Nyheter

Ledarskapsdagen 2023 - vilken succé!

Publicerad

Nyheter

Målet med årets Ledarskapsdag var att inge hopp, mod och drivkraft att leda i en turbulent och osäker tid. Och enligt kommentarerna i den utvärdering som deltagarna fyllde i efter dagen så lyckades vi!

Vi är många som framöver kommer att lyssna på hårdrock med lite nya öron, som fått en kanske lite jobbig insikt om att vi människor varken säger vad vi tänker, vet vad vi känner eller gör som vi säger, som inser att gårdagens flyt inte är framtidens framgång, och som inser att det faktiskt är goda nyheter att "Framtiden" är död!

Vi vill tacka alla som deltog - både på scen, i publiken och som aktiva bakom kulisserna. Ett extra varmt tack till Byggföretagen som vi genomförde denna dag tillsammans med och till vår eminenta fotograf, Anders Nicander. Se bilder från dagen här nedan.

Apply to Cmb Master Thesis Award

Publicerad

Nyheter

Allt fler engagerar sig!

Publicerad

Nyheter

Nu i maj är det dags för årets andra runda med kunskapsgrupper och utskott. Bland annat kommer Innovationsgruppen att prata om batterilagring och byggnadsdesign; BIM- och digitaliseringsgruppen arbetar med att utveckla ett verktyg för "start-up-beteende" i mötet med det växande digitaliseringsbehovet; Stadsutvecklingsgruppen fortsätter på temat "kulturen och staden" genom att besöka Bergsjöns kulturhus och gruppen för Områdesutveckling åker på studiebesök till Malmö för att lära sig av både nätverk, kommunala processer och privata strategier.

Naturligtvis betyder nya grupper som Områdesutveckling - eller nygamla som gruppen för Samverkansarbete - att engagemanget i cmb ökar och det tycker vi är riktigt roligt - och viktigt i en tid av polykriser. De ytor för gemensam reflektion och kunskapsdelning som grupperna utgör är nödvändiga för att kunna prata med varandra i sammanhang som inte kräver en projektleverans eller en debiterbar timme.

- Det märks att det är utmanande, men förstås också utvecklande, tider. Man skulle ju kunna tänka sig att våra partnerföretag och -organisationer tar det lugnt nu i svårare tider med det som kan uppfattas som lite "extra", men det är verkligen tvärtom. Så här stora och vitala har nog grupperna aldrig varit på cmb och det tror vi har att göra att vi behöver bolla mer, inte mindre, med varandra om det som är utmanande, säger Joakim Forsemalm, som har ansvar över grupper och utskott på cmb. Det blir allt fler aktiva från allt fler partnerorganisationer.

Även i just utskotten syns ett ökat engagemang, framförallt hos Utbildningsutskottet, som vuxit i antal på sistone.

- Och det är både kul och viktigt, vi börjar nu göra konkret våra planer att skapa kompetensutvecklande ledarskapsutbildningar som bottnar specifikt i vår bransch behov. Detta är en av de frågor som vi pratar mest om i Utbildningsutskottet och då är det bra att vi har så många perspektiv som möjligt med oss, säger Carina Bohm, VD på cmb. Förhoppningen är att efter sommaren kunna presentera lite mer om dessa planer, och hur vi samarbetar med några av våra partners i det arbetet.

Nominera till Guldhuset nu!

Publicerad

Nyheter

Testa Ai och gamifiering på Ledarskapsdagen

Publicerad

Nyheter

Under lunchpausen på Ledarskapsdagen kommer du kunna prova på både Chat GPT 4 och Playgroundai vid våra demo-stationer. Dessutom har vi bjudit in företag Bisevo som specialiserat sig på datspelsinspirerade tjänster för ledarskapsutveckling.

– Gamifiering är ett sätt att motivera människor till att bli mer delaktiga i att utveckla och följa rutiner och processer.  Det kan vara svårt att få alla att arbeta optimalt enligt önskade processer. Gamifiering ger mätbara förbättringar, värdefulla resultat och medarbetarna har roligt på vägen! berättar Bisevos vd Stefan Hallberg.

– Det pratas mycket om de nya Ai-tjänsterna idag, men många i vår bransch upplever att det är svårt att få tid att sätta sig in i hur de fungerar och hur de kan vara användbara i arbetsvardagen. Det tänkte vi hjälpa till med genom att tillsammans med deltagarna på Ledarskapsdagen skapa våra egna Ai-presentationer av framtiden, säger Chalmersstuderande Alex Alakiuttu från cmb:s studentråd.

Till program och anmälan →

Ledare: Vårkänslor, klimatledarskap och genus – hur hänger det ihop?

