Författararkiv

Inobi arkitektur ny partner i CMB

Publicerad

Nyheter

Under maj har vi välkomnat ännu en ny parter in i CMB-familjen – Inobi, som presenterar sig som ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Företaget har rivstartat sitt partnerskap med att gå in i den nystartade kunskapsgruppen för alternativa boendeformer. Vi tog ett kort snack med Fredrik Rosenhall, utbildad arkitekt och sociolog och partner på Inobi, i samband med gruppens första träff i början av maj.

Berätta om Inobi – vad gör ni och vilka frågor är viktigast för er just nu ur ett ledarskaps- och managementperspektiv?

– Vi är ett arkitektkontor med 15 anställda som jobbar över hela fältet från planering till detaljprojektering. Vi brinner för att lotsa komplexa processer från idé till genomförande, och grundar alla projekt i noggrann analys av ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar. På detta sätt optimeras varje projekts arkitektoniska potential.

Hur gick era resonemang kring att bli partners i CMB?

Genom åren har vi ofta arbetat nära forskning, och bland annat skrivit en bok om hur man kan använda sociologisk teori praktiskt i stadsbyggandet. CMB är en perfekt plattform att utveckla och fördjupa denna kunskap i, tänker vi.

Ert första engagemang i CMB blir att gå in i den nya kunskapsgruppen för alternativa boendeformer – varför kändes det självklart?

Att hitta nya former för bostadsbyggandet är en viktig framtidsfråga, både för Sveriges bostadsförsörjning och för att få mer varierade stadsmiljöer. Vi har drivit byggemenskapen Ärlan i Göteborg från plan till genomförande, och vill gärna verka för att skapa bättre förutsättningar för denna typ av projekt.

Vad hoppas ni i övrigt kunna bidra med i det stora nätverk som är CMB?

Vi har massor av kunskap från alla olika bostadsprojekt som vi arbetat med genom åren, som vi gärna delar med oss av. Erfarenhetsåterföring och processtänkande är mycket viktigt för att underlätta för alla aktörer som vill utmana invanda mönster och söka nya lösningar. Arkitektur och stadsbyggande har en enorm inverkan på samhällets sociala och ekologiska funktionalitet, och ju mer kunskap vi bygger, desto bättre rustade är vi att möta framtidens utmaningar.

 

Bilder: från projektet Villa Lorensberg, uppdragsgivare Hökerum Bygg. Projektet är under byggnation.

 

Två nya vetenskapliga ledare

Publicerad

Nyheter

Som en del i det strategiska samverkansavtal som finns mellan CMB och Chalmers är vetenskapliga ledare en viktig funktion. Dessa - för de är numera två - fungerar som en viktig brygga mellan forskningen och till viss del även utbildningen på Chalmers och den praktik som det är att planera, bygga och förvalta städer och fastigheter. Det handlar helt enkelt om att säkerställa den vetenskapliga förankringen och kvaliteten i CMBs verksamhet i stort.

De vetenskapliga ledarna utses av Chalmer, en från ACE, alltså Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt TME, Teknikens ekonomi och organisation. Efter att Martin Löwstedt, som varit vetenskaplig ledare under de senaste tre åren nu har slutat, har Mattias Roupé (ACE) och Pernilla Gluch (TME) blivit våra samverkanspartners för de kommande tre åren. Såväl Mattias som Pernilla har tidigare medverkat i olika sammanhang inom CMB, såväl i forskningsprojekt som i olika evenemang.

Vi ser mycket fram emot utvecklade relationer och nya vägar för den viktiga kunskapen om att leda och organisera stads- och fastighetsutveckling!