Författararkiv

Startkonferens för forskarskolan ASSURE

Publicerad

Nyheter

Detta är utgångspunkten för den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration där cmb medverkar tillsammans med systerorganisationen CFFF i Malmö. ASSURE genomförs i samarbete mellan Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, Malmö universitet och Campus Gotland vid Uppsala universitet tillsammans med RISE. En mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden kommer att undersökas inom åtta doktorandprojekt.

I slutet av september är det dags för den första heldagskonferensen, läs mer och anmäl dig här →

Och nominerade till Guldhuset 2023 är ...

Publicerad

Nyheter

Vi har stora gemensamma samhällsutmaningar som kräver ett modernt ledarskap och förmågan att se frågorna ur nya perspektiv.  Unga idag har nya kompetenser och betonar andra värden än de traditionella. Dessa vill vi ta vara på för att tillsammans utveckla sektorn. De nominerade har visat goda exempel på ledarförmågor genom omställnings- och/eller utvecklingsarbete i sin företag, organisationer, genom projekt eller processer, internt såväl som externt. De nominerade är ett gott föredöme och har stor potential till fortsatt utveckling som ledare!

Juryarbetet har precis inletts och under midsommarveckan presenterade vi de femton kandidaterna på vår Linkedin-kanal! Efter semestern kommer vi att berätta vilka de fyra finalisterna för året blir.

Anmälan till vår guldkantade fest är öppen, läs mer om firandet här!

Allt fler engagerar sig!

Publicerad

Nyheter

Nu i maj är det dags för årets andra runda med kunskapsgrupper och utskott. Bland annat kommer Innovationsgruppen att prata om batterilagring och byggnadsdesign; BIM- och digitaliseringsgruppen arbetar med att utveckla ett verktyg för "start-up-beteende" i mötet med det växande digitaliseringsbehovet; Stadsutvecklingsgruppen fortsätter på temat "kulturen och staden" genom att besöka Bergsjöns kulturhus och gruppen för Områdesutveckling åker på studiebesök till Malmö för att lära sig av både nätverk, kommunala processer och privata strategier.

Naturligtvis betyder nya grupper som Områdesutveckling - eller nygamla som gruppen för Samverkansarbete - att engagemanget i cmb ökar och det tycker vi är riktigt roligt - och viktigt i en tid av polykriser. De ytor för gemensam reflektion och kunskapsdelning som grupperna utgör är nödvändiga för att kunna prata med varandra i sammanhang som inte kräver en projektleverans eller en debiterbar timme.

- Det märks att det är utmanande, men förstås också utvecklande, tider. Man skulle ju kunna tänka sig att våra partnerföretag och -organisationer tar det lugnt nu i svårare tider med det som kan uppfattas som lite "extra", men det är verkligen tvärtom. Så här stora och vitala har nog grupperna aldrig varit på cmb och det tror vi har att göra att vi behöver bolla mer, inte mindre, med varandra om det som är utmanande, säger Joakim Forsemalm, som har ansvar över grupper och utskott på cmb. Det blir allt fler aktiva från allt fler partnerorganisationer.

Även i just utskotten syns ett ökat engagemang, framförallt hos Utbildningsutskottet, som vuxit i antal på sistone.

- Och det är både kul och viktigt, vi börjar nu göra konkret våra planer att skapa kompetensutvecklande ledarskapsutbildningar som bottnar specifikt i vår bransch behov. Detta är en av de frågor som vi pratar mest om i Utbildningsutskottet och då är det bra att vi har så många perspektiv som möjligt med oss, säger Carina Bohm, VD på cmb. Förhoppningen är att efter sommaren kunna presentera lite mer om dessa planer, och hur vi samarbetar med några av våra partners i det arbetet.

Två nya forskningsprojekt får finansiering

Publicerad

Nyheter

Efter det senaste mötet i cmb:s forskningsutskott beslutades att två nya forskningsprojekt beviljas medel.

Det ena, "Towards digital transformation: Unpacking ‘sensing’, ‘seizing’ and ‘transforming’ processes in digital delivery of projects", som kommer att projektledas av Dilek Ulutas Duman, Chalmers ACE, syftar till att utforska och beskriva övergången från traditionell till digital projektleverans utifrån de teoretiska begreppen "avkännande", "gripande" och "transformerande".  Under projektet kommer disruptiva processer och behovet av nya affärsmodeller att studeras - som del i den digitaliseringsresa som branschen är inne i.

