Författararkiv

Ledare: Vårkänslor, klimatledarskap och genus – hur hänger det ihop?

Publicerad

Nyheter

Det kan argumenteras för att klimatledarskap bör ses som en genusfråga eftersom kvinnor ofta är underrepresenterade i ledande positioner, medan kvinnor snarare är överrepresenterade inom miljö- och klimatarbete. Detta kan bero på strukturella hinder och stereotypa uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att vara en traditionell ledare respektive en klimatledare. Att inkludera fler kvinnor i ledande positioner kan därför vara ett viktigt steg för att uppnå ett jämställt och mer effektivt klimatarbete. Men detta har troligen inte alls med vårens ankomst att göra.  

Ofta tyr vi oss till vår stressiga vardag och fokuserar på arbete och prestation. Vi glömmer att stanna upp och uppskatta det som verkligen betyder något i livet. Men nu är tiden inne att ge oss själva lov att njuta av varje dag, av varje stund. Ägna en stund åt att ge upp tankarna på deadlines och prestation, och ge dig själv utrymme att andas och reflektera. För när vi tar oss tid att njuta av livet kommer vi också att finna inspiration, kreativitet och öka vår effektivitet. Våren är en tid för förändring och utveckling, och genom att ge oss själva tid kommer vi också att kunna växa som individer. 

Klimatledarskap och digitalisering är två viktiga företeelser i det tjugoförsta århundradet som har stor potential att förändra vår värld. Klimatledarskap handlar om att ta ansvar för klimatet och utveckla hållbara sätt att leva och arbeta på. Digitalisering handlar om att utnyttja de teknologiska framstegen för att göra samhället mer effektivt och hållbart. 

Klimatledarskapets utmaningar handlar om att minska koldioxidutsläpp, stärka förnybar energi och förbättra energieffektiviteten i olika sektorer. Klimatledare kan använda digitalisering för att uppnå dessa mål. Genom digitalisering kan vi minska energiförbrukning, optimera vägar och sätt att resa, samla in och analysera data på en mer effektiv nivå, och förbättra energieffektiviteten. Detta kan minska utsläppen och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Digitaliseringens framfart kan också möjliggöra en större delaktighet, öppenhet och transparens i diskussioner och samtal om hur vi leder och bedriver våra företag eller organisationer. Utmaningarna inom klimatledarskap och digitalisering är många, men om vi arbetar tillsammans kan vi hitta lösningar. Genom att ta ansvar för klimatet och utnyttja digitaliseringens potential kan vi skapa en mer hållbar framtid.  

Cmb är på gång! Det är en spännande tid där vi har mycket att se fram emot och mycket arbete att göra. Vi är inte bara på väg in i en ny säsong, vi är också på väg mot nya utmaningar och möjligheter. Det är dags att ta tag i våra ambitioner och att fortsätta utvecklas och växa som individer, som organisationer och som samhälle. Ge dig själv som individ möjlighet att växa, och varför inte hämta kraft, kunskap och energi under vår Ledarskapsdag den 26 maj?  

Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid och en bättre värld. Tillsammans kan vi uppnå vad som helst! Och du, glöm inte att uppmärksamma de duktiga ledare du har i din organisation. Den 21 maj är sista dag för nominering till Guldhuset 2023. Länk till nomineringssidan hittar du här! 

Summa summarum om vårkänslor, klimatledarskap och genus hänger ihop eller ej spelar inte så stor roll – det som spelar roll är hur vi tillsammans tänker och agerar från och med nu och framåt.  

// Carina Bohm, vd cmb

Ny kortrapport: Transporter och samverkan i byggbranschen

Publicerad

Nyheter


Under cmb frukost den 3 mars presenterade Victor Eriksson, Postdoktor vid Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi, NTNU, och Kajsa Hulthén, Biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers, sitt forskningsprojekt och rapporten "Transporter och samverkan i byggbranschen – exempel och insikter".

