• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AB Framtiden
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Forum Arkitekter
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Forum Fastighetsekonomi AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Grundskola, Gbg Stad
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Helsingfors/Tammerfors universitet
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Hyresgästföreningen
 • En deltagare från Hyresgästföreningen
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech Göteborg AB
 • En deltagare från Keim Scandinavia
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall Projektstyrning
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Mölndala Fastighets AB
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från NIRAS Sweden AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från OBOS Bostadsutveckling AB
 • En deltagare från Obos Bostadsutveckling Ab
 • En deltagare från OBOS projektutveckling AB
 • En deltagare från Okodoki arkitekter
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från stadsledningskontoret
 • En deltagare från Stenafastigheter
 • En deltagare från Studio Ekberg AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Tuve Bygg
 • En deltagare från Tyréns, division Arkitektur & Projektledning
 • En deltagare från Urbanista Stad AB
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wingårdh arkitektkontor
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 69 deltagare

Vart är bostadsmarknaden i
Västsverige på väg?

"Många kommuner har förväntningar om en ökning av byggandet de närmsta åren. Den marknadsmässiga osäkerheten idag innebär att det finns risk för att dessa förväntningar inte infrias".

Länsstyrelsen gör varje år en analys av utvecklingen av bostadsmarknaden i länet. Rapporten publiceras i mitten av juni och presenteras här av Lars-Gunnar Krantz, bostadsstrateg vid länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Medverkar gör även Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg, en av regionens största bostadsutvecklare. Hon ger sin syn på vart marknaden är på väg.

Under 2018 färdigställdes 7 900 bostäder i Västra Götalands län, vilket är 1 000 fler än 2017 och den högsta nivån sedan 1992. Samtidigt låg antalet påbörjade bostäder på i stort sett samma nivå som 2017.

"Trots att bostadsbyggandet ökar bedömer nästan alla kommuner i länet att det är underskott på bostäder i kommunen. Så har det varit i flera år nu", säger Lars-Gunnar Krantz. "De negativa konsekvenserna för många hushåll är stora och högre krav ställs på kommunerna att ordna bostäder till hushåll som saknar möjlighet att få tag på en bra bostad på egen hand."

 

Praktisk information

Dokumentation