Författararkiv

Coreco - välkomna till cmb!

Publicerad

Nyheter

Så sammanfattar Henrik Melkstam, vice vd på Coreco, en viktig anledningen till att bolaget nu går med som partner i cmb. Coreco startades 2015 av Mikael Sjölund som idag är vd. Sedan starten har bolaget vuxit och har idag ett 40-tal medarbetare i form av seniora konsulter och rådgivare. Kontor finns i Göteborg och Stockholm, men uppdragen genomförs från norra till södra Sverige.
Corecos huvudområden återfinns inom fastighets- och investeringsrådgivning, konsultation kring inköp och rekrytering av inköpare. Några spännande projekt som bolaget varit drivande i är SKB:s strategiarbete inför upphandling och förvar av radioaktivt avfall och Volvos satsning på Campus Lundby i Göteborg.

Ambitioner och verklighet
– Bolaget startades för att vi ville få till en förändring i branschen och vi såg att det framför allt var via inköp och upphandling – i samarbetet mellan beställare och utförare – som potentialen var som störst, förklarar Henrik.
Han menar att det är enkelt att ha höga ambitioner och stora visioner, men när det kommer till att omsätta dessa i realiteten, att ställa krav på ett sätt så att leveransen verkligen svarar upp mot dessa, då blir det betydligt mer utmanande.
– Då behövs en djup förståelse för hur branschens olika aktörer – och affärer – fungerar. Inom Coreco har vi, genom att samarbeta med många av de stora samhällbyggnadsaktörerna, skaffat oss en gedigen kunskap inom dessa områden och den vill vi nu dela med oss av till andra aktörer för att få till en förändring.
– Men jag inser ju också att vi är långt ifrån fullärda och därför ser vi partnerskapet i cmb även som en fortbildning för våra medarbetare – allt utifrån en önskan att lära oss och förstå vår omvärld bättre.

Ny professur
Sedan tidigare har Coreco en fot i akademin genom att man bland annat har haft studenter som gjort sina examensarbeten kopplade till verksamheten.
– Exjobb är ett bra sätta att få insyn i ungas vardag och tankar kring arbetslivet, men också att få spännande frågeställningar belysta utifrån ett akademiskt perspektiv, säger Henrik. Generellt tycker jag att det forskas för lite kring ledarskap och managementfrågor relaterade till vår sektor. Det vore intressant att bygga på med forskning som belyser affärsmässighet och psykologi kring samarbeten i vår relationsbaserade bransch. En professur inom upphandling och entreprenader vore kanske vara något för akademin att fundera på!

Hjälp oss hjälpa Ukraina!

Publicerad

Nyheter

Nu utmanar vi alla, partners såväl som andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn att skänka motsvarande summa!

Kan vi tiofaldiga detta innan årets slut? Vi håller tummarna!

Kommentera gärna via cmb:s Linkedinsida vad ni valt att göra för att stötta Ukrainas befolkning. Tillsammans hjälps vi åt inför kylan och helgerna som är framför oss!

Se Linkedin-inlägget →

Help Ukraine Gothenburg →

Idéseminariet om Gateway save år 2040 - vilken succé!

Publicerad

Nyheter

Missade du denna höjdpunkt? Seminariet spelades in och finns att se här på cmb:s youtubekanal →

Riktigt bra jobbat Rebecka Strutz, Alfred Kindberg, Jacob Edwin, Ellen Svärd, Hedvig Haraldsdotter, Johanna Pettersson, Jenny Andersson, Johannes Böhm, Linnéa Bergkvist och Gabriella Josefsson.

Tusen tack till Ulf Östermark Klara Simonsson från Castellum som med både tid och engagemang ställt upp med caseuppdraget.

Och tack till våra partners från GR - Malin Larsson, Ann-Katrine Engström och Helene Stensson.

Från bristande motivation till OS-guld

Publicerad

Nyheter

Den 27 oktober kommer Nils van der Poel som gäst och talare till CMB:s Guldhusgala på Världskulturmuséet i Göteborg. Vi blev nyfikna på att veta mer om honom och hur han ser på ledarskap – sitt eget och andras.

Länk till anmälan, Guldhusgalan →

Hej Nils, du valde ju att avsluta din elitkarriär efter säsongen 2021, men jag läste i en kommentar till SVT Sport att du tidigare försökt lägga av med skridskor, men inte riktigt lyckats. Hur går det nu?

Hej! Jo, det går bra. Just nu föreläser en hel del kring motivation, personlig utveckling och drivkrafter. Men jag har även en del spännande engagemang inom näringslivet som stimulerar mig.

Vi kommer att dela ut Guldhuset till en ung, framgångsrik ledare på galan. Jag får intrycket av att du utformat ditt träningsupplägg till stor del själv – och också sett till att du efterlevt det. Hur är du som ”självledare” – en sträng auktoritet eller mer som en coachande vän?

Det må vara en sanning med modifikation, jag jobbade väldigt tight med flera rådgivare, men framförallt min coach Johan Röjler. Mitt självledarskap har utvecklats åt olika håll genom åren, idag tror jag på tydlighet och kärlek när man leder sig själv.