Nästan hälften av allt transporterat gods in och ut ur en stad är material som går till och från en byggplats. Hur de aktörer som är med i materialförsörjningen (köpare och säljare av gods, utförare av transporttjänster mfl) samverkar och organiserar sina transporter till byggplatsen är avgörande för att  nå de högt ställda krav på effektivt byggande samt de allt tuffare miljökrav som ställs från olika håll.

Ladda ner och läs rapporten →

Se frukostseminariet på cmb:s YouTube-kanal →

Nomineringsstart Guldhuset 21 mars

Publicerad

Nyheter

Vi har fantastiska unga ledare i samhällsbyggnadssektorn! Med utmärkelsen Guldhuset vill vi lyfta fram dessa förebilder.

Så om du har en fantastisk chef, medarbetare eller har du arbetat tillsammans med en kollega i en annan organisation som du tycker borde lyftas fram? Slipa då på din motivering utifrån juryns kriterier (se nedan) och nominera senast 21 maj!
I juryns bedömning av de nominerade beaktas särskilt den nominerades förmåga att:

  • nå uppsatta mål
  • bidra till värdeskapande för organisationen, kunderna och i samarbeten
  • bygga relationer och samarbete med kunder, medarbetare och partners
  • kunna kommunicera, motivera och skapa engagemang
  • visa integritet och självledarskap
  • arbeta aktivt för en arbetsplats som bidrar till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande

Just nu uppdaterar vi Guldhusets webbsida till vår nya grafiska profil. Har du frågor om priset under tiden, kontakta Kristin Östling: kristin.ostling@cmb-chalmers.se

Cmb på Instagram!

Publicerad

Nyheter

Här kommer vi publicera information om vilka de stora frågorna är som diskuteras inom samhällsbyggnad just nu, tips om kostnadsfria seminarier, exjobb, mentorprogram med mera – och inte minst när det bjuds på gratis käk!

Alla inlägg kommer att göras både på svenska och engelska för att ge våra många internationella studenter och medarbetare en chans att hålla sig uppdaterade.

Ledare: Ny teknik måste ge nya sätt att tänka och reagera

Publicerad

Nyheter

Jag valde att inleda året med att testa uppmaningen ”Sluta prata AI – bara gör” från Marielle Johlin och Marcus Weiland, i projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet. Genom att använda en AI där jag ställde samma fråga som den i inledningen här fick jag följande svar;   

”Inledningen på ett nytt år kan kännas som en möjlighet att reflektera över det som varit och tänka framåt mot nya mål och utmaningar. Det är en tid då många av oss brukar fundera över våra liv och vad vi vill uppnå, samtidigt som vi tar in allt det vackra som naturen har att erbjuda. I år är det också en tid när vi måste hantera omvärldens skakiga tillstånd, såsom pandemin, klimatförändringar, politiska konflikter och andra utmaningar. Dessa problem påverkar oss alla och kräver att vi tar ansvar för vår hälsa och säkerhet, samtidigt som vi arbetar för att förbättra situationen i samhället och på planeten. Men kan vi också glädjas åt det vackra som omger oss och uppskatta det som ger oss glädje och mening i livet. Vi kan ta tillfället i akt att upptäcka nya platser och upplevelser, att umgås med vänner och familj, att fokusera på vår hälsa och välbefinnande. Så även om omvärlden kan vara skakig och katastrofal ibland, finns det också mycket att glädjas åt och många möjligheter att göra skillnad. Genom att arbeta tillsammans och fokusera på det som är viktigt kan vi göra vårt bästa för att göra världen till en bättre plats”.  

Intressant och ganska roligt att pröva hur dessa robotar funkar! Svaret var mer utbroderat än den text jag själv skrev i inledningen, men ändå lite roligt. Inom cmb har vi den senaste tiden haft många diskussioner kring Al, hållbarhet och klimatet. Diskussioner som bygger på olika antaganden, kunskap och förståelse men ofta utifrån den förförståelse som vi har, de erfarenheter som vi skaffat oss och den kunskap som dessa gett. Jag har funderat på om detta räcker för att se bortom där vi är och hitta nya vägar framåt. Jag tror inte det, jag tror att vi måste vara djärvare.  