I det andra projektet kommer Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers TME, att studera innovationsarbetet i företagsstyrelser. Utgångspunkten är de stora utmaningar och möjligheter bygg- och fastighetssektorn står mitt i och inför vilka det behövs ett fortsatt starkt fokus på innovation och innovationsförmåga. Nya tekniska lösningar i kombination med nya förhållningssätt och affärsmodeller kräver omfattande förändring och engagemang av alla delar av en organisation. Med påbörjade förändringar i flera dimensioner och nivåer blir det angeläget att också titta närmare på hur styrelser och styrelseledamöter ser på sitt arbete och roll för att utveckla och förstärka organisationens innovationsförmåga.

Följ projekten i våra sociala medier framöver!


Vi söker kommunikatör och eventansvarig!

Publicerad

Nyheter

Vi söker en självständig, social och kreativ kommunikations- och eventansvarig som inte är rädd för att stå på scen, brinner för hållbar samhällsutveckling och kan berätta om det så att människor lyssnar och förstår. Under högintensiva perioder jobbar du här hos oss i vårt team, i vår kreativa miljö på AWL i Göteborg. Men under våra mindre pressade perioder får du gärna jobba på distans eller ägna dig åt personlig utveckling. Sista ansökningsdag är 30 april och vi ser fram emot din ansökan! Läs mer om tjänsten här →

Vi ses på Construction Summit!

Publicerad

Nyheter

Genom vårt samarbete med Bonnier media tar vi plats ute i landet med ledarskaps- och managementfrågorna för samhällsbyggnadssektorn. I sommar samarbetar vi i Almedalen kring klimatledarskapsfrågan, men redan nu i mars medverkar Joakim Forsemalm och Carina Bohm under Construction Summit, byggbranschens mötesplats för vilken cmb är en partner.

- I en osäker tid känns det viktigt att mötas, prata och förstå varandras utmaningar och hur vi kan arbeta framåt tillsammans. cmb:s fokus på ledarskap och management bidrar med viktiga perspektiv i en tid där vi gärna springer snabbt mot lösningarna.  Vi hoppas med vår närvaro i sammanhang som Construction summit kunna föra diskussionerna lite tillbaka till oss som ledare, ett lite mer inåtblickande perspektiv kanske, säger Carina Bohm, VD på cmb.

Vid sidan av nedanstående tre programpunkter möter du oss vid Hub 6 i utställningslokalen . Vi ses 28 mars i Stockholm!

11.15-11.45
Vilka trender har betydelse på lång sikt? Carina Bohm spanar mot framtiden tillsammans med Christian Petterson på Neste, Anders Sjöman vid Centrum för Näringslivshistoria, Anita Aspegren på IQ Samhällsbyggnad och Martin Lundbergh på Expandia moduler.

Carina medverkar också under eftermiddagen i podden Hela kedjan, som spelas in under Construction summit.

15.15-15.45
Joakim Forsemalm leder ett rundabords-samtal på temat Organisation och ledarskap i en digital värld, där bland andra personer från våra partner Krook & Tjäder och Installatörsföretagen ingår. Samtalet spelas in och kan höras som podd i efterhand.

Startmöte för kunskapsgrupp om samverkansarbete

Publicerad

Nyheter

Den 24 april håller vi startworkshop för den nya kunskapsgruppen för samverkansarbete. Under dagen, som inleds med gemensam lunch, skall vi arbeta fram olika aspekter av samverkan för ett hållbart ledarskap och management för samhällsbyggnadssektorn. Vi diskuterar önskade effekter av samverkansarbete och identifierar möjliggörare att nå dessa. På vilka sätt är ledarskap en viktig möjliggörare och nödvändighet för ett framgångsrikt samverkansarbete? Vilka organisatoriska strukturer behöver vi för att bli framgångsrika? Vi arbetar under dagen tillsammans med att ta fram kunskapsgruppens syfte och arbetsformer.

Välkommen att medverka i denna nya grupp, som kommer att ledas av vår nya partner Actea. För att anmäla intresse, skicka mail till Joakim Forsemalm: joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

 

Ansökan om forskarskola beviljad!

Publicerad

Nyheter

Tillsammans med huvudsökande Lunds universitet samt Uppsala och Malmö universitet och vår partner RISE medverkade  vi in en ansökan till en forskarskola för hållbart samhällsbyggande. I det större nätverk som ingick i ansökan finns också vår systerorganisation i Malmö, Centrum för fastighetsförvaltning (CFFF) samt våra partnerföretag Vasakronan, AB Framtiden, Stena fastigheter, HSB och Krook & Tjäder. Även Boverket och Structor är med i forskarskolan som getts namnet ASSURE - Adaptation of urban space through sustainable regeneration.

