, Universitetslektor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
mattias.roupe@chalmers.se
031-772 11 33

Kulturkrockar sänker höga hus

Bygglunch 2016-12-20

Många speciella och symbolrika projekt är under förprojektering såväl i Stockholm som i Göteborg. Flera av dessa projekt har i idéstadiet stora ambitioner rörande gestaltning och inte minst höjd. Erfarenhet visar dock att sådana projekt ofta blir mycket utdragna – om de ens slutförs. Under planarbetet får byggnaderna ofta ett minskat symbolvärde genom att exempelvis byggnadshöjden måste sänkas.

Anders Klittmar,Integra Engineering
anders.klittmar@integra.se
070-318 22 70

Gör hållbart samhällsbyggande till en god affär

Frukostmöte 2016-12-02

Hållbarhetsarbete handlar inte längre bara om krav utan är en positiv drivkraft som innebär stora möjligheter för företagens affärsutveckling. Allt fler företag ser hållbarhet som en strategisk fråga. De företag och ledare som ännu inte har insett detta riskerar snart att hamna på efterkälken.

Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter
anna.graaf@white.se
070-510 16 62

BIM i medelstora entreprenadföretag

Bygglunch 2016-10-18

Alltsedan BIM introducerades för cirka 15-20 år sedan har både forskare och andra BIM-förespråkare talat  om en teknisk revolution som skall komma att förändra byggindustrin och driva branschens utveckling. Idag finns det dock forskare som talar om en övertro på teknikens betydelse.

Henrik Linderoth, professor vid Jönköpings universitet
Henrik.Linderoth@ju.se
036-10 16 33

Vad menar vi med partnering och samverkan?

Bygglunch 2016-10-18

Vid CMB:s bygglunch i oktober 2017 presenterade Therese Eriksson, PhD vid Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers, och Lars Bankvall, CMB, en temperaturmätare kring partnering/samverkan inom samhällsbyggnadssektorn.

Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB
lars.bankvall@cmb-chalmers.se
070-316 08 97

BIM-samordnaren - en nyckelroll för samverkan?

Frukostmöte 2016-10-07

Utmanar de nya rollerna som till exempel BIM-samordnare rådande strukturer, kulturer och beteendemönster inom byggindustrin – och i så fall hur?

Petra Bosch, docent och avdelningschef på Avdelningen för Construction Management
petra.bosch@chalmers.se
0709-52 23 59

Bygga sjukhus - vilka krav ställs på projektledningen?

Frukostmöte 2016-09-02

Sverige och Västra götalandsregionen står inför stora investeringar avseende våra sjukhusbyggnader fram över. Bara på Östra sjukhuset i Göteborg bedömer man ett investeringsbehov på ca 9 miljarder inom en 15-20-årsperiod. Mattias Ståhl, fastighetsförvaltare på Västfastigheter, berättar om utvecklingsplanen för Östra sjukhuset och hur visionen ser ut fram till 2050 och Magdalena Låstbom, projektledare Västfastigheter, berättar om Västfastigheters byggprojekt på området och vad komplicerade sjukhusprojekt ställer för krav på projektledningen.

Magdalena Låstbom, projektledare Västfastigheter
magdalena.lastbom@vgregion.se
070- 082 56 72

Hållbarhetsfrågor blir legala krav – är fastighetsbranschen redo?

Bygglunch 2016-04-19

De senaste åren har hållbarhetsfrågor som berör miljö, arbetsvillkor och antikorruption börjat ta allt större plats inom fastighetsjuridiken. Frågor som tidigare var av policykaraktär blir nu allt oftare avtalsinnehåll. Jesper Prytz, expert på kommersiella avtal och fastighetsjuridik, och Emma Ihre, hållbarhetschef, på Mannheimer Swartling, redogjorde för de utmaningar som det innebär att göra hållbarhetsfrågor till juridiska åtaganden.

Jesper Prytz, partner, Mannheimer Swartling
jesper.prytz@msa.se
031-355 16 72

Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling
emma.ihre@msa.se
08-5950 6190

Behöver vi arkitekten i en ledande roll?