När vi diskuterat AI och den typen av funktioner som jag nu testade har vi hamnat i många diskussioner kring dagens skolform och möjligheterna som den här funktionen ger att skriva uppsatser, avhandlingar och liknande, ofta med hög kvalitet. I dessa diskussioner har vi ofta landat i hur vi kan begränsa användandet och sett det som ett sätt att fuska. Om man vänder på funderingen och i stället tänker på hur AI kan användas – är det möjligt att man med hjälp av den kan utveckla dagens utbildningsmetoder till att bli mer praktiska , och att sökandet av information premieras? Givetvis behövs teoretiska baskunskaper, men AI kanske skulle göra det möjligt för studenterna att lägga lika mycket tid på att lära sig det praktiska arbetet (som branschen ofta efterfrågar) som på att skriva uppsatser och avhandlingar. Man kanske ska källgranska det som man skrivit med hjälp av med AI utifrån både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 

Ovanstående är en fundering utifrån min egen förförståelse, kunskap, erfarenhet och djärvhet, där jag tänkt själv – utan hjälp av AI. Men det är ett roligt verktyg! Jag har dessutom varit så djärv att jag de senaste dagarna också skaffat mig en liten högtalare som man kan be om olika saker – dock inte om att vare sig städa eller stryka tvätt, men det är troligen på gång.  

Med önskan om en härlig vår och välkommen i våra vår-event: cmb Fokus den 23 mars, med tema klimatledarskap, och Ledarskapsdagen den 26 maj, som handlar om framtidsvisioner. Då vi firar cmb också 25 år – vem kunde tro det när vi bildades! 

Välkomna!

// Carina Bohm, vd cmb

Kunskapsgrupperna – årets första runda

Publicerad

Nyheter

Stadsutvecklingsgruppen

Hur kan vi undvika att kasta ut barnet med badvattnet, var frågan som första mötet i Stadsutvecklingsgruppen handlade om. Med utgångspunkt i diskussionerna som uppstått kring Folkteatern i Göteborg i relation till den intilliggande fastighetsutvecklingen, bland annat med nytt hotell och utveckling av andra lokaler i Folkets Hus, beskrev gästen David Karlsson från Nätverkstan ett arbete som han varit med att ta fram på uppdrag av konsortiet kring Masthuggskajen. En konklusion är att det krävs mer än en initierad utredning för att göra skillnad, frågor som är lite ”utanför boxen”. Gruppen kommer att undersöka detta vidare vid nästa tillfälle, då med inbjudna politiker som gäster. I september gör sedan denna grupp ett studiebesök i Oslo i samband med Oslo Urban Week.  

Nya partner i gruppen för året: Sweco, Alecta fastigheter, White, Trafikverket och Göteborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen  

Bygglogistikgruppen

Bygglogistikgruppen fick en dragning av Business Region Göteborg om arbetet med omställningen till fossilfria transporter, där det finns tre testprojekt i vilka olika lösningar testas; Lindholmen, Forsåker i Mölndal samt Evenemangsområdet. Gruppen planerar för ett cmb fokus under september, där flera frågor som diskuterats det senaste året kommer att lyftas fram och debatteras. En viktig fråga för gruppen blir där hur politiken kan få en större förståelse för bygglogistikfrågorna och styra bättre, t.ex. att använda vattenvägarna när flera av de stora innerstadsprojekten skall utvecklas framöver.  

Klimatledarskapsgruppen

Denna grupps tredje möte – den startade sitt arbete i september förra året – närmade sig frågan ”vad är särskilt med klimatledarskapet” genom att ta utgångspunkt i de inner development goals (IDG) som utvecklats av Ekskäret foundation och olika forskare som ställt frågor om ledarskap och inre utveckling till över 1000 ledare runt om i världen. ”IDG” relaterar till ”SDG” och syftar till att stödja ledares personliga kvaliteter och förmågor i klimatarbetet. Med hjälp av organisationspyskologen Charlotte Henschel, som tillsammans med kollegan Gabriela Jones skriver en bok om klimatledarskap, fick gruppen arbeta med IDG-verktygen genom olika reflektionsövningar. Ett mycket uppskattat sätt att börja närma sig klimatledarskapets beståndsdelar. Det arbetet kommer att fortsätta under året i denna stadigt växande grupp!  

