Författararkiv

Bli Guldpartner på Ledarskapsdagen

Publicerad

Nyheter

Nu kan din organisation bli Guldpartner i samband med Ledarskapsdagen den 26 maj – och efterföljande jubileumsfest!

Årets konferenstema är "Hoppfull framtid i en hopplös tid". Under en heldag fokuserar vi på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i denna turbulenta och osäkra tid.  Vi lyfter fram berättelserna som hjälper chefer och ledare i samhällsbyggnadssektorn att staka ut riktningar för organisation och medarbetare. Vi riktar oss även till dem som är unga och nya i arbetslivet för att ge inspiration och riktning när framtiden känns osäker och riskfylld.

Länk till program och anmälan →

2023 är också året då cmb fyller 25 år och det firar vi med ett festligt kvällsarrangemang då vi även gör ett försök att sia in i framtiden...! Vad har vi åstadkommit och vad har vi klarat att ta oss igenom om ytterligare 25 år – år 2048?

Årets Ledarskapsdag kommer att hållas på Brewhouse i Göteborg.

Vårt Guldpartnererbjudande​

Till er som vill sponsra Ledarskapsdagen med 10 000 kronor erbjuder vi: ​

 • Möjlighet att visa upp er organisation genom en kort film (ca 1 min) som visas på storskärm inför föredrag och andra aktiviteter på scenen – både under dagens konferens och kvällens jubileumsfest. Ta chansen att positionera er genom att visa upp ett aktuellt projekt, innovativa arbetssätt, nya karriärmöjligheter eller annat som är aktuellt för er just nu. Tänk bioreklam! ​
 • Plats för företags-rollup eller liknande under Ledarskapsdagen och kvällen, placerad för bra synlighet i lokalen eller i entrén. ​
 • Er organisations namn och logotyp exponeras under rubriken ”Guldpartners för Ledarskapsdagen 2023” i de inbjudningar vi gör inför Ledarskapsdagen samt på ​eventets webbsida.
 • Nyhet på cmb:s webb, Linkedinsida (>3000 följare) och nyhetsbrev (>6000 prenumeranter) där vi lyfter fram dagen och våra Guldpartners.
 • 3 rabatterade biljetter till Ledarskapsdagen och efterföljande jubileumsfest.
​Intresserad?

Kontakta oss snarast för att hinna vara med i nästa utskick!

Carina Bohm, vd/verksamhetsledare
Carina.bohm@cmb-chalmers.se, 072-229 32 59

Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef ​
kristin.ostling@cmb-chalmers.se, 073-814 26 97

Ale kommun ny partner i cmb

Publicerad

Nyheter

– I nuläget har vi lite växtvärk i kommunen och även i vår egen organisatoriska struktur. Cmb ser vi som en väg att bredda våra samarbeten, nätverka och skaffa oss ny kunskap för att öka vår attraktivitet , berättar Martin Hellström, verksamhetschef plan och myndighet.

Sedan E45:an byggdes ut och Alependeln etablerades i början av 2010-talet har kommunen vuxit i snabb takt.

– Intresset för att etablara sig i Ale kommun är stort, säger Martin Hellström. Just nu har vi cirka 3 000 bostäder i en aktiv planeringsfas – med både flerbostadshus och villor. Byggs allt det blir det en betydande expansion av en kommun med cirka 33 000 medborgare.

Potential i Västlänken
När Västlänken står klar om ett par år kommer kollektivtrafiken till Göteborg och Trollhättan att effektiviseras ytterligare och det tror Martin kommer att innebära att ännu fler, både privatpersoner och företag, får upp ögonen för Ale.

– Det kommer att innebära att vi knyts ännu närmare Göteborgs centrala delar, men också att vi får en Anna tillgänglighet till exempelvis Kungsbacka som ligger söder om stan. Den potentialen vill vi prata mer om framöver, fortsätter Martin.

