Författararkiv

Ledarskapsdagen 2023 - vilken succé!

Publicerad

Nyheter

Målet med årets Ledarskapsdag var att inge hopp, mod och drivkraft att leda i en turbulent och osäker tid. Och enligt kommentarerna i den utvärdering som deltagarna fyllde i efter dagen så lyckades vi!

Vi är många som framöver kommer att lyssna på hårdrock med lite nya öron, som fått en kanske lite jobbig insikt om att vi människor varken säger vad vi tänker, vet vad vi känner eller gör som vi säger, som inser att gårdagens flyt inte är framtidens framgång, och som inser att det faktiskt är goda nyheter att "Framtiden" är död!

Vi vill tacka alla som deltog - både på scen, i publiken och som aktiva bakom kulisserna. Ett extra varmt tack till Byggföretagen som vi genomförde denna dag tillsammans med och till vår eminenta fotograf, Anders Nicander. Se bilder från dagen här nedan.

Apply to Cmb Master Thesis Award

Publicerad

Nyheter

Nominera till Guldhuset nu!

Publicerad

Nyheter

Testa Ai och gamifiering på Ledarskapsdagen

Publicerad

Nyheter

Under lunchpausen på Ledarskapsdagen kommer du kunna prova på både Chat GPT 4 och Playgroundai vid våra demo-stationer. Dessutom har vi bjudit in företag Bisevo som specialiserat sig på datspelsinspirerade tjänster för ledarskapsutveckling.

– Gamifiering är ett sätt att motivera människor till att bli mer delaktiga i att utveckla och följa rutiner och processer.  Det kan vara svårt att få alla att arbeta optimalt enligt önskade processer. Gamifiering ger mätbara förbättringar, värdefulla resultat och medarbetarna har roligt på vägen! berättar Bisevos vd Stefan Hallberg.

– Det pratas mycket om de nya Ai-tjänsterna idag, men många i vår bransch upplever att det är svårt att få tid att sätta sig in i hur de fungerar och hur de kan vara användbara i arbetsvardagen. Det tänkte vi hjälpa till med genom att tillsammans med deltagarna på Ledarskapsdagen skapa våra egna Ai-presentationer av framtiden, säger Chalmersstuderande Alex Alakiuttu från cmb:s studentråd.

Till program och anmälan →

GoCo ny partner i cmb

Publicerad

Nyheter

Vi fick ett samtal med hållbarhetschef Viktor Bakker.

Vilka står bakom GoCo Health Innovation City?
– Ägare är Next Step Group och Vectura Fastigheter som tillsammans äger GoCo Health Innovation City i ett joint venture. Tillsammans bygger vi upp ett kluster för hälsoinnovation i anslutning till Astra Zeneca. Vi samarbetar med hälsoforskningsbolagen i regionen för att synliggöra innovationerna som skapas här. Idag är vi ca 20 anställda som driver stadsutvecklingen och communitybyggandet.

Vad är målet medverksamheten?
– Vårt mål är att ge förutsättningar för innovation och utforskande för att bygga framtidssäkra lösningar, bland annat gör vi det genom att vi utvecklar en neutral samverkansplattform för innovation, GoCo Arena. Vi vill synliggöra hälsoinnovation och skapa intresse för naturvetenskap och teknik, och driva frågor om tillgänglighet, lika värde och klimat, och inspirera andra att göra skillnad inom dessa områden.

Ni bygger nytt - hur resonerar ni kring klimat och hållbarhet?
– Vi har satt upp ambitiösa mål och handlingsplaner för att nå våra klimatmål. Allt nybygge är utmanande i klimatomställningen, men genom att vara på jakt efter nya lösningar och ständigt sträva efter att bli bättre för varje projekt ska vi lyckas ställa om till en mer klimatvänlig process även här. Vi har kommit en bra bit på resan och har nu nått en punkt där vi vill ta nästa steg. Att bli partner i cmb är ett sätt att ta det steget genom ett utökat samarbete.