Nya partner i gruppen för året: Go Co Development, Actea, NCC, Alecta fastigheter, Coreco, Sweco och Göteborgs stads Stadsbyggnadsförvaltning.  

BIM- och digitaliseringsgruppen

Under gruppens första möte för året, som hölls hos PEAB, gav Dan Engström på Plan B en framtidsspanande dragning kring digitaliseringens påverkan på olika delar av samhället och framförallt för samhällsbyggnadsbranschen. En, månne lite skrämmande, spaning handlade om att tjänstepersonen kommer att behöva hitta nya former för sitt arbete framöver, eftersom AI utvecklas snabbt att klara av många saker som tjänstepersoner idag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Att sälja tid per timme är snart historia, de som kan sälja värde på nya sätt kommer att vara mer framgångsrika i framtiden, menade föredragaren.  

Framåt kommer gruppen därför att undersöka hur det går att bete sig mer idéutvecklande – en metodik kommer att arbetas fram och testas i gruppen, med utsidor mot studenter på Chalmers och andra högskolor.  

Nya partners i gruppen för året: Norconsult och Sweco. 

Kommunikationsgruppen

Första mötet i år hade fokus på Göteborgs långsiktiga stadsplanering och stadens nya förvaltningsstruktur. Tillsammans med Staffan Claesson, strategisk samhällsplanerare på Framtiden Byggutveckling, diskuterades kommunikationens och betydelse för framgång. 

Forskningsprojektet, “Värdeskapande kommunikation”, som initierats av gruppen och som drivs gemensamt av Lunds universitet och Chalmers, är igång. Under våren kommer intervjuer genomföras med såväl kommunikatörer som chefer utanför kommunikationsområdet i ett antal av cmb:s partnerorganisationer. Kommunikationsgruppen följer kontinuerligt projektet som referensgrupp. 

Nya partner in i gruppen för året:  Framtiden Byggutveckling. 

Innovationsgruppen

Vid sitt första möte för året fick Ulla Andersson från LTH och Anna-Maria Blixt från BRG gruppen att diskutera behovet av innovation för att lösa den enorma uppgiften att skapa 80000 nya bostäder på ett drygt decennium – och samtidigt nå klimatmålen. Ett svar på frågan är att vi behöver ta oss an redan befintliga byggnader och tänka innovativt kring dessa. En reflektion kring det var att den typ av lokaler inte är sådant som fastighetsägare inte gärna skyltar med, eftersom vakanser sänker fastighetsvärdet. En spännande komplexitet som väntar på att hitta sina nya lösningar! Under våren kommer Innovationsgruppen att göra studiebesök på Polestar, för att förstå innovativt arbetet i en annan bransch.  

Nya partner i gruppen för året: Krook & Tjäder och Göteborgs stads Exploateringsförvaltning 

Kunskapsgruppen för alternativa boendeformer

Hur har ”Ungdomsettorna” i BRF Viva fungerat – och kan modellen skalas upp i framtiden? Det var utgångspunkten för gruppens första möte 2023, lämpligt lokaliserat till presenterande Riksbyggen. Mats Nilstad berättade om det enorma intresset för dessa lägenheter och att det fungerat bra att samsa denna boendeform in i en bostadsrättsförening – medlemmarna är till störst del positiva. Boende i ungdomsettorna är fullvärdiga föreningsmedlemmar med allt vad det innebär. En mer strukturerad uppföljning kommer att göras 2025, men redan nu kan konstateras att det har gått att få lån av bankerna för denna lösning – även om det inte varit utan problem längs vägen. I BRF Viva finns ett väldigt tydligt inbyggt hållbarhetsarbete, vilket de unga i ettorna kan bidra positivt till användning och utveckling av.  