Frukostmöte 2016-04-01

Har dagens arkitekter kompetens och förutsättningar för ta en ledande roll i samhällsbyggandet? Är det som specialist arkitekten gör störst nytta eller har arkitekten med sin metod bättre förutsättningar för ett holistiskt perspektiv? Anders Svensson, professor of the practice på Chalmers arkitektur, ger sin syn på framtidens arkitektroll i samhällsbyggandet och konsekvenser för utbildningen av arkitekter på Chalmers.

Anders Svensson, Professor of the practice, Chalmers arkitektur
anders.svensson@chalmers.se
070-5607700

Vem tar helhetsansvaret för stadsutvecklingen?

Bygglunch 2016-03-15

Martin Öberg, universitetsadjunkt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, problematiserar han kring begreppet samverkan, och hur det bland annat påverkar ledningsansvaret när staden utvecklas och byggs ut. Martin har i över trettio år arbetat med utbildning, forskning och utveckling inom företagsekonomi med inriktning på bland annat marknadsföring, förändringsprocesser, logistik och detaljhandel. Han har även arbetat som konsult inom detaljhandels- och logistikområdet, lett utvecklingsprojekt av stadskärnor, samt ansvarat för framtagande av handelsutredningar och strategisk utveckling av kommunala strukturer för handel och besöksnäring.

Martin Öberg, universitetsadjunkt Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
martin.oberg@handels.gu.se
031-786 1558

Vad kan vi lära av dialogen kring Campus Näckrosen?

Frukostmöte 2016-03-04

Campus Näckrosen, ett stenkast söder om Götaplatsen, ska utvecklas till ett centrum för konst och humaniora. Engagerade grannar protesterade tidigt mot de planer som Akademiska Hus arbetat fram tillsammans med Göteborgs universitet, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och Higab. Först efter ett omfattande dialogarbete med närboende kunde den negativa starten vändas till en positiv resa för alla inblandade.

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se
031-63 24 53

Christian Frisenstam, arkitekturråd Akademiska Hus region Väst
Christian.Frisenstam@akademiskahus.se
031-63 24 44

Joakim Forsemalm, etnolog/kulturgeograf, Radar Arkitektur och planering
joakim@radar-arkplan.se
031-10 98 92

Har PBL-förändringarna haft någon effekt?

Frukostmöte 2016-02-05

Vilka är effekterna och konsekvenserna av de senaste årens förändringar i PBL och vad kan förväntas framöver? Sven Boberg, chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, är återkommande samarbetspartner till CMB gällande lagstiftningsfrågor och det interna arbetet som påverkar samhällsbyggandet.

Sven Boberg, chefsjurist Avdelningen för Verksamhetsstyrning, Göteborgs stad
sven.boberg@sbk.goteborg.se
031-368 16 95

Varför är Norge dubbelt så bra som Sverige på bostadsbyggande?

Frukostmöte 2016-01-08

Att jämföra sig med någon som är bättre genom benchmarking är ett bra sätt att synliggöra egna brister. I Norge produceras årligen dubbelt så många bostäder per invånare som i Sverige. Hur kan dessa skillnader förklaras?

Anders Hagson, professor Chalmers arkitektur
hagson@chalmers.se
0705-744095

Konsultupphandling – gissel eller möjlighet?

Bygglunch 2015-12-15

Frågorna kopplade till dagens konsultupphandling är många och ofta svåra att besvara. Ofta är det snårigt både för den som vill upphandla och för den som vill leverera en tjänst. Marcus Rydbo och Maria Mattsson, som är verksamma inom affärsområdet Arkitektur och Samhällsplanering på Norconsult, delade med sig av sina erfarenheter och gav sin syn på några av frågeställningarna.

Maria Mattsson, Norconsult
maria.mattsson@norconsult.com

Marcus Rydbo, Norconsult
marcus.rydbo@norconsult.com

Vad hindrar tät och blandad stad?

