Nyheter

Coreco - välkomna till cmb!

Publicerad

Nyheter

Så sammanfattar Henrik Melkstam, vice vd på Coreco, en viktig anledningen till att bolaget nu går med som partner i cmb. Coreco startades 2015 av Mikael Sjölund som idag är vd. Sedan starten har bolaget vuxit och har idag ett 40-tal medarbetare i form av seniora konsulter och rådgivare. Kontor finns i Göteborg och Stockholm, men uppdragen genomförs från norra till södra Sverige.
Corecos huvudområden återfinns inom fastighets- och investeringsrådgivning, konsultation kring inköp och rekrytering av inköpare. Några spännande projekt som bolaget varit drivande i är SKB:s strategiarbete inför upphandling och förvar av radioaktivt avfall och Volvos satsning på Campus Lundby i Göteborg.

Ambitioner och verklighet
– Bolaget startades för att vi ville få till en förändring i branschen och vi såg att det framför allt var via inköp och upphandling – i samarbetet mellan beställare och utförare – som potentialen var som störst, förklarar Henrik.
Han menar att det är enkelt att ha höga ambitioner och stora visioner, men när det kommer till att omsätta dessa i realiteten, att ställa krav på ett sätt så att leveransen verkligen svarar upp mot dessa, då blir det betydligt mer utmanande.
– Då behövs en djup förståelse för hur branschens olika aktörer – och affärer – fungerar. Inom Coreco har vi, genom att samarbeta med många av de stora samhällbyggnadsaktörerna, skaffat oss en gedigen kunskap inom dessa områden och den vill vi nu dela med oss av till andra aktörer för att få till en förändring.
– Men jag inser ju också att vi är långt ifrån fullärda och därför ser vi partnerskapet i cmb även som en fortbildning för våra medarbetare – allt utifrån en önskan att lära oss och förstå vår omvärld bättre.

Ny professur
Sedan tidigare har Coreco en fot i akademin genom att man bland annat har haft studenter som gjort sina examensarbeten kopplade till verksamheten.
– Exjobb är ett bra sätta att få insyn i ungas vardag och tankar kring arbetslivet, men också att få spännande frågeställningar belysta utifrån ett akademiskt perspektiv, säger Henrik. Generellt tycker jag att det forskas för lite kring ledarskap och managementfrågor relaterade till vår sektor. Det vore intressant att bygga på med forskning som belyser affärsmässighet och psykologi kring samarbeten i vår relationsbaserade bransch. En professur inom upphandling och entreprenader vore kanske vara något för akademin att fundera på!

Hjälp oss hjälpa Ukraina!

Publicerad

Nyheter

Nu utmanar vi alla, partners såväl som andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn att skänka motsvarande summa!

Kan vi tiofaldiga detta innan årets slut? Vi håller tummarna!

Kommentera gärna via cmb:s Linkedinsida vad ni valt att göra för att stötta Ukrainas befolkning. Tillsammans hjälps vi åt inför kylan och helgerna som är framför oss!

Se Linkedin-inlägget →

Help Ukraine Gothenburg →

Guldhuset 2022 till Jonas Ward

Publicerad

Nyheter

CMB delar varje år ut utmärkelsen Guldhuset till en ung ledare inom offentlig eller privat sektor som utmärkt sig som en god och framgångsrik ledare inom samhällsbyggnad. Detta år var det Jonas Ward, samhällsbyggnadschef på Borås Stad, som tilldelades utmärkelsen i samband med CMB:s första Guldhusgala på Världskulturmuseet i Göteborg

– Vi har fått in väldigt många starka kandidater från hela samhällsbyggnadssektorn, så juryn har haft ett tufft arbete att välja ut en person, säger Kicki Björklund, Guldhusjuryns ordförande. Men nu säger vi stort grattis till Jonas!

Tillsammans med cmb:s vd Carina Bohm överräckte hon diplom till vinnaren. I stället för blommor har alla kandidater själva fått välja ett ändamål att ge pengar till, och pengar skänktes till stiftelsen Ungt Ledarskap, Generation Pep, Läxhjälpen och Röda Korsets arbete i Ukraina.

– Det värmer att mina kollegor har valt att nominera mig – och jag vill poängtera att jag står här för att andra varit modiga och låtit mig växa i de roller jag haft, säger Jonas Ward. Jag har flera gånger blivit rekryterad inte för att vara den mest insatte experten utan för att koppla ihop och föra samman olika delar till en helhet, och jag tror verkligen på att kraften att utvecklas kommer när alla kan se det övergripande syftet.

Juryns motivering

"Med ett tillitsfullt och empatiskt ledarskap bygger årets mottagare av Guldhuset upp en levande målbild som får alla – från stadens invånare till medarbetare, beslutsfattare och politiker – att tillsammans förverkliga stadens visioner. 

Genom att skickliggöra andra bygger han en gränsöverskridande berättelse som fokuserar på den enskilda människan och dess unika förutsättningar – alltid med det hållbara, blomstrande samhället i fokus. "

Idéseminariet om Gateway save år 2040 - vilken succé!

