Författararkiv

Employer Branding på Guldhusgalan 2022

Publicerad

Nyheter

Årets kandidater för Guldhuset klara

Publicerad

Nyheter

Möt de fyra unga, drivna och framgångsrika ledare som gör upp om att få titulera sig Guldhusvinnare 2022.

Om Guldhuset →

Ida Gäskeby, teamleader affärsområde Facility Managemen, NIRAS Sweden AB

Ida har studerat affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg- och fastighetssektorn vid  Chalmers. Som projektledare och utredare inom FM-området har hon bygg upp en stor erfarenhet inom området och hennes uppdrag sträcker sig från strategisk planering till projekt, från förvaltning och drift av fastigheter till hantering av fastighetsanknutna servicetjänster. Genom att skapa samsyn om mål, visioner och processer skapar Ida värdeskapande förståelse.
Saxat ur nomineringen: "en god förebild för modernt ledarskap med individen i fokus, mycket driven i att hela tiden hålla målen i sikte, ett föredöme avseende struktur, ordning och reda, har en tydlig målsättning om att skapa hållbara värden i alla uppdrag såväl hos kund och på arbetsplatsen".

 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef,  Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad

Jonas har en utbildning inom stadsvetenskap från Göteborgs universitet och har gått Göteborgsregionens ledarskapsprogram, Framtidens ledare. Under sin tid i Borås Stad har han bland annat startat Birgittagruppen, ett förvaltningsöverskridande samarbete mellan kommunikatörer, initierat "Socialt Hållbart Borås" med syfte att lyfta stadsdelar som har utmaningar samt lyft frågor om ekologi, sociala aspekter och resurseffektivt planerande av staden.
Saxat ur nomineringen: "en målinriktad chef som når uppsatta mål, skapar nya vägar och lockar till samskapande över både förvaltnings- och organisationsgränser, skapar ett stort engagemang hos medarbetare genom att uppmuntra till nytänkande, organisering och nya arbetsmetoder".

 

Neshat Alizadeh, förvaltningschef, SGS Studentbostäder

Neshat har tidigare studerat affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers och fick efter en stor omorganisation, då en stor avdelning delades i två, ansvaret för den nya förvaltningsavdelningen. Neshat leder en grupp av allt från områdeschefer till fastighetsskötare och har i sin roll bland annat  projektlett  kulturutvecklingsarbetet  ”Ännu bättre tillsammans” samt arbetat aktivt för att få in fler kvinnor som fastighetsskötare. .
Saxat ur nomineringen: "förutom göra det självklara en modern ledare ska göra; såsom att lyssna, se och lyfta sina medarbetare är Neshat också orädd att fatta de svåra besluten, för företagets bästa, hon får alla att trivas, utvecklas och bli ännu bättre tillsammans."

 

Victor Nyström, regionchef Norr och Öst, Clinton Mätkonsult AB

Victor har en studiebakgrund bland annat inom företagsekonomi från Stockholm School of Economics. Han trivs bäst i komplexa utmanande projekt där det finns utrymme för ny teknik och nya lösningar. Han har erfarenhet från offshoreindustrin, geodetisk mätningsteknik, Scan2BIM och drönare. Victor har laserat flera initiativ inom digitalisering som visa vägen för hela skrået. Han har även varit en stor del i att Clintorn Mätkonsult isocertifierats.
Saxat ur nomineringen: "jobbar extremt metodiskt och strukturerat för att nå mål,  hittar hela tiden innovativa tekniska lösningar och nya affärsmöjligheter som gynnar både tillväxt och affären, sätter en tydlig struktur, är bra på att delegera och fördela ansvaret, och skapar team där folk känner ägandeskap".

Guldhuset 2022 delas ut under Guldhusgalan den 27 oktober på Världskulturmuseet i Göteborg.

CMB Master Thesis Award 2022

Publicerad

Nyheter

CMB Master Thesis Award 2022 gick till Victor Pantzar, Jingjing Zheng och Simon Kvarnsund.

