Författararkiv

Angående vaccinationspass

Publicerad

Nyheter

På CMB följer vi naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan därför komma att kräva vaccinationspass av deltagare på plats på våra evenemang från och med den 1 december 2021.

Har ni några frågor kring detta så hör av er till kristin.ostling@cmb-chalmers.se eller ring 0738-14 26 97.

Nyskapande idéer för framtidens stationsområde

Publicerad

Nyheter

Vi var tillsammans över 300 personer som den 21 november äntligen fick vara med när traineerna i Framtidens samhällsbyggare omgång 7 presenterade sina ideér om "Framtidens stationsområde - en plats för alla i en föränderlig värld".

Traineerna valde att fokusera på fyra olika områden;

 • framtidens arbetsliv
 • innovation
 • smart teknik
 • social hållbarhet

Nyfiken på att veta mer om deras tankar och idéer? See det filmade eventet  i sin helhet nedan.

Ladda också gärna hem det sammanfattande arbetet i deras case-magasin här→

Bilder från seminariet finner du längre ned!

  

Ny möjlighet att söka forskningsmedel

Publicerad

Nyheter

Nu erbjuder CMB ytterligare en möjlighet att söka forskningsmedel under 2021. En stor andel av våra pågående projekt kommer att avslutas under år 2022 och vi har därför möjlighet att finansiera fler projekt under de kommande åren.

Sista dag för ansökan är den 30 november 2021.

Mer information om hur du söker hittar du här: https://www.cmb-chalmers.se/forskning/ansok-om-forskningsmedel/

Kontakta utvecklingsledare Joakim Forsemalm om du har frågor eller funderingar: joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se eller 0706-865419.

CMB får forskningsmedel om social hållbarhet

Publicerad

Nyheter

Idag kom beskedet att CMB, som sökt medel tillsammans med partnerföretagen RISE, AB Framtiden och Stena fastigheter samt med Volvo Cars, beviljats forskningsmedel från Vinnova.

Porträttbild på Joakim Forsemalm

Joakim Forsemalm.

– Det projektet vi sökt för handlar om att bygga upp en förändringskapacitet i arbetet med utsatta stadsdelar. Utifrån en kartläggning av vad vi kallar kollektiv kapacitet bland boende, organisationer och företag kommer vi att föreslå insatser som sedan prövas i ett pågående stadsutvecklingsprojekt, Destination Tynnered,  Därefter kommer vi löpande att utvärdera lärdomarna av dessa insatser med hjälp av olika vetenskapliga reflektionsmetoder, säger utvecklingsledare Joakim Forsemalm, som också har forskning i sin tjänst på CMB.

Erfarenheterna kommer därefter att omsätts till arbetsmodeller för hur fastighetsbolag och andra samhällsbyggande företag kan stödja socialt hållbara stadsutvecklingsprocesser. Projektet löper över fyra år och inleds redan 1 november.

Utlysningen det handlar om är Social hållbarhet i den fysiska miljön, ”en utlysning som vill främja aktörer och innovationer som syftar till att ta nästa steg i utveckling och implementering av modeller och  arbetssätt med målet att integrera sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö”.

Traineernas utmaning: framtidssäkra Gateway Säve!

Publicerad

Nyheter

Traineerna i Framtidens samhällsbyggare har nu fått sin caseutmaning från Castellum: ”Vi har tre miljoner kvadratmeter framtidstro. Med era fräscha ögon nyexaminerade, senaste kunskaperna från akademin och den digitala världen i blodet hjälp oss utveckla Säve ännu bättre, ännu mer framtidssäkrat och ännu mer attraktivt att jobba med!”

Se kort film från dagen →

Regnet står som spön i backen, blåsten får vindstrutarna på Säve flygplats att stå rakt ut och ett amfibiefordon hade bitvis varit det lämpligaste fordonet denna dag. Men inget stoppar de 10 traineerna i Framtidens samhällsbyggare omgång 8 från att vetgirigt utforska sitt framtida casearbete med Gateway Säve.