Givande och tagande
– I nuläget har vi i Ale lite växtvärk i kommunen och även i vår egen organisatoriska struktur. Vi behöver bredda våra samarbeten, nätverka och skaffa oss ny kunskap för att öka vår attraktivitet. Samtidigt har vi byggt upp ett mycket nära samarbete med näringslivet i kommunen och där finns en hel del gemensamma erfarenheter som vi gärna vill dela med oss av.  Det är de främsta anledningarna till att vi nu blir partner i cmb, säger Martin och fortsätter:

– Vi tror att det kan finnas en mängd uppslag och idéer kring examensarbeten och forskningsprojekt i kommunen som vi gärna skulle vilja utveckla tillsammans med forskare och studenter vid Chalmers framöver.

Träffa cmb:s studentråd

Publicerad

Nyheter

Så kommenterar Alex Alakiuttu, medlem i cmb:s studentråd varför han för ett drygt år sedan valde att söka en plats i rådet.

De bästa ledarna ska arbeta i samhällsbyggnadssektorn – det är ett av cmb:s mål. Att nå ut till unga, drivna studenterna och få dem att vilja  göra karriär inom sektorn är en av flera vägar att nå dit. Det är en av anledningarna till att cmb arbetar nära ett av Chalmers populäraste masterprogram med inriktning mot projektledning, DCPM (Design and Construction Project Management).

Cmb:s studentråd består av sju studenter. Rådet har i sin tur representanter i cmb:s styrgrupp samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på cmb:s verksamhet och på sin utbildning.

Se och läs mer om vilka de är och hur de ser sin framtid.

Följ gärna även deras arbete på Instagram

Nu välkomnar vi Mölndals stad till cmb

Publicerad

Nyheter

Namnet Mölndal kommer från det fornsvenska ordet mølna med betydelsen kvarn och efterleden dal – alltså kvarndalen. Namnet syftar på de kvarnar i Mölndals forsar som varit i bruk sedan 1600-talet. Idag har Mölndal omkring 70 000 invånare och är helt sammanväxt med Göteborg.

– Mölndal har det bästa av två världar, menar Björn Marklund. Vi är en relativt stor kommun och har därmed ganska stora muskler jämfört med andra kranskommuner runt Göteborg. Samtidigt är vi inte en större organisation än att vi kan ha förhållandevis korta beslutsvägar, vilket gör oss snabbrörliga vid förändringar.

Starkt näringsliv
Något som enligt Björn också gör att Mölndal sticker ut i jämförelse med andra liknande kommuner är det starka näringslivet med stora aktörer som Astra Zeneca, IKEA, KappAhl och Essity.

– Vi har exempelvis fler personer som arbetspendlar in i kommunen än ut vilket innebär att vi har en stor befolkning även dagtid. Det skapar speciella förutsättningar och möjligheter för verksamheter i staden. Mölndal har även en väl utvecklad infrastruktur med både pendel- och regiontåg och spårvagnstrafik.

– Dessvärre är den planerade utbyggnaden av stambanan mellan Göteborg och Borås via Mölndal tillfälligt pausad av regeringen, men förhoppningsvis kommer det arbetet snart igång igen, berättar Björn.

Även Västlänken kommer att gynna Mölndal. Bland annat planeras för en stor uppställningsbangård för tågen söder om Mölndals station.

Varför partnerskap i cmb?
– Stadsutvecklingsfrågorna är så mycket större än Mölndal och vi upplever cmb som intressant arena för tvärvetenskapliga diskussioner och ett forum för nya tankar och idéer. Vi är intresserade av att bland annat lyfta hållbarhetsfrågor i en bred kontext – både ekologisk, social och ekonomisk. Kort och gott hitta nya sätt att bygga för att göra skillnad!