Den praktiknära forskarskolan, som finansieras av Formas och  innefattar åtta doktorandprojekt, ska undersöka en mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Det kommer att bli djupdykningar i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder till , hur man kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar och hur alla aktörer som arbetar med dessa frågor kan bli mer innovativa.

Forskarskolan löper över fem år och kommer att bygga kunskap inom och mellan deltagande organisationer. cmb kommer att medverka på flera sätt, men framförallt genom att skapa ytor för kunskapsmöten och kunskapsdelning under forskarskolans gång.

- Det är jätteroligt att denna ansökan blev beviljad, den ligger ännu mer rätt i tiden nu än när det skrevs, med sitt fokus på bland annat ombyggnation och återbruk av material. Det är minst sagt på våra partners agendor, säger Joakim Forsemalm, forskare och utvecklingsledare på cmb. Vi säger stort grattis till alla medverkande partners, för all kunskap som kommer att byggas upp under de kommande fem åren inom ett så viktigt område!

Mer om utlysningen hittar du här!

Inobi arkitektur ny partner i CMB

Publicerad

Nyheter

Under maj har vi välkomnat ännu en ny parter in i CMB-familjen – Inobi, som presenterar sig som ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Företaget har rivstartat sitt partnerskap med att gå in i den nystartade kunskapsgruppen för alternativa boendeformer. Vi tog ett kort snack med Fredrik Rosenhall, utbildad arkitekt och sociolog och partner på Inobi, i samband med gruppens första träff i början av maj.

Berätta om Inobi – vad gör ni och vilka frågor är viktigast för er just nu ur ett ledarskaps- och managementperspektiv?

– Vi är ett arkitektkontor med 15 anställda som jobbar över hela fältet från planering till detaljprojektering. Vi brinner för att lotsa komplexa processer från idé till genomförande, och grundar alla projekt i noggrann analys av ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar. På detta sätt optimeras varje projekts arkitektoniska potential.

Hur gick era resonemang kring att bli partners i CMB?

Genom åren har vi ofta arbetat nära forskning, och bland annat skrivit en bok om hur man kan använda sociologisk teori praktiskt i stadsbyggandet. CMB är en perfekt plattform att utveckla och fördjupa denna kunskap i, tänker vi.

Ert första engagemang i CMB blir att gå in i den nya kunskapsgruppen för alternativa boendeformer – varför kändes det självklart?

Att hitta nya former för bostadsbyggandet är en viktig framtidsfråga, både för Sveriges bostadsförsörjning och för att få mer varierade stadsmiljöer. Vi har drivit byggemenskapen Ärlan i Göteborg från plan till genomförande, och vill gärna verka för att skapa bättre förutsättningar för denna typ av projekt.

Vad hoppas ni i övrigt kunna bidra med i det stora nätverk som är CMB?

Vi har massor av kunskap från alla olika bostadsprojekt som vi arbetat med genom åren, som vi gärna delar med oss av. Erfarenhetsåterföring och processtänkande är mycket viktigt för att underlätta för alla aktörer som vill utmana invanda mönster och söka nya lösningar. Arkitektur och stadsbyggande har en enorm inverkan på samhällets sociala och ekologiska funktionalitet, och ju mer kunskap vi bygger, desto bättre rustade är vi att möta framtidens utmaningar.

 

Bilder: från projektet Villa Lorensberg, uppdragsgivare Hökerum Bygg. Projektet är under byggnation.

 

Två nya vetenskapliga ledare

Publicerad

Nyheter

Som en del i det strategiska samverkansavtal som finns mellan CMB och Chalmers är vetenskapliga ledare en viktig funktion. Dessa - för de är numera två - fungerar som en viktig brygga mellan forskningen och till viss del även utbildningen på Chalmers och den praktik som det är att planera, bygga och förvalta städer och fastigheter. Det handlar helt enkelt om att säkerställa den vetenskapliga förankringen och kvaliteten i CMBs verksamhet i stort.

De vetenskapliga ledarna utses av Chalmer, en från ACE, alltså Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt TME, Teknikens ekonomi och organisation. Efter att Martin Löwstedt, som varit vetenskaplig ledare under de senaste tre åren nu har slutat, har Mattias Roupé (ACE) och Pernilla Gluch (TME) blivit våra samverkanspartners för de kommande tre åren. Såväl Mattias som Pernilla har tidigare medverkat i olika sammanhang inom CMB, såväl i forskningsprojekt som i olika evenemang.

Vi ser mycket fram emot utvecklade relationer och nya vägar för den viktiga kunskapen om att leda och organisera stads- och fastighetsutveckling!