Ömsom sol och ömsom regn utanför fönstren, men på Chalmers var det idel soliga leenden när det var dags för utdelningen av årets CMB Master Thesis Award. Stipendiet delas ut till de två bästa examensarbetena gjorda av studenter på masterutbildningen Design and Construction Project Management.

Efter en intensiv dag med redovisningar inför kurskamrater, släkt och vänner, företagsrepresentanter, lärare och handledare var det lättade och glada studenter som äntligen kunde pusta ut med ett glas bubblande cider. I och med redovisningen av exjobben är utbildningen klar och för de allra flesta är det nu dags att pröva vingarna i arbetslivet.

Vi på CMB önskar er alla lycka till och hoppas att ni kommer att besöka oss på våra event och likande även framöver – nu som representanter för branschen. Ett varmt tack vill vi rikta till våra tre stundentrepresentater, Daniel Påsse, Jingjing Zheng och Nikolina Bolvede för ert engagemang i CMB:s arbete i kunskapsgrupper, styrgrupper och er hjälp vid event och seminarier. Vi kommer att sakna er!

Utmärkelsen för det bästa examensarbetet gick till Jingjing Zheng för sitt arbete med titeln:  Managing Unsolvable Tensions in Sustainability Transition. Läs Jingjings uppsats → 
Andrapris gick till Victor Pantzar och Simon Kvarnsund för arbetet med titeln: Hinders and solutions in regard to the environmental impact from construction transports. Läs Simons & Victors uppsats →

Stort grattis till er tre och till alla andra talangfulla och ambitiösa studenter!

Lättade och glada DCPM-studenter efter avslutade exjobbsredovisningar.

Tack till CMB:s studentråd, Daniel Påsse, Jingjing Zheng och Nikolina Bolvede.

 

Ny ordförande och tre nya ledamöter - träffa de nya i styrelsen

Publicerad

Nyheter

Vid huvudmannarådet som är en stiftelses motsvarighet till årsstämma valdes tre nya ledamöter in. Dessutom var mandatperioden för styrelseordförande slut så även ny ordförande valdes.

Varmt välkomna till styrelsen säger vi till Anna Nivala – Bengt Dahlgren, Jacob Sahlqvist – White och Anna Nordén - Framtiden Byggutveckling. Och till Bo Larsson – Trafikverket säger vi att vi ser fram emot att ha dig vid rodret som ny ordförande i Stiftelsen för byggandets managementfrågor som står bakom CMB.

Så här säger de själva om sina nya uppdrag:

Bo Larsson: Jag ser fram emot att få bidra till CMBs fortsatta utveckling och vara med och leda arbetet med att säkerställa att finansiering finns för fortsatt forskning kring management och ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

Anna Nivala: Jag är jätteglad över möjligheten att få arbeta tillsammans med CMB för att fortsätta att utveckla branschens syn på ledarskap. Personligen brinner jag för ett öppet och inkluderande arbetssätt och jag tror att det är det bästa sättet för att ta tillvara på den fantastiska kompetens som finns hos människorna i samhällsbyggnadssektorn.

Anna Nordén: Att bygga för alla kan låta enkelt men kräver att vi tillsammans ser till att de verkliga förutsättningarna finns för att lyckas. Vi lever i en värld där vårt fotavtryck har blivit något djupt. Tillsammans behöver vi hitta lösningar, förstå konsekvenser och framför allt ständigt utveckla tankar, beakta kunskap och genomföra goda idéer. CMB möjliggör tvärfunktionell mötesplats med goda möjligheter att låta kunskap och erfarenheter mötas.

Jacob Sahlqvist: Vikten av att vi i samhällsbyggnads-sektorn driver på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och cirkulärt byggande är högst påtaglig, och där hoppas jag kunna bidra genom min långa erfarenhet av att jobba både praktiskt och strategiskt i branschen. Det känns roligt och rätt att nu i CMB få fortsätta på driva utvecklingen och vårt gemensamma samhällsansvar i branschen.

 

Välkomna till CMB - AFRY!