Vår publik på Guldhusgalan arbetar alla med att på olika sätt bygga vårt gemensamma samhälle. Vad ser du att dessa aktörer kan göra för att locka till sig och lyfta fram unga talanger inom sina egna organisationer och i samhället?

Jag tror på att lära känna sig själv och sin personal så att man på bästa sätt kan hjälpa varandra. Det vi inte ser kan vi inte förändra till något bättre.

Intressanta tankar! Tack för pratstunden Nils och jag ser fram emot att höra mer den 27 oktober!

Mer om Guldhusgalan →

Vad är en prakademi?

Publicerad

Nyheter

Cmb är en prakademi - så vad är det?

En prakademi är en organisation som verkar i mellanrummet mellan praktiken – i cmb:s fall företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad i praktiken såsom byggföretag, konsultbolag, byggherrar och fastighetsägare, installations- och specialföretag samt statliga och kommunala bolag och myndigheter – och akademin representerat av forskare, lärare och studenter vid universitet.

Cmb har varumärkesskyddat uttrycket prakademi hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Vilka ingår i prakademin?

Cmb är våra partner – drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig verksamhet tillsammans med akademin, framför allt representerat av Chalmers institutioner Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (engelsk förkortning ACE) och Teknikens ekonomi och organisation (TME).

I cmb arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att via ett bättre management och ledarskap, bygga det samhälle som vi alla kan leva och må bra i.

Här hittar du mer om cmb:s organisation

Construction management-forskare prisas

Publicerad

Nyheter

Grattis till våra fantastiska Chalmerskollegor Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson-Jonsson, Mikael Johansson och Mattias Roupé som tagit emot den prestigefulla utmärkelsen Outstanding Paper för sin artikel The hype factor of digital technologies in AEC.

Forskningsstudien var finansierad av cmb och datan kom från cmb:s nätverk och partnerorgansiationer.

Läs artikeln och ladda ner deras tidigare kortrapport "Hur vi använder digitala tekniker" bland våra publikationer här på webben.

Från bristande motivation till OS-guld

Publicerad

Nyheter

”Jag har inte valt mina drömmar. Många gånger har jag önskat att jag drömt om något mindre ansträngande än att åka 10.000 meter skridsko. Den svagaste länken i min idrottskarriär var alltid bristande motivation. Jag kommer satt berätta hur jag lärde mig förstå mina drivkrafter och fick dem att växa sig starkare.”

Han är grabben från Trollhättan som innehar två världsrekord och två olympiska guldmedaljer och som slagit världen med häpnad med sin träningsdagbok som avslöjar hur han gjorde det!

Den 27 oktober kommer Nils van der Poel som gäst och talare till CMB:s Guldhusgala på Världskulturmuséet i Göteborg. Vi blev nyfikna på att veta mer om honom och hur han ser på ledarskap – sitt eget och andras.

Länk till Guldhusgalan →

Hej Nils, du valde ju att avsluta din elitkarriär efter säsongen 2021, men jag läste i en kommentar till SVT Sport att du tidigare försökt lägga av med skridskor, men inte riktigt lyckats. Hur går det nu?

Hej! Jo, det går bra. Just nu föreläser en hel del kring motivation, personlig utveckling och drivkrafter. Men jag har även en del spännande engagemang inom näringslivet som stimulerar mig.

Vi kommer att dela ut Guldhuset till en ung, framgångsrik ledare på galan. Jag får intrycket av att du utformat ditt träningsupplägg till stor del själv – och också sett till att du efterlevt det. Hur är du som ”självledare” – en sträng auktoritet eller mer som en coachande vän?

Det må vara en sanning med modifikation, jag jobbade väldigt tight med flera rådgivare, men framförallt min coach Johan Röjler. Mitt självledarskap har utvecklats åt olika håll genom åren, idag tror jag på tydlighet och kärlek när man leder sig själv.

Vår publik på Guldhusgalan arbetar alla med att på olika sätt bygga vårt gemensamma samhälle. Vad ser du att dessa aktörer kan göra för att locka till sig och lyfta fram unga talanger inom sina egna organisationer och i samhället?

Jag tror på att lära känna sig själv och sin personal så att man på bästa sätt kan hjälpa varandra. Det vi inte ser kan vi inte förändra till något bättre.

Intressanta tankar! Tack för pratstunden Nils och jag ser fram emot att höra mer den 27 oktober!

Mer om Guldhusgalan →

Employer Branding på Guldhusgalan 2022

Publicerad

Nyheter

Årets kandidater för Guldhuset klara

Publicerad

Nyheter

Möt de fyra unga, drivna och framgångsrika ledare som gör upp om att få titulera sig Guldhusvinnare 2022.

