• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Tornstaden
 • En deltagare från AF BYGG Göteborg AB
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB 
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från BTF Magazinet (Byggnadstekniska Föreningens tidning)
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Chalmers Univeristy of Technology
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cowi/Gbg's Universitet inst. för Geovetenskaper
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från EVRY
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborg stad, stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad SDF Lundby
 • En deltagare från Göteborgsregionen
 • En deltagare från Hampus Pettersson
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från Melica
 • En deltagare från Mistra Urban Futures
 • En deltagare från Mistra Urban Futures
 • En deltagare från Multi Ethnic Consulting AB [MEC]
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Norconsult
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rstudio for Architecture
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stenungsundshem AB
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Södahl & Partners AB
 • En deltagare från Tengbom arkitekter
 • En deltagare från TK
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från WAL Group
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White Arkitekter AB
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • Totalt 83 deltagare

Vad gör regeringens råd för hållbara städer?

Monica von Schmalensee, tidigare vd för White arkitekter, är sedan februari 2018 tillförordnad ordförande för Rådet för hållbara städer. På nya årets första Bygglunch berättar hon om rådets uppdrag och arbete kopplat till det nya politiska läget.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer. Uppdraget sträcker sig till år 2022. Under 2019 kommer ordförandeskapet att övergå till Helena Bjarnegård, som då även tillträder rollen som Sveriges första ordinarie riksarkitekt. Monica von Schmalensee kommer att berätta om hur rådet kommer att kopplas till denna nya roll.

De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket, Vinnova samt en representant som företräder kommunerna. Till Rådet kopplas ett nätverk av experter.

Praktisk information

Dokumentation