Publicerad

Nyheter

Exteriör Afry-kontor

Från och med årsskiftet har vi nöjet att välkomna AFRY tillbaka till CMB. I dessa pandemitider får vi tag på projektledare och affärsutvecklare Petter Wadmark via en digital plattform.
Hej Petter, berätta om AFRY. Vad är det för bolag och vad gör ni?

AFRY, fd ÅF, är ett internationellt teknik-, design- och rådgivningsföretag med verksamhet inom energi, industri/digitala lösningar, infrastruktur samt process- och managementkonsultation. Företaget bildades 2019 efter samgående med finländska Pöyry.

Supply Chain Management är ett av AFRYs specialistområden, där ca 50 konsulter bildar ett team med kompetens inom, logistik, produktion, inköp, supply chain 4.0, förpackningslösningar, ledning och planering. Vi täcker den totala bilden från strategiskt samarbete med leverantörer och kunder till operativt samarbete och informationsutbyte mellan olika funktioner i ett företag.

Vi erbjuder en rad olika tjänster, allt från rådgivningstjänster och förvaltningsstrategier till förstudier, genomförandeprojekt och till och med uthyrning av kvalificerade resurser.  Inom AFRYS supplyc Chain organisation är bygglogistik ett fokusområde som kommer att vara aktiva i samarbetet framöver.

Vilka är era främsta anledningar att vara med i CMB?

Vi vill gärna vara med i detta nätverk för att ge och hålla oss uppdaterad med det senaste inom forskning. Vi ser mycket fram emot att vara med i CMB  för att kunna utbyta erfarenheter inom bygglogistikområdet och vara med och driva utvecklingen framåt. Det finns en oerhörd potential i bygglogistik, vilket vi har haft förmånen att kunna vara med och realisera för våra kunder. Vi vill genom CMB sprida de insikter och erfarenheter vi på AFRY samlat på oss under åren. Vi ser också CMB som en bra plattform för nätverkande och för att få ny inspiration från andra medlemsföretag och deras genomförda och pågående byggprojekt.

Vad känner ni att ni framför allt kan bidra med till övriga partner inom CMB?

Vår erfarenhet från det breda näringslivet med olika typer av uppdrag, vi har många olika specialiteter inom bolaget med 16 000 anställda och i huvudsak specialister med hög utbildning. Vi har också ett brett kontaktnät inom olika nivåer på många företag vilket vi tillsammans med övriga partners kan arbeta vidare med.

Är det några av CMB:s områden som ni framför allt vill engagera er i eller kanske något som ni tycker att CMB bör lyfta fram som inte görs idag?

Vi på AFRY vill engagera oss i frågor som rör bygglogistik generellt, allt från praktiska logistiktjänster till frågeställningar kopplade till lämpliga logistikstrategier för olika aktörer. Effekterna av bygglogistiklösningar tycker vi skall identifieras bättre och spridas genom ett arbete med CMB.

Framöver ser vi hållbara logistiknätverk som avgörande för samhällsutvecklingen och därmed även för byggbranschen. Tillsammans måste vi skapa en logistikinfrastruktur som drar nytta av den digitaliseringspotential som idag finns på marknaden, samt konsolidera leveranser så att transportarbetet minimeras. Att även knyta samman inleveransflödena med returer från byggprojekten i form av exempelvis återbruk och avfall kommer behöva allt mer fokus framöver. Vi ser därför att CMB skulle kunna ta en större roll i att facillitera kunskapsutbyte inom hållbarhet och cirkuläritet i byggbranschen framåt.

Ingen programstart 2022 för Framtidens Samhällsbyggare

Publicerad

Nyheter

Framtidens Samhällsbyggare ett branschövergripande traineeprogram för företag och förvaltningar inom samhällsbyggnadssektorn som ägs gemensamt av CMB och GR.

De senaste två åren har programmet brottats med utmaningar i form av distansarbete och en osäker marknad som utmanat både traineer och deltagande organisationer. I arbetet med planeringen av omgång 9 med start i september 2022 har vi mött en fortsatt osäkerhet från företag och organisationer som uttrycker att de just nu inte tillfullo kan nyttja programmets och traineernas potential.