Publicerad

Nyheter

Det kan argumenteras för att klimatledarskap bör ses som en genusfråga eftersom kvinnor ofta är underrepresenterade i ledande positioner, medan kvinnor snarare är överrepresenterade inom miljö- och klimatarbete. Detta kan bero på strukturella hinder och stereotypa uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att vara en traditionell ledare respektive en klimatledare. Att inkludera fler kvinnor i ledande positioner kan därför vara ett viktigt steg för att uppnå ett jämställt och mer effektivt klimatarbete. Men detta har troligen inte alls med vårens ankomst att göra.  

Ofta tyr vi oss till vår stressiga vardag och fokuserar på arbete och prestation. Vi glömmer att stanna upp och uppskatta det som verkligen betyder något i livet. Men nu är tiden inne att ge oss själva lov att njuta av varje dag, av varje stund. Ägna en stund åt att ge upp tankarna på deadlines och prestation, och ge dig själv utrymme att andas och reflektera. För när vi tar oss tid att njuta av livet kommer vi också att finna inspiration, kreativitet och öka vår effektivitet. Våren är en tid för förändring och utveckling, och genom att ge oss själva tid kommer vi också att kunna växa som individer. 

Klimatledarskap och digitalisering är två viktiga företeelser i det tjugoförsta århundradet som har stor potential att förändra vår värld. Klimatledarskap handlar om att ta ansvar för klimatet och utveckla hållbara sätt att leva och arbeta på. Digitalisering handlar om att utnyttja de teknologiska framstegen för att göra samhället mer effektivt och hållbart. 

Klimatledarskapets utmaningar handlar om att minska koldioxidutsläpp, stärka förnybar energi och förbättra energieffektiviteten i olika sektorer. Klimatledare kan använda digitalisering för att uppnå dessa mål. Genom digitalisering kan vi minska energiförbrukning, optimera vägar och sätt att resa, samla in och analysera data på en mer effektiv nivå, och förbättra energieffektiviteten. Detta kan minska utsläppen och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Digitaliseringens framfart kan också möjliggöra en större delaktighet, öppenhet och transparens i diskussioner och samtal om hur vi leder och bedriver våra företag eller organisationer. Utmaningarna inom klimatledarskap och digitalisering är många, men om vi arbetar tillsammans kan vi hitta lösningar. Genom att ta ansvar för klimatet och utnyttja digitaliseringens potential kan vi skapa en mer hållbar framtid.  

Cmb är på gång! Det är en spännande tid där vi har mycket att se fram emot och mycket arbete att göra. Vi är inte bara på väg in i en ny säsong, vi är också på väg mot nya utmaningar och möjligheter. Det är dags att ta tag i våra ambitioner och att fortsätta utvecklas och växa som individer, som organisationer och som samhälle. Ge dig själv som individ möjlighet att växa, och varför inte hämta kraft, kunskap och energi under vår Ledarskapsdag den 26 maj?  

Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid och en bättre värld. Tillsammans kan vi uppnå vad som helst! Och du, glöm inte att uppmärksamma de duktiga ledare du har i din organisation. Den 21 maj är sista dag för nominering till Guldhuset 2023. Länk till nomineringssidan hittar du här! 

Summa summarum om vårkänslor, klimatledarskap och genus hänger ihop eller ej spelar inte så stor roll – det som spelar roll är hur vi tillsammans tänker och agerar från och med nu och framåt.  

// Carina Bohm, vd cmb

GoCo ny partner i cmb

Publicerad

Nyheter

Vi fick ett samtal med hållbarhetschef Viktor Bakker.

Vilka står bakom GoCo Health Innovation City?
– Ägare är Next Step Group och Vectura Fastigheter som tillsammans äger GoCo Health Innovation City i ett joint venture. Tillsammans bygger vi upp ett kluster för hälsoinnovation i anslutning till Astra Zeneca. Vi samarbetar med hälsoforskningsbolagen i regionen för att synliggöra innovationerna som skapas här. Idag är vi ca 20 anställda som driver stadsutvecklingen och communitybyggandet.

Vad är målet medverksamheten?
– Vårt mål är att ge förutsättningar för innovation och utforskande för att bygga framtidssäkra lösningar, bland annat gör vi det genom att vi utvecklar en neutral samverkansplattform för innovation, GoCo Arena. Vi vill synliggöra hälsoinnovation och skapa intresse för naturvetenskap och teknik, och driva frågor om tillgänglighet, lika värde och klimat, och inspirera andra att göra skillnad inom dessa områden.

Ni bygger nytt - hur resonerar ni kring klimat och hållbarhet?
– Vi har satt upp ambitiösa mål och handlingsplaner för att nå våra klimatmål. Allt nybygge är utmanande i klimatomställningen, men genom att vara på jakt efter nya lösningar och ständigt sträva efter att bli bättre för varje projekt ska vi lyckas ställa om till en mer klimatvänlig process även här. Vi har kommit en bra bit på resan och har nu nått en punkt där vi vill ta nästa steg. Att bli partner i cmb är ett sätt att ta det steget genom ett utökat samarbete.