I nästa runda kommer gruppen att göra studiebesök i Lund, för att titta på företaget Colives nya kollektivboende i stadsdelen Brunnshög.  

Nya partner i gruppen för året: Platzer fastigheter 

Kunskapsgruppen för Områdesutveckling

Gruppen har sitt uppstartande möte den 13 mars hos ordförandepartnern Radar arkitektur. I gruppen finns vid startläget följande partner: Mareld landskap, White, AB Framtiden, F O Peterson, Stena fastigheter, Alecta fastigheter, Sweco, Krook & Tjäder, Poseidon, Familjebostäder och Gäteborgs stads Exploateringsförvaltning.  

Kunskapsgruppen för samverkansarbete

Denna grupp, som är en omarbetning av den tidigare Partneringgruppen, har sitt startmöte den 20 april hos cmb på AWL. Ordförande i gruppen kommer Actea consulting att vara och förutom dem kommer flera partner från Partneringgruppen att medverka – men vi välkomnar in fler intresserade till denna grupp, som kommer att undersöka och utveckla sätt att förstå och arbeta i samverkansformer, från tidiga till sena skeden i samhällsbyggnadsprocessen.   

Obs: lunchseminariet 17/1 flyttat till 5/5

Publicerad

Nyheter

Tyvärr måste vi flytta fram lunchseminariet "Ledarskap med omtanke – en god investering" till senare i vår. Vi hoppas att alla ni som hade anmält er till seminariet den 17 januari i stället har möjlighet att delta när Gabriela Jones gästar cmb:s frukost fredagen den 5 maj!

Anmäl deltagande till cmb-frukosten 5 maj här.

 

Julhälsning från stiftelsens styrelse

Publicerad

Nyheter

Stiftelsens styrelse vill tacka alla partners för året som gått och hälsa välkomna in i 2023!

Styrelsen för stiftelsen har under 2022 bestått av ordförande Bo Larsson Trafikverket, vice ordförande Anna Nordén, Framtiden byggutveckling, Fredrik Johansson, NCC, Per-Anders Ericsson, Skanska, Peter Hårte, Peab, Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter, Anna Nivala, Bengt Dahlgren AB, och Jacob Sahlqvist, White arkitekter.

Fyra ljus för ett framgångsrikt förändringsledarskap

Publicerad

Nyheter

Vi lever i en mycket föränderlig tid där gamla sanningar skakas i sina grundvalar och där nya rön kommer allt tätare. Detta behöver vi förhålla oss till och arbeta med, såväl individuellt som inom företag och organisationer. Framtiden framstår i allt högre grad som ett rörligt mål, saker och ting förändras snabbare än bläcket på den senaste strategin hinner torka. Hur i hela friden ska vi kunna hantera det?

Vi är i eller går in i en lågkonjunktur efter många års utveckling och tillväxt. Det är nu vi ska stanna upp reflektera och förbereda oss på nästa våg av utveckling och tillväxt. För den kommer garanterat, förr eller senare, troligen förr om man får tro de senaste rapporterna. Utifrån mina erfarenheter både som konsult och som ledare så är tid för reflektion och eftertanke viktigt för att fatta mogna och välgrundade beslut i sitt ledarskap och i sitt medarbetarskap liksom i sitt privatliv. Tar du dig tid till eftertanke? Om inte, inled då året med att boka in några tillfällen i kalendern där du verkligen gör det. Det kommer vara en av nycklarna för att kunna leda mot de rörliga målen i denna turbulenta, osäkra tid. Med detta sagt så hoppas jag att jag tänt ett första ljus.