CMB och GR har därför tillsammans beslutat att göra ett uppehåll i Framtidens Samhällsbyggare. FS 9 startar alltså inte i september 2022. Vi kommer under hösten att återkomma för att se om det finns möjlighet och intresse att starta en programomgång i september 2023.

Vi vill dock understryka att programmet pågår för fullt och med fantastisk styrka fram till i höst. Programomgång 8 kommer att ha sitt idéseminarium den 20 oktober 2022, då de på uppdrag av Castellum ska redovisa sitt casearbete om Gateway Säve.

Boka gärna redan nu in detta datum för att ta del av deras gedigna arbete!

Vid frågor, kontakta vd Carina Bohm, carina.bohm@cmb-chalmers.se

Två nya forskningsprojekt beviljade

Publicerad

Nyheter

Strax innan jul tog CMB:s forskningsutskott beslut om att finansiera två nya forskningsprojekt – och det finns utrymme för fler!

  • Det ena kommer att ledas av Mattias Roupé, Docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och kommer att studera ”Total BIM”, en förutsättning för digitala tvillingar i byggprojekt. CMB samfinansierar tillsammans med SBUF och projektet det är kopplat till vår kunskapsgrupp BIM och digitalisering.
  • Även det andra projektet, ”Digital målkonfliktshantering i komplexa projekt – visualisering av miljödata kopplat till hälso- och hållbarhetseffekter” är en projekt där CMB är medfinansiär, i det fallet tillsammans med Trafikverket. Projektledare är Beata Stahre Wästbert, docent vid Institutionen för Data- och informationsteknik, Chalmers.

Under 2021 tog vi emot totalt 11 ansökningar, sex av dem fick finansiering. Under 2022 vill vi att antalet ansökningar skall bli fler, kontakta oss gärna för att diskutera idéer och behov och för att få hjälp att hitta forskare, eller omvänt, organisationer eller företag, som ni skulle behöva för att kunna utveckla era kunskapsbehov.

Endast digitala seminarier och möten

Publicerad

Nyheter

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen och ställer tillbaka till digitala möten och sändningar under den närmsta perioden.

Hör av dig om du har några frågor: info@cmb-chalmers.se

Okidoki ny partner i CMB

Publicerad

Nyheter

På arkitektbyrån Okidoki arbetar ca 50 medarbetare, framför i allt Göteborg och Stockholm. Janica Wiklander är bolagets vd och på frågan vad som framför allt utmärker Okidoki poängterar hon byråns arbete i gränssnittet mellan moral  och  design.  

 – Ordet hållbarhet används idag flitigt inom samhällsbyggnad och för oss är det viktigt att det inte vattnas ur och blir till någon slags ”Kejsarens nya kläder” utan egentligt innehåll. Därför har vi valt att låta just orden moral och design genomsyra allt vi gör, från hur vi leder bolaget till hur vi bemöter och rådgör med våra kunder, berättar Janica.

Tillgänglighet för alla
Som ett aktuellt exempel nämner hon Okidokis tävlingsförslag och vinst för ny utformning Rinkebyskolan i Stockholm.
– Vårt förslag bygger på att inkludera skolverksamheten mer i samhället och på så sätt göra den mer attraktiv. Utifrån det perspektivet såg vi en möjlighet att skapa en skolbyggnad som kunde utgöra motor i omställningen till hållbarhet för hela samhället. En viktig aspekt var att göra Rinkeby och skolan mer tillgänglig för alla. 
Utöver att skolan är byggd i trä och fungerar som ett learning lab för såväl elever som samhället, så var arbetet med att skapa socioekonomisk rörelse i området viktigt. Gymnastiksalen utökades därför till en truppgymnastikhall då truppgymnastik är en påvert finansierad genre och en större anläggning med möjliga träningstider ger Rinkeby besökare från andra delar av staden.   

