• Namn Organisation
 • En deltagare från AEC AB
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • En deltagare från Bostads ab Poseidon
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Univeristy of Technology
 • En deltagare från Chalmers university of technology
 • En deltagare från Chalmers, bygg och miljöteknik
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Eicorn
 • En deltagare från Eicorn
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Flodéns (Framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Sigma Civil
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Student Chalmers
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Position
 • En deltagare från Sweco Position AB
 • En deltagare från Sweco Position AB
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från SWECO Systems AB
 • En deltagare från Swegon
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Tuve Bygg
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västra Götalands Regionen
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White Arkitekter AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 75 deltagare

VR-modell ersätter ritning på bygget

Med ökat användande av BIM blir det allt vanligare att försöka frångå det traditionella användandet av ritningar på byggarbetsplatsen. Ett exempel är att låta BIM-kunnig personal på arbetsplatsen skapa så kallade produktionsanpassade vyer direkt från BIM-modellen.

Mikael Johansson och Mattias Roupé från Chalmers har nyligen avslutat ett SBUF-projekt där de implementerat och utvärderat konceptet med att tillverka produktionsanpassade vyer i ett VR-system på platskontoret.

Genom ett användarvänligt VR-gränssnitt har yrkesarbetare och arbetsledare själva fått skapa sina egna produktionsanpassade vyer genom att måttsätta och ta fram information från BIM-modellen. Dessa vyer kan sedan användas som ett komplement till – eller helt ersätta – ritningar under arbetsberedning, planering och utförande av arbetet.

Under CMBs bygglunch beskriver Mikael och Mattias  bakgrunden till projektet, den teknik som utvecklats och resultaten av studien.

Praktisk information