Utmanade år framför sig
Parallellt med att traineerna nu ska lära känna sin egen hemorganisation, där de har sin anställning, ska de under de kommande 14 månaderna göra längre breddningsperioder i tre andra organisationer inom samhällsbyggnadssfären – offentliga och privata – samt ta sig an detta utmanande stadsbyggnadscase i samarbete med Castellum.

– I ett så stort och annorlunda projekt som Gateway Säve finns både en enorm potential och en uppsjö av utmaningar, berättar Ulf Östermark, utvecklingsansvarig på Castellum. Vi har idag tre huvudområden som samsas här ute – framtidens flyg, elektromobila och autonoma fordon och flexibel logistik. Vi vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för våra kunder, för staden och för Sverige som helhet och därför vill vi ta hjälp av de unga och nytänkande samhällsbyggare som traineerna är.

Kritiska ögon
CMB:s vd Carina Bohm fyller i:

– Samtidigt som de ger sig in i sitt casearbete vill vi även att de har med sig ett kritiskt tänkande in i processen. Vi vill att de ska ställa sig frågor som; Hur ser samarbetet ut mellan stad och näringsliv idag? Har vi en konstruktiv kultur i våra planerings- och byggprojekt? Hur skulle processerna kunna förändras för att göras mer effektiva? Finns det ny teknik som skulle kunna korta ledtider och minska risken för fel och slöseri?

För traineerna, som är nya in i yrkeslivet, de har samtliga 0-3 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen, är det en omtumlande dag.

– Det är väldigt mycket nytt och mycket att ta in, men det ska bli en kul utmaning, kommenterar Alfred Kindberg trainee på Peab efter presentationen.

Om nästan precis ett år kommer traineerna att stå på en scen någonstans i Göteborg och presentera vad de kommit fram till, precis som deras kollegor i FS 7 gör nu den 21 oktober när de presenterar sitt casearbete tillsammans med Jernhusen.

Länk till anmälan till FS7:s idéseminarium →

Korta fakta om Gateway Säve:

 • Tre miljoner kvm för långsiktig expansion.
 • Flexibelt nav för framtidens logistik.
 • Testarena för elektrifierade och autonoma fordon.
 • Utveckling av framtidens flyg.
 • Nya hållbara, attraktiva arbetsplatser för 5 000 till 8 000 personer.
 • 800 000 - 900 000 kvm lokal- och testyta.
 • Nära Nordens största hamn
 • 70 % av Skandinaviens befolkning inom 500 km
Samling runt en modell över området.

Samling runt en modell över området.

På flygplatsens rullbana.

På flygplatsens rullbana.

Samtal med Mariette Hilmersson, Castellums vd för Region väst.

Mariette Hilmersson, Castellums vd för Region väst, slöt upp på rundturen.

Ingång till bergrummen.

Ingång till bergrummen.

Visning av bergrummen.

Visning av bergrummen.

 

CMB flyttar till coworking-kontor 

Publicerad

Nyheter

I början av september flyttade CMB:s sekretariat till nytt kontor. Numera är adressen coworkingarenan på A Working Lab (AWL). 

– Det här känns som det perfekta stället för en organisation som CMB. Vi har kvar den fysiska närheten till Chalmers då vi fortfarande finns kvar på campus Johanneberg, men blir samtidigt del av den samverkansarena som är under uppbyggnad här på AWL, säger marknads- och kommunikationschef Kristin Östling. 

Att välja en coworkingmiljö var ett strategiskt val enligt vd Carina Bohm. 

– Att bygga nya, och stärka befintliga nätverk mellan akademi och näringsliv är ett av CMB:s huvudsyften. På AWL finns redan idag ett flertal andra företag och organisationer som arbetar i samma riktning och jag tror att vi kommer kunna skapa många nya samarbetsytor och få inspiration till nya aktiviteter, säger hon. 