Varför är det intressant för er att vara partner i cmb?
– Vi har som sagt kommit långt redan, men vill få inspiration och utökad kunskap om det senaste inom hållbarhet och klimat, både i branchen och inom akademin. Vi arbetar aktivt och är nyfikna och tror på nätverkande, kunskapsspridning och inspiration för att ta oss framåt tillsammans med andra. Cmb:s nätverksanda och öppna event, där vi kan bjuda med oss andra, är väldigt bra.

Gå 2 för 1 på Ledarskapsdagen

Publicerad

Nyheter

Ledarskapsdagen 2023 fokuserar på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i en osäker tid. Dessutom firar vi att cmb fyller 25 år – det vill du inte missa!

Vi bjuder på en fullspäckad och inspirerade dag med talare som Malin Pedro, reservofficer, fd universitetslärare och expert på att få individer och organisationer att skapa förnyelse med Reframing, Katarina Graffman, antropolog, framtidsspanare och författare som kommer att  reflektera kring idén om den rationella logiken och varför den ofta leder oss fel.

Dessutom möter vi Dr. Paul Graham Raven, science fiction-författaren och framtidsforskaren som med hjälp av berättelsen om en fiktiv framtida klimatneutral stad vill inge mod att ta de beslut som krävs för en bättre framtid, och inte minst Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet som pratar om hur vi leder i turbulenta tider.

Och det är inte allt, vi kommer även att få höra från de bästa ledarna i branschen hur de lyckas se möjligheter där andra ser svårigheter, vi  får prova på hur vi kan utveckla vårt ledarskap med gamification och inte minst testa på att skapa våra egna framtidsbilder med AI-teknik.

Anmäl er här tom den 3 maj →

Anmäl dig själv och ange namn och e-post till din kollega i fritextfältet "Kostnadsställe eller referenskod".
Vid frågor kontakta: kristin.ostling@cmb-chalmers.se,  0738-14 26 97

Ledarskapsdagen: Reframing - led för att tänka nytt

Publicerad

Nyheter

Till program och anmälan →

"Att vara framgångsrik inom ett område kan faktiskt vara ett problem! Det kan göra det svårt att skapa förnyelse. Vi lockas att fortsätta för alltid på samma sätt. Men det kan vi inte. Vi måste förändras. Det förflutnas flyt är inte framtidens framgång."

Reframing sker när vi ändrar filter och riktar vår uppmärksamhet mot andra saker och som är mer meningsfulla i en föränderlig värld.  Malin Pedro pratar om hur reframing kan te sig i en människas liv med scener från ett ledarskapsprogram från Handelshögskolan som fokuserat på förmågan att se på det som verkligen är meningsfullt.

"Hur kunde exempelvis familjen Illy inte se Nespresso komma? De trodde helt enkelt att det inte var en espresso; det var kemikalier som skapade det vita skummet och inte trycket som i en riktig espressomaskin.  Att se en förändring är enkelt, att omtolka det till något mer meningsfullt = RE[FRAME] är klurigare. Jag kommer att prata om hur vi som ledare bygger upp förmågan att tolka och skapa mening när världen är i ständig rörelse."

Mer om Ledarskapsdagen 2023 →

Två nya forskningsprojekt får finansiering

Publicerad

Nyheter

Efter det senaste mötet i cmb:s forskningsutskott beslutades att två nya forskningsprojekt beviljas medel.

Det ena, "Towards digital transformation: Unpacking ‘sensing’, ‘seizing’ and ‘transforming’ processes in digital delivery of projects", som kommer att projektledas av Dilek Ulutas Duman, Chalmers ACE, syftar till att utforska och beskriva övergången från traditionell till digital projektleverans utifrån de teoretiska begreppen "avkännande", "gripande" och "transformerande".  Under projektet kommer disruptiva processer och behovet av nya affärsmodeller att studeras - som del i den digitaliseringsresa som branschen är inne i.

I det andra projektet kommer Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers TME, att studera innovationsarbetet i företagsstyrelser. Utgångspunkten är de stora utmaningar och möjligheter bygg- och fastighetssektorn står mitt i och inför vilka det behövs ett fortsatt starkt fokus på innovation och innovationsförmåga. Nya tekniska lösningar i kombination med nya förhållningssätt och affärsmodeller kräver omfattande förändring och engagemang av alla delar av en organisation. Med påbörjade förändringar i flera dimensioner och nivåer blir det angeläget att också titta närmare på hur styrelser och styrelseledamöter ser på sitt arbete och roll för att utveckla och förstärka organisationens innovationsförmåga.

Följ projekten i våra sociala medier framöver!