Bygglunch 2015-09-15

Den hållbara samhällsutvecklingen siktar mot den täta och funktionsblandade staden. Men vad innebär egentligen begreppet blandstad? Det har professor Anders Hagsom på Chalmers forskat på tillsammans med bland andra Erik Linn, White arkitekter.

Anders Hagson, professor Chalmers arkitektur
hagson@chalmers.se
0705-744095

Erik Linn, arkitekt White arkitekter
erik.linn@white.se
031-608746

Kungälvs kärna ska växa. Hur gör vi?

Bygglunch 2015-06-16

Under de närmsta åren planeras för ca 1300 nya bostäder (en fördubbling), ett nytt resecentrum och ökad handel i Kungälvs stadskärna. Målbilden är tydlig - Kungälv ska utvecklas till en dynamisk stadskärna med hållbarhet och tillväxt i fokus - men hur gör man?

Cecilia Örtendahl, programansvarig för Stadskärnan i Kungälvs kommun
cecilia.ortendahl@kungalv.se
070-2697496

Strategiarbete i stora byggföretag

Frukostmöte 2015-06-05

Hur används strategiarbete i ett stort byggföretag? Och på vilket sätt kan strategiarbete kopplas till långsiktig förändring och utveckling i byggindustrin? Vilka är det egentligen som jobbar med strategi och vilka kompetenser är det som behövs?

Martin Löwstedt, forskare och lärare på avdelning för Construction Management, Chalmers
martin.lowstedt@chalmers.se
0731-542398

Enkelhet som utmanar svenskt byggande

Frukostmöte 2015-05-08

Johan Brandström från Kjellgren Kaminsky Architecture delar med sig av sina tankar och erfarenheter från bygget av Öijared hotell. Hotellet är ett unikt projekt som till stor del är en modulbyggnation och där det tidigt fanns en stark vilja att det skulle genomföras genom samverkan där alla inblandade var lika viktiga pusselbitar för att nå ett lyckat resultat.

Johan Brandström, Kjellgren Kaminsky Architecture
johan@kjellgrenkaminsky.se
0708-93 39 65

Hur ska allt kunna renoveras samtidigt?

Bygglunch 2015-04-21

Fredrik Olsson, vd på Rotpartner, berättar om sina erfarenheter och synsätt på processer i strategiarbete vid stora renoveringar. Exempelvis Botkyrkabyggen. Fredrik pratar även gärna om ämnen som medborgardialog etc.

Fredrik Olsson, vd Rotpartner
Fredrik.Olsson@rotpartner.se
0709-22 15 90

Kvalitet – byggsektorns ömma tå?

Frukostmöte 2015-03-06

I alla projekt förekommer fel och brister. För att uppnå excellent kvalitet krävs att kvalitetsaspekten integreras i företagets strategi, det konstateras i en ny studie från Chalmers, Construction Management.

Christian Koch, professor Chalmers Bygg och miljö
christian.koch@chalmers.se
076-634 51 22

Effektiv samverkan med virtuell produktionsplanering

Bygglunch 2015-01-20

Mattias Roupé, forskare vid Chalmers, arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik, Virtuell produktionsplanering (VPP). Avsikten med metodiken är att få olika aktörer i ett projekt att samarbeta och nyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan det verkställs i verklig produktion. VPP utnyttjar 3D-visualisering och BIM-modellen under denna process.

Mattias Roupé, forskare vid Inst. för bygg och miljöteknik, Chalmers
roupe@chalmers.se
031-772 11 33, 070-223 95 04

Nya PBL, beslutade och kommande ändringar

Frukostmöte 2015-01-09

Lagändringarna angående Attefallshus trädde ikraft den 1 juli 2014, men effekten har låtit vänta på sig. Ett antal av de föreslagna ändringarna av planprocessen har riksdagen röstat ner och de som röstats igenom börjar gälla den 1 januari 2015. Sven Boberg, Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättar om de beslutade förändringarna av planprocessen samt andra pågående utredningar och förslag som är på gång i nya PBL.

