Hållbarhetsfrågor blir legala krav – är fastighetsbranschen redo?

Bygglunch den 19 april 2016

Jesper Prytz och Emma Ihre, Mannheimer Swartling

De senaste åren har hållbarhetsfrågor som berör miljö, arbetsvillkor och antikorruption börjat ta allt större plats inom fastighetsjuridiken. Frågor som tidigare var av policykaraktär blir nu allt oftare avtalsinnehåll.

Jesper Prytz, expert på kommersiella avtal och fastighetsjuridik, och Emma Ihre, hållbarhetschef, på Mannheimer Swartling, redogör för de utmaningar som det innebär att göra hållbarhetsfrågor till juridiska åtaganden.

  • Byggföretag, fastighetsbolag och kommuner har uppförandekoder som de ska efterleva. Tidigare har organisationernas hållbarhetsarbete mer rört sig om ambitioner och visioner men innefattas nu i policys och andra styrdokument.
  • Köparen av en fastighet kan behöva göra sociala åtaganden, bland annat inom det allmännyttiga beståndet. En trend på hyresmarknaden är att hyresgästerna ställer tuffare miljökrav på fastighetsägarna.
  • Även i större stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt blir miljö- och hållbarhetsfrågor desto viktigare och i den typen av stora satsningar måste beställaren av entreprenaden vara mycket noggrann och tydlig när förfrågningsunderlaget tas fram.

Tid: Tisdag den 19 april 2016, kl 12.00-13.30
Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg
Anmälan: Anmäl dig så snart som möjligt via länken ovan
Kostnad: 295 kr exkl moms.
Upplysningar: info@cmb-chalmers.se
  Om du inte vill ha framtida information och inbjudningar från CMB kan du avanmäla dig här »