Författararkiv

Tre nya forskningsprojekt

Publicerad

Nyheter

glaskula_tyskland

Varför lyckas man bygga mer i Tyskland än i Sverige?

Vid årets sista möte i forskningsutskottet beviljades två nya och ett nygammalt projekt forskningsanslag.

Styrsystem för bostadsproduktion

Anders Hagson, konstnärlig professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, har tidigare, med stöd från CMB, undersökt vad som orsakar den låga bostadsproduktionen i Sverige i jämförelse med vårt grannland Norge. Hans resultat väckte stort intresse i branschen och nu beviljas han medel för en uppföljning. I denna kommer han att jämföra Sveriges styrsystem med Finland, Danmark och Nordtyskland.

Innovationsarbete

”Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer” är titeln på det andra projektet som delgavs medel. Projektledare är Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Projektet tar sin utgångspunkt i, och följer, Akademiska Hus nya innovationsstrategi, med specifikt fokus på innovationsarbetet kopplat till projektet JSP 2.

Byggnation av hållbara trygghetsbostäder

Därutöver överförs redan beviljade medel till ett fortsättningsprojekt kring metodutveckling av planerings- och byggprocessen för ökad hållbarhet och effektivitet. Detta fortsättningsprojekt har Formas som huvudsaklig finansiär, och genom vår medfinansiering ges vi möjlighet att följa skapandet och trygghetsbostäder på fyra olika platser i regionen. Inga Malmqvist från Chalmers Arkitektur är projektledare för detta projekt med namnet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).

Skugga en projektledare

Publicerad

Nyheter

skuggaI vår kommer ett antal studenter från mastersutbildningen DCPM att få chansen att under ett antal dagar följa en projektledare från antingen JM eller Rotpartner. Initiativet går under benämningen Skugga en projektledare och har arbetats fram inom CMB:s Utbildningsutskott. Bakgrunden är att utskottet hörsammat ett inspel från CMB:s studentråd angående att många studenter, framför allt internationella, upplever svårigheter att få kontakt med yrkesverksamma i svenska företag.

– Vi hoppas att studenterna på detta sätt får en kontaktyta ut mot branschen och att projektledarna ser värdet av att dela med sig av sina erfarenheter. Vi börjar med denna första pilotomgång och förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla formerna och omfattningen av initiativet kommande år, säger Lars Banvall, utvecklingsledare på CMB.

Referensgrupp till BoStad 2021

Publicerad

Nyheter

bostad2021_logga_ramCMB:s stads-och regionutvecklingsutskott har under året agerat referensgrupp till det följeforskningsprojekt som kopplats till BoStad 2021. I samband med projektgruppens delrapport i februari kommer utskottet involveras ytterligare för att ta del av och diskutera de preliminära resultaten av följeforskningsprojektets första del. Under nästa år kommer även utskottets medlemmar genomföra en workshop kring ämnet social hållbarhet.

Är din chef Sveriges bästa?

Publicerad

Nyheter

I veckan träffades Guldhusets jury för första gången inför arbetet med att utse 2017 års guldhusvinnare. Förhoppningen är att få in kandidater från hela Sverige och från olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Så är din chef, medarbetare eller kanske vän en riktigt bra ledare med framåtanda och driv att förändra? Är hon eller han under 40 år? Nominera redan nu!

Nominera din kandidat »

Agila metoder och synsätt inspirerar

Publicerad

Nyheter

agilpilCMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen bjöd i november in till ett spännande erfarenhetsutbyte kring effektiva modeller för att driva komplexa projekt. Bakgrunden till initiativet är diskussioner om bl a agila metoder och synsätt för att öka samhällsbyggnadssektorns effektivitet som förts i gruppen under året. Till en workshop bjöds Thomas Ridderstråle, Manager Signal and Data Processing på Saab Electronic Defence Systems och Ingela Samuelsson, Affärsområdeschef på Elicit, in för att berätta hur de driver projekt utifrån agila principer. Ett mycket inspirerande möte om ett ämne som kommer att bearbetas vidare inom gruppen under våren.

Boka Ledarskapsdagen 24 april

Publicerad

Nyheter

CMB Ledarskapsdagen 2016. Foto: Anders Deros

CMB Ledarskapsdagen 2016. Foto: Anders Deros

Nu drar CMB:s Marknadsutskott de första linjerna till det som kommer att bli Ledarskapsdagen 2017. Det preliminära datumet för konferensen är måndag den 24 april så skriv upp det i era kalendrar!

Som vanligt kommer dagens fokus att vara på ledarskapsfrågor för samhällsbyggnadssektorn och temat kommer att rikta sig både till er som är ute i arbetslivet och till vetgiriga studenter. Vårt mål är att ni alla ska få er minst ett par tankeställare under dagen – och nya idéer och verktyg för er vardag.

Tack Anders Erlandsson!

Publicerad

Nyheter

anders_e_avtackas_1000Anders Erlandsson, vd i Semrén & Månsson, avtackades i veckan från sitt ordförandeskap i CMB:s stads- och regionutvecklings-utskott. Anders har varit verksam i fem år, men väljer nu att lämna sin post för att fokusera på arbetet inom Semrén & Månsson.

– Tiden i CMB har varit både lärorik och utvecklande i förståelse för vilka utmaningar samhället står inför och hur vi med rätt management kan styra utvecklingen. Speciellt intressant har varit att se skillnaderna mellan näringsliv och den akademiska forskningsvärlden, och möjligheterna att samverka under ett gemensamt paraply, säger Anders Erlandsson.

På bilden ser vi Joachim Hallengren, vd på Bonava och ordförande i CMB, och Anders Erlandsson under avtackningen som ägde rum under CMB:s styrelsemöte den 8 december.