Har PBL-förändringarna haft någon effekt?

Frukostmöte den 5 februari 2016

Sven Boberg

Sven Boberg tar upp effekter och konsekvenser av senaste årens förändringar i PBL och vad som kan förväntas framöver. Han ger också en inblick i hur kommunen nu arbetar med att effektivisera planarbetet för att möta behovet av bland annat nya bostäder och infrastruktur.

Sven Boberg är Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och återkommande samarbetspartner till CMB gällande lagstiftningsfrågor och det interna arbetet som påverkar samhällsbyggandet.

Tid: Fredag den 5 februari 2016, kl 07.30-09.00
Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9
Anmälan: Anmäl dig så snart som möjligt via länken ovan
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna denna inbjudan!
Upplysningar: info@cmb-chalmers.se