Under hösten har även CMB:s frukost- och lunchseminarier genomförts i AWL:s hållbarhetscertifierade lokaler. Det har möjliggjort för deltagare att återigen kunna träffas fysikt under trygga former samtidigt som föredragen kunnat följas via kvalitativa digitala sändningar för dem som föredragit det. 

Kommande månader kommer CMB även att starta igång en del nya satsningar för att få samhällsbyggnadssektorns nätverk att blomstra igen. Håll utkik i våra utskick, på vår webb och på LinkedIn! 

 

Det har redan hunnits med både workshop med styrelsen angående pågående uppdatering av affärsplanen och seminarier i de nya faciliteterna.

Plan B ny partner i CMB 

Publicerad

Nyheter

Välkomna till CMB säger vi till Plan B som blev partner den 1 oktober! Vi träffade regionchef Ylva Berner för en pratstund om vikten av att våga tänka nytt och om var hon ser största utvecklingspotentialen för BIM. 

Hej Ylva, varför har ni på Plan B valt att gå med i CMB? 

Hej! För oss på Plan B är det viktigt att vara med och bidra till branschens utveckling. Vi är redan idag aktiva i flera olika nätverk och ser CMB:s koppling till akademin som en viktig komponent som vi inte har idag. Dessutom tilltalas jag av det sätt som CMB är organiserat med ett antal olika arbetsgrupper där det finns utrymme att utveckla branschen tillsammans över organisationsgränser. Vi är alla beroende av varandra för att få saker att hända! 

Berätta mer om Plan B, vad är det för organisation? 

Vårt namn, Plan B, symboliserar ett annat sätt att göra saker på. Vi vill utmana “så har vi alltid gjort” och “så har vi aldrig gjort”. Vi startade som ett specialiserat CAD-företag som på konsultbasis arbetade med BIM, digitalisering och VDC som då var något nytt för många av våra kunder. Detta är idag i princip en hygienfaktor i moderna byggrelaterade bolag. Vi hjälper numera snarare till med att skapa mervärden utifrån digitaliseringen. Det behövs en omställning i många företag och organisationer i branschen för att verkligen kunna nyttja digitaliseringens potential fullt ut och det är där vi kommer in med vår expertis. Vi har kompetens och erfarenhet från fastighetsförvaltning och drift, digitaliseringsledare som behärskar byggprojekt och dess processer och teknikutmaningar, men också förändringsledare som stöttar våra kunder i den digitala transformation många av dem står inför.   

Ylva Berner.

Hur ser du att denna expertis kan komma till nytta inom CMB? 

Vi vill dela med oss och jag tror att vi som bransch behöver lära av varandra och tillsammans göra de förändringar som måste till. Vi kan bistå med våra erfarenheter och kompetenser, både utifrån de rent tekniska aspekterna inom vår bransch men kanske framförallt inom de organisatoriska- och affärsmodellsrelaterade frågeställningarna. Om vi ska möta en förändring kan vi ju inte bara fortsätta göra på samma sätt som vi alltid gjort bara för att vi tycker det funkar och är bekvämt. Vi kommer heller inte att lösa något genom att bara investera i ny teknik – vi behöver även organisera oss annorlunda! Den diskussionen vill vi gärna vara med och driva inom CMB.  

Är det någon särskild del i CMB:s palett av aktiviteter som ni vill engagera er i? 

Där vi står idag ser jag att den allra största potentialen i att fortsätta utveckla BIM ligger hos fastighetsägaren. Idag ligger fokus på nyttan i projekterings- och byggfas, men det är i förvaltningsskedet som det skulle kunna revolutionera arbetet och skapa helt nya möjligheter. Vi skulle kunna hitta sätt att arbeta med drift och underhåll, hyresgästanpassningar och att få in hållbarhetsarbetet på ett smart sätt i förvaltningen. Kanske fler partner skulle vara intresserade av att vara med i en grupp som arbetar tillsammans med dessa frågor? Kanske också knyta ihop med den grupp som idag arbetar med innovationsutveckling. Vem hänger på?!