Publicerad

Nyheter

Missade du denna höjdpunkt? Seminariet spelades in och finns att se här på cmb:s youtubekanal →

Riktigt bra jobbat Rebecka Strutz, Alfred Kindberg, Jacob Edwin, Ellen Svärd, Hedvig Haraldsdotter, Johanna Pettersson, Jenny Andersson, Johannes Böhm, Linnéa Bergkvist och Gabriella Josefsson.

Tusen tack till Ulf Östermark Klara Simonsson från Castellum som med både tid och engagemang ställt upp med caseuppdraget.

Och tack till våra partners från GR - Malin Larsson, Ann-Katrine Engström och Helene Stensson.

Från bristande motivation till OS-guld

Publicerad

Nyheter

Den 27 oktober kommer Nils van der Poel som gäst och talare till CMB:s Guldhusgala på Världskulturmuséet i Göteborg. Vi blev nyfikna på att veta mer om honom och hur han ser på ledarskap – sitt eget och andras.

Länk till anmälan, Guldhusgalan →

Hej Nils, du valde ju att avsluta din elitkarriär efter säsongen 2021, men jag läste i en kommentar till SVT Sport att du tidigare försökt lägga av med skridskor, men inte riktigt lyckats. Hur går det nu?

Hej! Jo, det går bra. Just nu föreläser en hel del kring motivation, personlig utveckling och drivkrafter. Men jag har även en del spännande engagemang inom näringslivet som stimulerar mig.

Vi kommer att dela ut Guldhuset till en ung, framgångsrik ledare på galan. Jag får intrycket av att du utformat ditt träningsupplägg till stor del själv – och också sett till att du efterlevt det. Hur är du som ”självledare” – en sträng auktoritet eller mer som en coachande vän?

Det må vara en sanning med modifikation, jag jobbade väldigt tight med flera rådgivare, men framförallt min coach Johan Röjler. Mitt självledarskap har utvecklats åt olika håll genom åren, idag tror jag på tydlighet och kärlek när man leder sig själv.

Vår publik på Guldhusgalan arbetar alla med att på olika sätt bygga vårt gemensamma samhälle. Vad ser du att dessa aktörer kan göra för att locka till sig och lyfta fram unga talanger inom sina egna organisationer och i samhället?

Jag tror på att lära känna sig själv och sin personal så att man på bästa sätt kan hjälpa varandra. Det vi inte ser kan vi inte förändra till något bättre.

Intressanta tankar! Tack för pratstunden Nils och jag ser fram emot att höra mer den 27 oktober!

Mer om Guldhusgalan →

Vad är en prakademi?

Publicerad

Nyheter

Cmb är en prakademi - så vad är det?

En prakademi är en organisation som verkar i mellanrummet mellan praktiken – i cmb:s fall företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad i praktiken såsom byggföretag, konsultbolag, byggherrar och fastighetsägare, installations- och specialföretag samt statliga och kommunala bolag och myndigheter – och akademin representerat av forskare, lärare och studenter vid universitet.

Cmb har varumärkesskyddat uttrycket prakademi hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Vilka ingår i prakademin?

Cmb är våra partner – drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig verksamhet tillsammans med akademin, framför allt representerat av Chalmers institutioner Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (engelsk förkortning ACE) och Teknikens ekonomi och organisation (TME).

I cmb arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att via ett bättre management och ledarskap, bygga det samhälle som vi alla kan leva och må bra i.

Här hittar du mer om cmb:s organisation

Construction management-forskare prisas

Publicerad

Nyheter

Grattis till våra fantastiska Chalmerskollegor Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson-Jonsson, Mikael Johansson och Mattias Roupé som tagit emot den prestigefulla utmärkelsen Outstanding Paper för sin artikel The hype factor of digital technologies in AEC.

Forskningsstudien var finansierad av cmb och datan kom från cmb:s nätverk och partnerorgansiationer.

Läs artikeln och ladda ner deras tidigare kortrapport "Hur vi använder digitala tekniker" bland våra publikationer här på webben.

Dags att sätta avtryck för vår gemensamma framtid

Publicerad

Nyheter

Som du förstås har sett vi det här laget så har cmb en ny kostym, ett nytt uttryck för vad vi är och gör. Det har varit en inspirerande resa där vi engagerat både partner och samarbetsorganisationer att bidra med kloka tankar. Det arbetet och den gemenskapen känns tydligt i hur vi nu presenterar oss.

Hoppas du gillar det nya cmb och vill engagera dig för att göra skillnad! Tillsammans behöver vi nu sätta tydliga avtryck för att förändra den situation som välden befinner sig i med hastigt stigande temperaturer. I den bästa av världar kan vi skriva en ledarkrönika här igen om några år, där vi är i en ny situation. En verklighet där vi bromsat den globala uppvärmningen så mycket att vi vet att vi passerat de värsta orosmolnen.