Välkomna till cmb Alecta Fastigheter

Publicerad

Nyheter

Alecta Fastighet har startat expansivt, både gällande fastighetsförvärv på ett flertal marknader, där Göteborg är ett av de prioriterade, och på personalsidan.
– Idag är vi omkring 70 medarbetare och äger och förvaltar fastigheter till ett värde av omkring 55 miljarder kronor. Målet är att fastigehtsvärdet ska nå 90 miljarder inom fem år, berättar Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation.

Framtiden i fokus
– Att vara fastighetsägare och förvaltare av både människors hem och pensionspengar innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att göra skillnad i samhället och i människors liv.  Vårt övergripande uppdrag är att ge avkastning till dem som lever på sin pension idag, men också att se till att det finns pengar till kommande generationer – de som kanske bara är barn idag.

– Det perspektivet gör att hållbarhetsfrågor som klimat, biologisk mångfald, men också hälsa och framtidstro – eller brist på desamma – är oerhört viktiga för oss, fortsätter Nickie.

Hållbarhet i vardagen
Hållbarhetsfrågorna har stort utrymme i valet av vilka fastigheter som Alecta Fastigheter förvärvar och var.
– Vid varje köp ställer vi oss frågor som, hur är miljön här, vad finns det för risker och vilken potential finns för framtiden? Vi tittar naturligtvis på ernergiperstanda och andra hårda fakta och hur man kan förbättra dessa, men även på så sådant som hur hållbar är den här fastigheten i längden och hur kan det förbättras? Hur trivs de som bor och visas här, känner man sig trygg, finns det möjlighet att göra hållbara val i vardagen, finns det närhet till rekreation och så vidare. Är det här en plats där man kan känna framtidstro?

Samarbete för barn och unga
Ungas hälsa, både fysik och känslomässig i form av just upplevelse av framtidstro, är ett område som Alecta Fastigheter valt att fokusera extra på. Bland annat genom ett samarbete med Sparks Generation, en ideell förening som hjälper ungdomsverksamheter att nå ut och unga att hitta "sin grej" – oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet.
– Frågar man unga idag så säger till och med 10-åringar att det är för sent för dem att börja med en ny aktivtet eller idrott. Med en app och med hjälp av populära influensers tipsar Sparks Generation om olika aktivteter som de unga får prova på för att hitta gemenskap och sammanhang.

Varför partnerskap i cmb?
– Det finns i vårt DNA att vi vill testa nytt och annorlunda. Vi tror på att berätta om vår resa som bolag även om vi är nya och absolut inte bäst i klassen ännu. Vi vill våga göra annorlunda och vill kroka arm med andra aktörer, både inom och utom bygg- och fastighetsbranchen, och med akademin. Där ser vi cmb som en självklar arena. Dessutom är Göteborgsområdet en väldigt spännande marknad och vi avser att växa här både när det gäller fastighetsbestånd och personal.
Inom kort kommer Alecta Fastigheter att engagera sig flera av cmb:s kunskapsgrupper, primärt inom klimatledarskap, områdesutveckling och stadsutveckling.

Radar ny partner i cmb!

Publicerad

Nyheter

– Radar arbetar med arkitektur i vid bemärkelse – vilket i en urban kontext omfattar allt från övergripande samhällsplanering, stadsbyggnad, stadsdelsutveckling till projektering och genomförande av byggnader och landskap. Nyckeln är vår tvärfackliga sammansättning på kontoret och ett strukturerat arbete, både när det gäller processer och innovation.

Hur gick era tankar inför beslutet att engagera er som partner i cmb?

– Cmb är en plattform för kunskapsuppbyggnad och spridning av lärdomar som fler aktörer har stor nytta av. Med de utmaningar som samtiden står inför känns det naturligt för oss att verka i ett sammanhang som ger bättre förutsättningar för att bidra till bra svar på de stora frågorna. Ingen aktör har ensam svaret på alla de frågor vi står inför, men tillsammans blir vi både bredare och starkare.