Det andra ljuset jag vill bidra med så här vid årets final, handlar om mod. För att kunna förändringsleda måste vi vara modiga, våga utmana oss själva såväl som andra. Det verkar mycket lättare att utmana andra än oss själva, därför är det viktigt att börja med oss själva. På cmb har vi tagit beslutet att vi ska göra allt vi kan för att värna om jordens resurser och miljön. Bland annat är hur vi reser viktigt. När vi reser i tjänsten är det alltid kollektivt och aldrig med flyg. Det har fått mig att fundera över mina egna privata val. Semesterresan – hur gör man med den? Från och med nu kommer att det att bli med tåg, till familjens lika delar förtjusning och förskräckelse. Det kommer att ta tid men det kommer att vara spännande också. Detta är kanske inte så modigt tänker du. Nja, kanske inte, men det är ett litet steg tänkt att leda mot större och modigare beslut. Min uppmaning till dig som vill vara en bra förändringsledare blir således; börja med att vara modig med dig själv för att bygga mod hos andra.

För att förändringsleda behöver vi också underlätta samskapande, samarbete och hitta nya vägar. Genom att nyttja de nätverk man har på ett genomtänkt och strategiskt sätt och se till att dela sitt nätverk med andra, samt dela med sig av sin kunskap och kompetens kommer vi alla att växa. Detta är en av cmb:s hörnstenar. Att vi dessutom kan göra det utifrån en vetenskaplig grund känns allt viktigare – det borde inte vara viktigt att understryka, men har blivit det på sistone. Du som är aktiv hos oss, ge dig själv löftet att vara den som ser till att få med även dina kollegor på denna kunskapsresa! En stor del av vårt löfte till er består av möjligheterna att kompetensutveckla, nätverka och samskapa för att öka både kunnande och affärsnytta inom samhällsbyggnadssektorn. Tänd ett tredje ljus hos någon eller några i din närhet när vi tar nya tag in i 2023!

Det sista ljuset som jag vill tända och därmed belysa angående förändringledning är, förutom vikten av att vara reflekterande, modig och verka för samskapande och samarbete, att bygga tillit och engagemang. Detta är kanske det svåraste – men de organisationer som lyckas bäst är alltid de vars medarbetare känner tillit till den organisation, den verksamhet och den uppgift som de har, samtidigt som de känner inspiration, engagemang och glädje i jobbet. Gå ut i verkligheten, var med och ge dig själv hän, så kommer mycket av detta av sig självt – men det kommer sällan eller aldrig bakom ett skrivbord eller genom strategier utan i mötet med andra. Tar man sig den tiden så har man så mycket igen på sista raden, den raden där man vill ha svarta siffror.

Mina fyra ljus för förändringledning mot rörligt mål är alltså reflektion, mod, samskapande och tillit/engagemang. Låt dessa belysa din och vår väg in i nästa tillväxtperiod och se till att du har underbyggt ordentligt med de senaste forskningsrönen och den senaste kunskapen, och jobbar med de bästa kollegorna och i de bästa samarbetena. I den bästa av världar, skapad av det bästa från två världar, bygger vi framtidens samhälle!

Med hopp om många träffar IRL under 2023, önskar jag er en riktigt god jul och ett lika gott nytt år!

// Carina  Bohm, vd cmb

En timme prakademi – följ med under 2023!

Publicerad

Nyheter

Vi har både presentatörer och deltagande från flera olika städer i landet, till exempel Norrköping, Stenungsund, Enköping, Uppsala och Malmö – bredvid alla ni som bor i Göteborgsregionen.

Läs mer och anmäl dig här för att få inbjudningar till den prakademiska timmen!

Så här ser programmet ut för årets första månader: 

11 januari
Forskningslitteracitet - att förstå hur vetenskaplig kunskap kan göra skillnad i praktiken. Josefina Syssner, professor i Kulturgeografi, Linköpings universitet 

25 januari
Bygga bort utsatthet? En kunskapsöversikt. Joanna Gregorowicz-Kipszak och Jan Bröchner, Chalmers 

 8 februari
Att hitta talangerna – en fråga om inkludering. Amir Nazari, AFRY. 

22 februari
Spara pengar på parkering – principer och modeller för mobilitetsplanering i tidiga skeden. Paul Göransson och Adetoun Ayoade, Urbanivation samt Fredrik Hansson, Okidoki arkitekter