På cmb tar vi nu flera tydliga steg för att ta itu med vår tids största utmaning – den globala uppvärmningen. bland annat startar vi ny i september en ny kunskapsgrupp för Klimatledarskap där vi kommer att stötta arbetet med Göteborgs satsning Klimat 2030. I skrivande stund är det ett femtontal personer med i gruppen, alla med viktiga uppdrag i sina respektive organisationer.

I skrivande stund sitter jag och mina cmb-kollegor på tåget tillbaka från Köpenhamn, där vi spenderat några dagar för att samla kraft och inspiration inför höstens arbete. Syftet med resan har varit att göra verklighet av en del av ägarstiftelsens stadgar som getts begränsad uppmärksamhet tidigare: att främja nordiskt samarbete. I Köpenhamn träffade vi ett flertal nätverk som liksom cmb har sitt fokus i utrymmet där samhällsbyggnad möter utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Bland annat besöktes omställningskoordinatorn Gate 21, filantropiska projektfinansiären Realdania och den gröna innovationsinkubatorn State of Green.

Målet har varit att inspireras av hur de arbetar med partnerskap, hur projekt och processer organiseras och framförallt vilka möjligheter det finns för samarbeten framöver. Det vi reflekterar över här på tåget är att det finns en tydlig riktning i såväl offentlig sektor som marknad att jobba utifrån skarpa mål och formuleringar. Gemensamt för de tre nätverken är att de är nära där ”det händer” och hjälper sina medlemmar att hitta finansiering och därefter leda projekten. Som en av personerna vi mötte konstaterade – ”det är ett djupt meningsfullt arbete”.

Cmb sticker i jämförelse med dessa nätverk ut på två sätt. Dels förstås genom vårt fokus på ledarskap och organisering, vilket förstås också gör att vi befinner oss lite ovanför de moment där ett projekt genererar en teknisk lösning som kan skapa en mer handgriplig förändring. Men också genom vårt nära samarbete med Chalmers och dess forskning och utbildning. Detta var nätverken vi besökte mycket nyfikna på.

Framöver kommer vi självklart hålla kontakten med våra danska vänner och bjuda in dem till olika sammanhang som vi tror passar, där vi kan lära oss av varandra som nätverk och över landsgränserna. Med oss fick vi också tips på motsvarigheter i Oslo, så det kommer att bli vårt nästa sikte i vår nordiska breddning.

Vilka goda relationer har du med nordiska samarbetspartner? Hör av dig och dela med dig, så bygger vi ett starkare sammanhang för framtidens ledarskap och management i byggsektorn!

Joakim Forsemalm
Utvecklingsledare cmb

Från bristande motivation till OS-guld

Publicerad

Nyheter

”Jag har inte valt mina drömmar. Många gånger har jag önskat att jag drömt om något mindre ansträngande än att åka 10.000 meter skridsko. Den svagaste länken i min idrottskarriär var alltid bristande motivation. Jag kommer satt berätta hur jag lärde mig förstå mina drivkrafter och fick dem att växa sig starkare.”

Han är grabben från Trollhättan som innehar två världsrekord och två olympiska guldmedaljer och som slagit världen med häpnad med sin träningsdagbok som avslöjar hur han gjorde det!

Den 27 oktober kommer Nils van der Poel som gäst och talare till CMB:s Guldhusgala på Världskulturmuséet i Göteborg. Vi blev nyfikna på att veta mer om honom och hur han ser på ledarskap – sitt eget och andras.

Länk till Guldhusgalan →

Hej Nils, du valde ju att avsluta din elitkarriär efter säsongen 2021, men jag läste i en kommentar till SVT Sport att du tidigare försökt lägga av med skridskor, men inte riktigt lyckats. Hur går det nu?

Hej! Jo, det går bra. Just nu föreläser en hel del kring motivation, personlig utveckling och drivkrafter. Men jag har även en del spännande engagemang inom näringslivet som stimulerar mig.

Vi kommer att dela ut Guldhuset till en ung, framgångsrik ledare på galan. Jag får intrycket av att du utformat ditt träningsupplägg till stor del själv – och också sett till att du efterlevt det. Hur är du som ”självledare” – en sträng auktoritet eller mer som en coachande vän?

Det må vara en sanning med modifikation, jag jobbade väldigt tight med flera rådgivare, men framförallt min coach Johan Röjler. Mitt självledarskap har utvecklats åt olika håll genom åren, idag tror jag på tydlighet och kärlek när man leder sig själv.

Vår publik på Guldhusgalan arbetar alla med att på olika sätt bygga vårt gemensamma samhälle. Vad ser du att dessa aktörer kan göra för att locka till sig och lyfta fram unga talanger inom sina egna organisationer och i samhället?

Jag tror på att lära känna sig själv och sin personal så att man på bästa sätt kan hjälpa varandra. Det vi inte ser kan vi inte förändra till något bättre.

Intressanta tankar! Tack för pratstunden Nils och jag ser fram emot att höra mer den 27 oktober!

Mer om Guldhusgalan →

Employer Branding på Guldhusgalan 2022

Publicerad

Nyheter