Radar rivstartar sitt engagemang genom att ta ledning i den nya kunskapsgruppen för områdesutveckling som cmb startar upp nu i vår. Berätta om det åtagandet.

– Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom genererar intressanta resultat. Det är i gränssnittet mellan olika aktörer och perspektiv som innovation skapas!

Drivkraften till engagemanget i gruppen bottnar i vår gemensamma strävan efter att fler människor ska känna sig stolta över och trivas i de miljöer och byggnader de möter i sin vardag. Radar har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 15 år och har ett genuint intresse för de vardagliga miljöer och platser som utgör uppväxtmiljöer för många. Kontoret har under dessa år ofta utmärkt sig för erfarenhet av och intresse för stadsbyggnadens sociala aspekter.

Nu ser vi fram emot ett konstruktivt samtal under kommande år och hoppas att tankegångar, slutsatser och resultat känns relevanta och används av många!

Ledarskapsdagen + jubileum 26 maj

Publicerad

Nyheter

Vi lyfter fram berättelserna som hjälper dig som är chef eller ledare i samhällsbyggnadssektorn att staka ut riktningar för din organisation och dina medarbetare.  Vi vill även räcka ut en hand åt dig som är ny i arbetslivet, för att ge inspiration och tillförsikt när framtiden känns osäker och riskfylld.

2023 är också året då cmb firar 25-årsjubileum. Och vad känns då naturligare än att försöka blicka in i framtiden? Vad har vi åstadkommit och vad har vi klarat att ta oss igenom om ytterligare 25 år – år 2048? Årets Ledarskapsdag avlutas med trendspaningar, god mat och spännande samtal.

Läs mer och anmäl deltagande på Ledarskapsdagens webb!

Actea Consulting ny partner i cmb

Publicerad

Nyheter

Actea Consulting arbetar med att ta fram och genomföra skräddarsydda lösningar för kunder inom management, organisation och kultur.
– Vi arbetar utifrån evidens och erfarenhet och har fokus på samhällsnytta. Idag har vi en bred kundbas i både offentlig sektor och näringsliv bland annat inom bygg och fastighet, berättar Viktor.

Kulturarbete
Cmb:s arbete kring projektkultur inom samhällsbyggnad är ett område som ligger väl i linje med de frågor som Viktor och hans kollegor arbetar med.
– Vi utgår från ett helhetsperspektiv och utifrån kultur, struktur och systematik tittar vi på de utmaningar våra kunder har. Det kan vara den interna företagskulturen som behöver ses över, det kan vara utmaningen med att rekrytera och behålla kompetent personal, men kan också handla om just samarbetet i projekt eller trygghet och trivsel på en arbetsplats.

Klokare tillsammans
– I praktiken arbetar vi med att stärka ledare och få våra kunder att bli duktiga inom områden som förändringsledning, effektivt beslutsfattande och teambyggande. Det handlar om att våga utmana och ge nya perspektiv, hitta nycklar till ny kunskap och kompetens och att få andra att arbeta effektivt tillsammans.
För att kunna ge professionella råd och stöd inom dessa områden anser Viktor att de själva inom Actea måste ännu duktigare på att bygga kompetensnätverk och hålla sig à jour med den senaste forskningen.
– Vi ser cmb som en chans till ökat lärande – vi får inspiration av andra och kan dela med oss av det vi har lärt oss till övriga i branschen. Vi blir klokare och kommer snabbare framåt tillsammans!

Brobyggare
Att få närmare kontakt med, och insyn i studenternas – morgondagens medarbetares – tankar och idéer, är också intressant för Actea.
– Unga idag vill bidra till samhället genom sitt jobb. De vill ha en plan för hur de ska kunna utvecklas som individer och har krav på en flexibel arbetsvardag som inte tidigare generationer haft. För oss gäller det att lära oss förstå drivkrafterna och hjälpa våra kunder att bli bättre arbetsgivare och kunna överbrygga och nyttja olikheterna så att alla kan arbeta effektivt tillsammans.