Varför är det intressant för er att vara partner i cmb?
– Vi har som sagt kommit långt redan, men vill få inspiration och utökad kunskap om det senaste inom hållbarhet och klimat, både i branchen och inom akademin. Vi arbetar aktivt och är nyfikna och tror på nätverkande, kunskapsspridning och inspiration för att ta oss framåt tillsammans med andra. Cmb:s nätverksanda och öppna event, där vi kan bjuda med oss andra, är väldigt bra.

Gå 2 för 1 på Ledarskapsdagen

Publicerad

Nyheter

Ledarskapsdagen 2023 fokuserar på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i en osäker tid. Dessutom firar vi att cmb fyller 25 år – det vill du inte missa!

Vi bjuder på en fullspäckad och inspirerade dag med talare som Malin Pedro, reservofficer, fd universitetslärare och expert på att få individer och organisationer att skapa förnyelse med Reframing, Katarina Graffman, antropolog, framtidsspanare och författare som kommer att  reflektera kring idén om den rationella logiken och varför den ofta leder oss fel.

Dessutom möter vi Dr. Paul Graham Raven, science fiction-författaren och framtidsforskaren som med hjälp av berättelsen om en fiktiv framtida klimatneutral stad vill inge mod att ta de beslut som krävs för en bättre framtid, och inte minst Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet som pratar om hur vi leder i turbulenta tider.

Och det är inte allt, vi kommer även att få höra från de bästa ledarna i branschen hur de lyckas se möjligheter där andra ser svårigheter, vi  får prova på hur vi kan utveckla vårt ledarskap med gamification och inte minst testa på att skapa våra egna framtidsbilder med AI-teknik.

Anmäl er här tom den 3 maj →

Anmäl dig själv och ange namn och e-post till din kollega i fritextfältet "Kostnadsställe eller referenskod".
Vid frågor kontakta: kristin.ostling@cmb-chalmers.se,  0738-14 26 97

Ledarskapsdagen: Reframing - led för att tänka nytt

Publicerad

Nyheter

Till program och anmälan →

"Att vara framgångsrik inom ett område kan faktiskt vara ett problem! Det kan göra det svårt att skapa förnyelse. Vi lockas att fortsätta för alltid på samma sätt. Men det kan vi inte. Vi måste förändras. Det förflutnas flyt är inte framtidens framgång."

Reframing sker när vi ändrar filter och riktar vår uppmärksamhet mot andra saker och som är mer meningsfulla i en föränderlig värld.  Malin Pedro pratar om hur reframing kan te sig i en människas liv med scener från ett ledarskapsprogram från Handelshögskolan som fokuserat på förmågan att se på det som verkligen är meningsfullt.

"Hur kunde exempelvis familjen Illy inte se Nespresso komma? De trodde helt enkelt att det inte var en espresso; det var kemikalier som skapade det vita skummet och inte trycket som i en riktig espressomaskin.  Att se en förändring är enkelt, att omtolka det till något mer meningsfullt = RE[FRAME] är klurigare. Jag kommer att prata om hur vi som ledare bygger upp förmågan att tolka och skapa mening när världen är i ständig rörelse."

Mer om Ledarskapsdagen 2023 →

Ledarskap i turbulenta tider

Publicerad

Nyheter

Med hjälp av såväl fjärilar som Nilecity och en mycket specifik musikstil ger Magnus Forslund handfasta och användbara tips för ledare som vill hitta sätt att navigera sig och sin organisation framåt när världen upplevs vara i gungning.

”Hur kan vi förstå förutsättningarna för att leda och utveckla organisationer? Av allt vi kan göra, vad vore bra att fokusera på? Hur ska vi se till att det blir konkret handling?”

Magnus Forslund är universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet. I över 25 år har han arbetat med att stödja, utmana och utveckla ledare i förändrings- och förnyelsearbete. Magnus har också skrivit ett flertal böcker inom ledarskaps- och organisationsområdet.

