Författararkiv

Gamla pappersbruket i Mölndal blir ny stadsdel

Publicerad

Nyheter

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram på det gamla industriområdet i centrala Mölndal. Med byggstart 2018 kommer här 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser att uppföras i ett byggprojekt som är ett av de största som kommer att genomföras i Västsverige under den närmsta tioårsperioden. Anders Ohlsson, är vd för MölnDala Fastighets AB, det kommunala bolag som leder projekteringen av Forsåkerområdet. Han inledde CMB:s december-Bygglunch med att berätta om uppdraget att skapa en attraktiv stadsmiljö där sociala aspekter, miljö och effektiv energianvändning ska samverka.

Effektiv samverkan med virtuell produktionsplanering

Publicerad

Nyheter

Mattias Roupé, forskare vid Chalmers tekniska högskola, presenterade på årets första Bygglunch resultatet från en genomförd förstudie som undersöker möjligheten med en ny planeringsmetodik, Virtuell produktionsplanering (VPP). Studien har gjorts i samarbete med Peab och inkluderar användandet av 3D-visualisering och BIM-modeller.

Filmintervju om tidseffektivt byggande

Publicerad

Nyheter

Se en filmad intervju med Per-Erik Josephson, professor vid avd. för Contruction management på Chalmers, där han berättar om hur man hittar smarta sätt att utnyttja tiden bättre under byggprocessen. Filmproduktion Chalmers Tekniska högskola.

CMB tipsar om utbildning -Tidiga skeden i byggprocessen!

Publicerad

Nyheter

Under våren arrangerar Chalmers Professional Education utbildningen "Tidiga skeden i byggprocessen - Strategi, arbetsprocesser och samverkan" (7,5 hp). Under utbildning får du som deltagare kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer.

CMB tipsar om seminarium!

Publicerad

Nyheter

Frukostmöte hos Byggherrarna i Göteborg 23 januari:
En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt är byggherrens förmåga att formulera uppdraget rätt, upphandla rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för projektdeltagarna att lösa uppdraget på effektivast sätt. Val av entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsförfarande samt samverkansgrad är verktyg som en erfaren byggherre använder anpassade efter projektets förutsättningar.

Ta chansen att delta i CMB:s traineeprogram omgång två!

Publicerad

Nyheter

Du vet väl om att CMB:s företag har ett eget traineeprogram att använda sig av i sin rekrytering? Nu söker vi företag som vill delta i andra omgången av Framtidens Samhällsbyggare med start hösten 2015.

Den positiva anda och stora entusiasm som präglat både de deltagande organisationerna och de 17 traineerna sedan starten i augusti har inte mattats av utan snarare stärkts. Därför känns det nu extra roligt att kunna gå ut och erbjuda fler CMB-företag att ta del av detta gränsöverskridande framgångskoncept.

Ämnet "Nya PBL" lockade storpublik

Publicerad

Nyheter

Sven Boberg, Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättade om de lagändringar som har införts, ska införas och om de föreslagna ändringarna av planprocessen som riksdagen röstat ner. Det var tydligt att ämnet engagerade publiken och frågorna var många.