• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AB Tornstaden
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB 
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Chalmers Univeristy of Technology
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cowi/Gbg's Universitet inst. för Geovetenskaper
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Frilansskribent Paula Isaksson
 • En deltagare från Göteborg stad, stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad SDF Lundby
 • En deltagare från Göteborgsregionen
 • En deltagare från Hampus Pettersson
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen VG
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Melica
 • En deltagare från Mistra Urban Futures
 • En deltagare från Mistra Urban Futures
 • En deltagare från Multi Ethnic Consulting AB [MEC]
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rstudio for architecture AB
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stenungsundshem AB
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Södahl & Partners AB
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från WAL Group
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White Arkitekter AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • Totalt 83 deltagare

Vad gör regeringens råd för hållbara städer?

Monica von Schmalensee, tidigare vd för White arkitekter, är sedan februari 2018 tillförordnad ordförande för Rådet för hållbara städer. På nya årets första Bygglunch berättar hon om rådets uppdrag och arbete kopplat till det nya politiska läget.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer. Uppdraget sträcker sig till år 2022. Under 2019 kommer ordförandeskapet att övergå till Helena Bjarnegård, som då även tillträder rollen som Sveriges första ordinarie riksarkitekt. Monica von Schmalensee kommer att berätta om hur rådet kommer att kopplas till denna nya roll.

De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket, Vinnova samt en representant som företräder kommunerna. Till Rådet kopplas ett nätverk av experter.

Praktisk information

Dokumentation