ENKÄT – VIDAREUTBILDNING FÖR BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN

Samhället i stort liksom samhällsbyggnadsbranschen står inför många utmaningar. Energi, klimat, ökade materialkostnader och tillgång till rätt material, tillgången till rätt utbildad personal, projektkulturer och så vidare. Ett nytt och mer komplext världsläge ställer stora krav på oss samhällsbyggare och hur vi leder våra organisationer framåt.

Hur ser kunskapsbehovet ut bland aktörer i samhällsbyggarbranschen – när det handlar om ledarskap? Denna korta enkät syftar till att undersöka detta kunskapsbehov, för att skapa en uppfattning om och hur cmb skall kunna skapa utbildningar som är mer riktade mot branschens specifika behov.

Vi hoppas att du som samhällsbyggnadsledare kan ta dig tid att svara på tre frågor om dina utbildningsbehov, se nedan.  Sista datum för att svara är den 21 oktober.