Dags att söka forskningsmedel!

Publicerad

Nyheter

30 september är sista dag att skicka in ansökan om forskningsmedel via CMB för höstens bedömning.

Ansök här →

Apply here →

Ny partner i CMB: Jan Håkansson Byggplanering

Publicerad

Nyheter

Varmt välkomna till CMB, Jan Håkansson Byggplanering AB! Vi har talat med Kristian Holm, som är verksamhetschef och bett honom berätta om samarbetet med CMB (se bild, andre från vänster).

Beskriv er verksamhet, vad gör Jan Håkansson Byggplanering AB?

Vi leder, samordnar och administrerar projekt och dess genomförande och det har vi gjort i snart 50år.  Våra tjänster innefattar exempelvis projektledning, projekteringsledning, byggledning, Bas P, KA enligt PBL, entreprenadbesiktning, ekonomistyrning , upphandling , CM-projekt, tekniska- och ekonomiska utredningar, överlåtelse- och konditionsbesiktning samt skiljemansåtagande  och tvister.

Hur kom det sig att ni valde att bli partner i CMB?

Vi vill vara med och utveckla branschen och bidra med vår kunskap och erfarenhet. Många av våra kollegor i branschen är med och det är intressant och givande att diskutera och driva utvecklingsfrågor tillsammans med alla under organiserade former.
Jag har själv varit aktiv i CMB tidigare som representant för ett annat företag och vet vad det ger. Därför såg jag det som en bra möjlighet för oss på JHBPL att vara med. Mångfalden med både större och mindre bolag som är med i CMB ser vi som något positivt. Detta då även mindre bolag får möjlighet att höras.

Vad hopas ni att ert partnerskap ska ge och vad ser ni att ni kan bidra med till nätverket?

Utöver det som nämndes ovan ser vi fram emot att skapa kontakt med nya kollegor i branschen och se vad de har för möjligheter och utmaningar och samtidigt dela med oss av våra.

Hur ser ni på kopplingen akademi/näringsliv. Hur viktigt är forskning och utbildning för er?

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom forskning och utveckling och det är här vi på Jan Håkanssons Byggplanering kommer att utvecklas mest genom vårt partnerskap i CMB.

 

 

Filmat seminarium: Unikt samarbete bakom ny halvö i Göteborg

Publicerad

Nyheter

Nästa år startar utbyggnaden av den två hektar stora halvön vid Masthuggskajen – ett projekt som kräver nya kreativa lösningar både gällande de tekniska utmaningarna att skapa ny mark ute i Göta älv, men också när det kommer till samverkan, markägande och riskfördelning.

Se seminariet i sin helhet nedan.

Att bygga halvön kräver att Göteborgs Stad hanterar projektet på ett nytt sätt. Utbyggnaden kommer att ske i så kallad ”särskild ordning” där stadens utvecklingsbolag Älvstranden Utveckling är byggherre och ansvarar för all grundläggning. Älvstranden Utveckling har därmed flera roller i projektet, dels som entreprenör åt fyra beställare, dels som byggherre mot totalentreprenören.

Göteborgs Stad får en halvö till ett fast pris och riskerna i projektet hanteras av Älvstranden Utveckling tillsammans med de privata aktörerna på halvön.

Vid CMB:s Bygglunch berättade byggaktörerna om hur samarbetet ser ut och varför man valde just denna lösning? 

Rune Arnesen och Cecilia Andersson från Älvstranden Utveckling berättade om bakgrunden till halvön och hur det ska gå till att bygga den. I samtalet deltog även Christer Niland från trafikkontoret Göteborgs Stad, Martin Gidenstam från Stena Bygg och Daniel Holmén från Elof Hansson Fastigheter.

Halvön på Masthuggskajen kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate.

Talarnas presentation laddar du ner här→