Sven Boberg, Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
sven.boberg@sbk.goteborg.se
031-368 16 95

Pappersbruksområdet i Mölndal blir ny stadsdel

Bygglunch 2014-12-16

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram på det gamla pappersbruket i centrala Mölndal. Anders Ohlsson, vd för Mölndala Fastighets AB, det kommunala bolag som leder projekteringen av Forsåkerområdet, berättar om visioner och planer för hur detta projekt ska genomföras.

Anders Ohlsson, vd för Mölndala Fastighets AB
anders.ohlsson@molndala.com
072-381 06 70

Så renoverar vi miljonprogrammen hållbart

Frukostmöte 2014-12-05

Vi står inför stora, akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnader som har passerat sin tekniska livslängd. Vi behöver också fördubbla renoveringstakten för att nå energimålet 2050. För att säkerställa att det görs med rätt kvalitet och att vi når målen utifrån olika perspektiv; miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturhistoriskt behöver vi utveckla metoder för att genomföra hållbar integrerad renovering.

Kristina Mjörnell, affärsområdeschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
kristina.mjornell@sp.se
010-516 57 45

Unikt bygglogistikkoncept i stadsutvecklingsområde

Bygglunch 2014-09-16

I ett unikt koncept samordnar Norra Djurgårdsstaden Bygglogistikcenter alla flöden av transporter och avfallshantering till och från byggområdet. Genom detta säkerställs byggproduktionen och Stockholms stads krav på ett resurseffektivt och hållbart byggande. Samverkande företag är Prolog, experter inom förändringsledning, kompetensutveckling och projektledning.

Fredrik Friblick, vd Prolog
fredrik.friblick@prolog.se
070-493 05 61

Guide till innovation och utveckling

Frukostmöte 2014-09-05

Hur arbetar byggherreföretag med innovation och utveckling? Hur kan byggherrar stödja innovationsprocesser i byggsektorn? De frågorna har varit utgångspunkter för ett forskningsprojekt där Lokalförvaltningen i Göteborg, Fortifikationsverket, Älvstranden Utveckling AB och Byggherrarna medverkat under ledning av Anna Kadefors och Paula Femenías från Chalmers.

Anna Kadefors
anna.kadefors@chalmers.se
031-772 19 50

Paula Femenias
paula.femenias@chalmers.se
031-772 24 58

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Frukostmöte 2014-06-11

Den senaste tiden har aktivitetsbaserade arbetsplatser uppmärksammats i media, men vilka fördelar har dessa jämfört med exempelvis kontorslandskap? Vilka faktorer är viktiga vid utformning och implementering, och framförallt hur ska chefer och medarbetare involveras i förändringen? Jennifer Lennartsson, EY och Maria Bidegård Ica kan berätta om det pilotprojekt på ICA-huset i Solna som de genomfört tillsammans.

Jennifer Lennartsson, Senior Consultant, Advisory Services på EY
jennifer.lennartsson@se.ey.com
072-71 35 483

2014 års Guldhusvinnare

Ledarskapsdagen 2014-05-08

Om hennes tankar och idéer om ett gott ledarskap.

Helena Hed, Regionchef Sweco Environment
helena.hed@sweco.se
0920-355 32, 070-326 99 01

Egenkontrollen – fungerar den?

Bygglunch 2014-05-20

Enligt plan- och bygglagen (PBL) bär byggherren ansvar för att regelbundna egenkontroller utförs. Både Danmark och Sverige har genomfört reformer av PBL, men effekterna har debatterats. Christian har genomfört en studie där han intervjuat konstruktörer, arkitekter, entreprenörer och leverantörer. Pågår intervjuer med Byggherrar och kontrollansvariga. Christian har också kunskap om danska förhållanden.

Christian Koch, professor Chalmers Bygg och miljö
christian.koch@chalmers.se
076-634 51 22

Gemenskapslokaler för äldre

Frukostmöte 2014-05-09

Inga Malmqvist, Chalmers arkitektur, forskar och undervisar om goda bostäder för den äldre befolkningen och om vad som krävs då allt mer vårdarbete flyttar in i de privata bostäderna. Hon berättar om sin studie av hur Bostads AB Poseidon upprättat en gemenskapslokal för sina äldre hyresgäster på Stackmolnsgatan i Biskopsgården.