Om Guldhuset →

Ida Gäskeby, teamleader affärsområde Facility Managemen, NIRAS Sweden AB

Ida har studerat affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg- och fastighetssektorn vid  Chalmers. Som projektledare och utredare inom FM-området har hon bygg upp en stor erfarenhet inom området och hennes uppdrag sträcker sig från strategisk planering till projekt, från förvaltning och drift av fastigheter till hantering av fastighetsanknutna servicetjänster. Genom att skapa samsyn om mål, visioner och processer skapar Ida värdeskapande förståelse.
Saxat ur nomineringen: "en god förebild för modernt ledarskap med individen i fokus, mycket driven i att hela tiden hålla målen i sikte, ett föredöme avseende struktur, ordning och reda, har en tydlig målsättning om att skapa hållbara värden i alla uppdrag såväl hos kund och på arbetsplatsen".

 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef,  Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad

Jonas har en utbildning inom stadsvetenskap från Göteborgs universitet och har gått Göteborgsregionens ledarskapsprogram, Framtidens ledare. Under sin tid i Borås Stad har han bland annat startat Birgittagruppen, ett förvaltningsöverskridande samarbete mellan kommunikatörer, initierat "Socialt Hållbart Borås" med syfte att lyfta stadsdelar som har utmaningar samt lyft frågor om ekologi, sociala aspekter och resurseffektivt planerande av staden.
Saxat ur nomineringen: "en målinriktad chef som når uppsatta mål, skapar nya vägar och lockar till samskapande över både förvaltnings- och organisationsgränser, skapar ett stort engagemang hos medarbetare genom att uppmuntra till nytänkande, organisering och nya arbetsmetoder".

 

Neshat Alizadeh, förvaltningschef, SGS Studentbostäder

Neshat har tidigare studerat affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers och fick efter en stor omorganisation, då en stor avdelning delades i två, ansvaret för den nya förvaltningsavdelningen. Neshat leder en grupp av allt från områdeschefer till fastighetsskötare och har i sin roll bland annat  projektlett  kulturutvecklingsarbetet  ”Ännu bättre tillsammans” samt arbetat aktivt för att få in fler kvinnor som fastighetsskötare. .
Saxat ur nomineringen: "förutom göra det självklara en modern ledare ska göra; såsom att lyssna, se och lyfta sina medarbetare är Neshat också orädd att fatta de svåra besluten, för företagets bästa, hon får alla att trivas, utvecklas och bli ännu bättre tillsammans."

 

Victor Nyström, regionchef Norr och Öst, Clinton Mätkonsult AB

Victor har en studiebakgrund bland annat inom företagsekonomi från Stockholm School of Economics. Han trivs bäst i komplexa utmanande projekt där det finns utrymme för ny teknik och nya lösningar. Han har erfarenhet från offshoreindustrin, geodetisk mätningsteknik, Scan2BIM och drönare. Victor har laserat flera initiativ inom digitalisering som visa vägen för hela skrået. Han har även varit en stor del i att Clintorn Mätkonsult isocertifierats.
Saxat ur nomineringen: "jobbar extremt metodiskt och strukturerat för att nå mål,  hittar hela tiden innovativa tekniska lösningar och nya affärsmöjligheter som gynnar både tillväxt och affären, sätter en tydlig struktur, är bra på att delegera och fördela ansvaret, och skapar team där folk känner ägandeskap".

Guldhuset 2022 delas ut under Guldhusgalan den 27 oktober på Världskulturmuseet i Göteborg.

CMB Master Thesis Award 2022

Publicerad

Nyheter

CMB Master Thesis Award 2022 gick till Victor Pantzar, Jingjing Zheng och Simon Kvarnsund.

Ömsom sol och ömsom regn utanför fönstren, men på Chalmers var det idel soliga leenden när det var dags för utdelningen av årets CMB Master Thesis Award. Stipendiet delas ut till de två bästa examensarbetena gjorda av studenter på masterutbildningen Design and Construction Project Management.

Efter en intensiv dag med redovisningar inför kurskamrater, släkt och vänner, företagsrepresentanter, lärare och handledare var det lättade och glada studenter som äntligen kunde pusta ut med ett glas bubblande cider. I och med redovisningen av exjobben är utbildningen klar och för de allra flesta är det nu dags att pröva vingarna i arbetslivet.

Vi på CMB önskar er alla lycka till och hoppas att ni kommer att besöka oss på våra event och likande även framöver – nu som representanter för branschen. Ett varmt tack vill vi rikta till våra tre stundentrepresentater, Daniel Påsse, Jingjing Zheng och Nikolina Bolvede för ert engagemang i CMB:s arbete i kunskapsgrupper, styrgrupper och er hjälp vid event och seminarier. Vi kommer att sakna er!

Utmärkelsen för det bästa examensarbetet gick till Jingjing Zheng för sitt arbete med titeln:  Managing Unsolvable Tensions in Sustainability Transition. Läs Jingjings uppsats → 
Andrapris gick till Victor Pantzar och Simon Kvarnsund för arbetet med titeln: Hinders and solutions in regard to the environmental impact from construction transports. Läs Simons & Victors uppsats →

Stort grattis till er tre och till alla andra talangfulla och ambitiösa studenter!

Lättade och glada DCPM-studenter efter avslutade exjobbsredovisningar.

Tack till CMB:s studentråd, Daniel Påsse, Jingjing Zheng och Nikolina Bolvede.