Mer information och anmälan →

Praktisk information

Datum: Fredag den 26 maj 2023
Tid: Konferens 9:00-16:00 + Jubileumsfest 18:00-22:00
Plats: Brewhouse, Åvägen 24 i Göteborg · Karta
Kostnad: Se anmälan

Välkomna till cmb Svensk Bygglogistik

Publicerad

Nyheter

– Vår målsättning är att utmana och effektivisera branschens arbetssätt inom logistik och ta fram lösningar på hur vi kan arbeta smartare. Vi arbetar inom hela logistikkedjan – från planering i tidiga skeden via produktion till ev. ombyggnation, berättar vd Emil Jonasson.

Större fokus på logistik
Bygglogistikfrågan, upplever Emil, får sakta men säkert, allt mer uppmärksamhet i takt med att fler inser vilka möjligheter till besparingar (pengar, tid, koldioxid…) det innebär att koll på sin logistikkedja.
– Intresset och förståelsen ökar, men samtidigt finns det fortfarande väldigt mycket mer att göra när det kommer till att omsätta det i verkligheten. Ofta tar man tag i logistiken först när det blir problem och då är det svårt att börja arbeta efter den bästa lösningen för projektet, menar han och fortsätter:
– Jag tror att det dels är en fråga om bristande kunskap, men också om svårigheter med att skapa öppna samarbeten och att säkerställa kunskapsåterföringen mellan projekt och individer.

Tydlig plan för engagemang
För er som tänker – men jag har för mig att Svensk Bygglogistik redan är partner i cmb – så har ni helt rätt, bolaget är faktiskt tillbaka efter ett kortare uppehåll.
– Nu när vi går in i samarbetet igen gör vi det med en tydlig plan för hur vi ska engagera oss för att lyfta våra och branschens frågor. Bland annat går vi in aktivt i Kunskapsgruppen för byggandets logistik och kommer att vara med i planerandet av Cmb fokus den 7 september som kommer att djupdyka i bygglogistikfrågan utifrån det hållbara byggandet.

Neutral arena
– Vi är en aktör som vill vara med och driva utveckling och vi ser cmb som en intressant kanal för detta. Här kan vi se till att lyfta frågorna via seminarier och konferenser, men också vara ett forum där vi kan utvecklas tillsammans som bransch – kommun, fastighetsbolag, entreprenörer och så vidare – och dela erfarenheter på en neutral arena, avslutar Emil.

Cmb fokus om klimatledarskap

Publicerad

Nyheter

Dagen genomfördes av cmb tillsammans med Byggföretagen och satte ljuset på hur vi kommer vidare, till handling. Dagen inleds med tre inspirerande exempel på sätt att leda och organisera (se de filmade seminarierna →)

  • Hur kan ett bonusprogram få ledare att jobba mot klimatneutralitet? (Lisa Lundin, Skanska)
  • Hur leder en klimatbudget mot de nationella målen? (Gustav Sandqvist, Akademiska Hus)
  • Ledarskap och hållbar utveckling: hur leder vi för radikal innovation? (Anna Grzelec, Borås högskola/Chalmers

Därefter diskuterades frågorna vidare i en panel bestående av representanter för branschorganisationer och forskare. Panelen bestod av Anna Lönn Lundbäck (nationell hållbarhetssamordnare i Byggföretagen), Andreas Huss (koordinator och medgrundare av HS30 Stockholms stad och senior forskare på RISE) Susan Runsten (koordinator hos BRG för Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande) - samt Carl Mossfeldt (Göteborgs stad, miljöförvaltningen).

Dagen avslutades med rundabordssamtal för dem som deltog på plats.

Missade du denna utvecklande dag? Länk till de filmade seminarierna och panelsamtalet finner du ovan. Dessutom har dagen, inklusive resultaten från rundabordssamtalen,  sammanfattats i en skrift – cmb fingerprint – som du hittar här →