Inga Malmqvist, docent Chalmers arkitektur
inga.malmqvist@chalmers.se
076-125 70 52, 031-772 24 06

Utveckling av kulturbyggnader

Bygglunch 2014-04-15

Higab har många av Göteborgs Stads kulturbyggnader i sitt bestånd. När det sker förändring av verksamhet i husen ställs bolaget inför utmaningen att anpassa gamla, ofta byggnadsminnesförklarade hus för nytt innehåll. Göran Sylvesten, vd, och fastighetsutvecklingschef Mikael Blom berättar om hur de arbetar med att bevara och utveckla kulturfastigheterna i Göteborg.

Göran Sylvesten, vd Higab
goran.sylvesten@higab.se
031-368 53 41

Mikael Blom, fastighetsutvecklingschef Higab
mikael.blom@higab.se
031-368 53???

Hur skapar vi lönsam blandstad?

Frukostmöte 2014-03-07

Vad menar vi med blandstad? Hur utvecklar vi den med god lönsamhet? Vilka möjligheter och hinder finns för att lyckas?

Kristina Schoug från NAI Svefa
kristina.schoug@naisvefa.se
070-306 66 92

Johan Norrsell från NAI Svefa
johan.norrsell@naisvefa.se
08-402 18 81

Rebo – renovering av folkhemmet

Bygglunch 2014-01-21

Liane Thuvander och Paula Femenias, forskare vid Chalmers tekniska högskola, berättar om arbetet med Reboprojektet vars mål har varit att ta fram strategier som stödjer beslutsfattande vid hållbar förnyelse av flerbostadshus från folkhemsperioden.

Liane Thuvander
liane.thuvander@chalmers.se
031-772 2266

Paula Femenias
paula.femenias@chalmers.se
031-772 24 58

Bygglogistik som styrinstrument i stora projekt

Frukostmöte 2014-09-16

Samuel Lindén, tidigare på Svensk bygglogistik, numera Byggmax, föreläser om arbetet med att säkerställa att Linköpings Universitetssjukhus verksamhet kan fortgå med minsta möjliga störning under en omfattande om- och tillbyggnation.

Samuel Lindén
samuel.linden@byggmax.se
076-119 09 57

Förändringskommunikation (1) och Kommunikativt ledarskap (2)

Bygglunch 2013-10-15

1) Många ledare som har varit ansvariga för att genomföra förändringar på företaget har i efterhand kommit till slutsatsen att kommunikationen i projektet inte alls fungerat. Låna in Jonas Dahl, Sturm und Drang, som berättar hur ni med riktigt välplanerad och väl utformad kommunikation kan man få medarbetarnas krafter med er istället för mot er.

2) Uppemot 90 procent av en ledares vardag består av att kommunicera – med medarbetare, chefskollegor, ledning och samarbetspartners. God kommunikation är alltså nyckeln till ett gott ledarskap. Låna in Jonas Dahl, VD på reklambyrån Sturm & Drang, som ger tips på hur ett kommunikativt ledarskap kan åstadkommas i praktiken.

Jonas Dahl
jonas.dahl@sturmunddrang.se

Full handlingsfrihet trots snabba beslut

Frukostmöte 2013-09-06

En paradox som blir verklighet när Trafikverket och Göteborgs stad styr planprocessen för Västlänken utifrån olika lagkrav. Lyssna på Bo Larsson, projektchef Västlänken på Trafikverket och Peter Elofsson, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, som gjort det omöjliga möjligt.