Geografin
Idag arbetar ett 60-tal personer inom Actea, varav omkring 30 inom managementområdet med projektledning, grupputveckling, processutveckling, coaching osv. Denna verksamhet återfinns i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Dessutom finns affärsområde Försvar i Växjö, Lidköping och Östersund.
Vi på cmb ser fram emot ett produktivt samarbete!

Save the dates – detta händer under våren 2023

Publicerad

Nyheter

Ledarskapsdagen och 25-årsjubileum

5 maj arrangeras Ledarskapsdagen 2023 och cmb firar 25-år! Notera heldag + kväll så återkommer vi med plats, tid och tema framöver.

Frukostseminarier

Klockan 8-9. Delta på plats på A Working Lab, Chalmers, eller se webbsändningen. För dig som deltar på plats serveras frukost från 07:30.

 • 3 februari
 • 3 mars
 • 2 juni

Lunchseminarier

Klockan 12-13. I samarbete med cmb:s partner, på olika platser runt om i Göteborg. Endast deltagande på plats, lunch kl 11:15.

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni

En timme prakademi

12-13 digitalt via Zoom.

 • 11 januari
 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 8 mars
 • 22 mars
 • 19 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 14 juni

Guldhuskvällen - utdelning av Guldhuset

5 oktober. En kväll där vi lyfter fram det unga ledarskapet.

Coreco - välkomna till cmb!

Publicerad

Nyheter

Så sammanfattar Henrik Melkstam, vice vd på Coreco, en viktig anledningen till att bolaget nu går med som partner i cmb. Coreco startades 2015 av Mikael Sjölund som idag är vd. Sedan starten har bolaget vuxit och har idag ett 40-tal medarbetare i form av seniora konsulter och rådgivare. Kontor finns i Göteborg och Stockholm, men uppdragen genomförs från norra till södra Sverige.
Corecos huvudområden återfinns inom fastighets- och investeringsrådgivning, konsultation kring inköp och rekrytering av inköpare. Några spännande projekt som bolaget varit drivande i är SKB:s strategiarbete inför upphandling och förvar av radioaktivt avfall och Volvos satsning på Campus Lundby i Göteborg.

Ambitioner och verklighet
– Bolaget startades för att vi ville få till en förändring i branschen och vi såg att det framför allt var via inköp och upphandling – i samarbetet mellan beställare och utförare – som potentialen var som störst, förklarar Henrik.
Han menar att det är enkelt att ha höga ambitioner och stora visioner, men när det kommer till att omsätta dessa i realiteten, att ställa krav på ett sätt så att leveransen verkligen svarar upp mot dessa, då blir det betydligt mer utmanande.
– Då behövs en djup förståelse för hur branschens olika aktörer – och affärer – fungerar. Inom Coreco har vi, genom att samarbeta med många av de stora samhällbyggnadsaktörerna, skaffat oss en gedigen kunskap inom dessa områden och den vill vi nu dela med oss av till andra aktörer för att få till en förändring.
– Men jag inser ju också att vi är långt ifrån fullärda och därför ser vi partnerskapet i cmb även som en fortbildning för våra medarbetare – allt utifrån en önskan att lära oss och förstå vår omvärld bättre.

Ny professur
Sedan tidigare har Coreco en fot i akademin genom att man bland annat har haft studenter som gjort sina examensarbeten kopplade till verksamheten.
– Exjobb är ett bra sätta att få insyn i ungas vardag och tankar kring arbetslivet, men också att få spännande frågeställningar belysta utifrån ett akademiskt perspektiv, säger Henrik. Generellt tycker jag att det forskas för lite kring ledarskap och managementfrågor relaterade till vår sektor. Det vore intressant att bygga på med forskning som belyser affärsmässighet och psykologi kring samarbeten i vår relationsbaserade bransch. En professur inom upphandling och entreprenader vore kanske vara något för akademin att fundera på!