Partnerskap i CMB
Även om Okidoki gör entré i CMB först nu är verksamheten inte ny för Janica som bland annat varit med i Stadsutvecklingsgruppen via en tidigare arbetsgivare.
– Jag tycker att namnet – Centrum för management i byggsektorn – talar för sig självt. För mig är det självklart att Okidoki ska finnas med på denna arena där vi tillsammans diskuterar frågorna om hur vi leder sektorn för att skapa förändring, förklarar hon och fortsätter:
– Allra helst skulle jag önska att vi hade tid att vara med och driva flera CMB-frågor men primärt vill vi delta i Stadsutvecklingsgruppen och bidra med vårt angreppsätt kring moral och design. Att ta ansvar för – och leda – samhällsutvecklingen mot en snyggare, smartare och bättre värld – på riktigt!

Ny ordförande i Stadsutvecklingsgruppen 

Publicerad

Nyheter

Nina Kiani Janson är chef för Plan och bygg på samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Från och med november träder hon in i rollen som ordförande i CMB:s stadsutvecklingsgrupp. Vi träffade henne över en fika för att få veta vem hon är och vilka frågor hon brinner för. 

Hej Nina och välkommen till CMB!
Berätta om din ”resa” till dagens roll som chef för plan- och byggenheten på Länsstyrelsen?

Hej och tack så mycket! Jag är i grunden samhällsvetare och har alltid vetat att jag vill jobba inom det offentliga. Bland annat har jag en bakgrund som fritidspolitiker och har tidigare arbetat kommunalt med kultur- och fritidsfrågor, med digitaliseringsfrågor på Försäkringskassan och som administrativ chef med fokus på stadsbyggnadsfrågor inom teknisk förvaltning. Ledarskap, framförallt i relation till innovationsarbete, har gått som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. 

Men du har även hunnit med att arbeta inom konsultbranschen!?
Ja, efter några år på Göteborgs stads Stadsbyggnadskontor, där jag bland annat var med och utvecklade GEM – en tvärfacklig metod för gemensam planering mellan förvaltningarna, tog jag chansen att verka som utvecklingschef på Prolog och jobbade med bl.a. partnering. Det var roligt och mycket lärorikt att lära känna även ”den andra sidan”. Men jag kände efter en tid att de samhällsviktiga frågorna trots allt låg mig varmast om hjärtat.  när jag fick frågan om att söka den här tjänsten på Länsstyrelsen så kändes det som att komma hem igen.  

Vad är bäst med ditt nuvarande uppdrag?
Det finns inget bättre ställe att arbeta på! Jag trivs verkligen med att arbeta och leda utvecklingen med vår tids viktigaste frågor. Framför allt är det givande att verka i en organisation som inhyser så enormt många erfarna och kompetenta medarbetare inom alla tänkbara områden. Det är också spännande att som myndighet både få möjlighet att rådge i tidiga processer och därefter säkerställa att de blir rätt utfört. Samtidigt är det en svår balansgång, att få aktörer/personer att förstå skillnaden mellan dessa uppdrag.  

Vilka frågor för stadsutveckling ser du som viktiga framtidsfrågor? Vilka är våra utmaningar – och möjligheter?
Den kanske viktigaste frågan är om vi är där vi bör vara när det kommer till klimatfrågan!? Mycket bra och viktigt görs inom exempelvis Agenda 2030, Klimat 2030 för vår region och Politiken för gestaltad livsmiljö, men det avgörande är ju hur den omsätts i praktiken och hur det stöttar hållbarhetsmålen. Stadsutvecklingsgruppen på CMB är en intressant plattform att diskutera dessa frågor på. En annan viktig fråga för sektorn är digitaliseringen. Även här görs många bra satsningar, men är vi samstämmiga kring hur vi skall jobba och är vi rätt förberedda? 

Varför är det viktigt för en organisation som Länsstyrelsen att vara med i CMB? 
Vi samverkar med 49 olika kommuner, stora som små. Jag tror att det är en tillgång att vi för med oss dessa perspektiv i diskussionerna om storstadsutveckling. Det är också viktigt för Länsstyrelsen att vara proaktiv, exempelvis via fora som CMB, där vi även har med oss akademin.