Bo Larsson, Trafikverket
bo.larsson@trafikverket.se

Peter Elofsson, planchef på stadsbyggnadskontoret
peter.elofsson@sbk.goteborg.se
031-368 16 89

Perspektiv på ägarlägenheter

Bygglunch 2013-02-19

Från den första maj 2009 blev det möjligt att bilda bostadslägenheter som egna fastigheter, så kallade ägarlägenheter. Regeringen förutspådde att upp till 5 000 ägarlägenheter skulle byggas – varje år. Fyra år senare kan ägarlägenheterna fortfarande räknas i hundratal. Varför har inte reformen fått ett större genomslag?

Magnus Borglund, White arkitekter
magnus.borglund@white.se
031-60 86 05

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
jesper.prytz@msa.se
070-977 76 72

BIM hinder och drivkrafter – Framtidens projektering

Frukostmöte 2013-02-01

Henrik Linderoth, högskolan i Skövde och Petra Bosch, Chalmers Tekniska högskola berättar om förändring och utveckling av byggbranschen samt projektering som tillämpningsområde av BIM.
Kan BIM förändra och utveckla byggbranschen, eller fortsätter vi som vanligt?
Ett tillämpningsområde av BIM är projekteringen. Petra Bosch diskuterar vilka problem som finns inom nuvarande projekteringsprocessen och hur man kan förbättra framtidens projekteringsprocess.

Petra Bosch-Sijtsema
petra.bosch@chalmers.se
070-952 23 59

Porträtt av strategiska ledare i den skandinaviska byggsektorn

Frukostmöte 2012-11-09

Christian Koch, professor i process management and innovation vid Chalmers, presenterar nya preliminära resultat från sin forskning om strategisk ledning i stora entreprenadföretag.

Christian Koch
christian.koch@chalmers.se
076-634 51 22

Fastighetsutveckling för handeln

Bygglunch 2012-10-18

Vasakronans regionchef Kristina Pettersson Post ger sin syn på Vasakronans bidrag till att stärka kärnan i Göteborg och hur framtida projekt kan drivas för en hållbar stadsutveckling.

Kristina Pettersson Post
kristina.pettersson.post@vasakronan.se
070-671 54 24

Strategisk partnering

Frukostmöte 2012-10-05

Funderar ni på att utveckla upphandling och genomförande av era projekt? Vill ni hitta en flexibel modell som öppnar för lärande och utveckling av såväl människor och arbetssätt som teknik? Då kan strategisk partnering vara en genomförandeform för dig.

Anna Rhodin, Byggdialog
anna.rhodin@byggdialog.se
054-19 88 02, 
070-753 88 02

Så utvecklar Johanneberg Science Park mervärde

Bygglunch 2012-04-17

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet. Detta är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige. Johanneberg Science Park skapar breda samverkansprojekt och verkar aktivt för att till exempel nya demonstrationsanläggningar och forskningsprojekt etableras i området.
Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park, berättar om mervärdet av att verka på Chalmers och hur man tänker vidareutveckla samarbeten med industri och andra aktörer.

Mats Bergh

mats.bergh@johannebergsciencepark.com
031-772 41 30, 070-816 75 94

Positive Footprint Housing – ett internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande

Frukostmöte 2012-04-17

Positive Footprint Housing är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, Riksbyggen, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Ett forskningsprojekt och bostadsprojekt genomförs parallellt och är början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium. Syftet är att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum och målet är att ha ett färdigt bostadshus i nära anslutning till Chalmers under 2016.

Michael Ekberg, Regionchef på Riksbyggen
070-577 70 65

Mats Bergh
mats.bergh@johannebergsciencepark.com
031-772 41 30, 070-816 75 94

Chef, ledare och coach – vart är framtidens ledare på väg?

Frukostmöte 2012-03-09

Svensk industri går mot ett mer coachande ledarskap. Balansen mellan de olika rollerna inom modernt management är under förändring och företag som Volvo och SKF, arbetar med att införa denna nya form av ledarskap. Ta del av exempel på tekniker för en medveten ledarskapsstil som bidrar till att varje medarbetare når sin fulla potential och att motivation och delaktighet ökar.

Liselott Lange, HR-konsult och delägare i HR AB People Management
mail@liselottlange.se
070-617 14 00