• Namn Organisation
 • Ebba Edlund Göteborgs Stad Fastighetskontoret (FS5)
 • Anna Feldt Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (FS5)
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Hassan Ali Peab Anläggning
 • Jonna Smiding Peab Anläggning AB
 • Nanette Cronemyr Riksbyggen (FS5)
 • Emma Olsson Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • Jonna Olsson Västfastigheter
 • shabarek Naji White Arkitekter. FS5
 • Anders Karlsson Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 10 deltagare

Vad gör regeringens råd för hållbara städer?

Monica von Schmalensee, tidigare vd för White arkitekter, är sedan februari 2018 ordförande för Rådet för hållbara städer. På nya årets första Bygglunch berättar hon om rådets uppdrag och arbete.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer. Uppdraget sträcker sig till år 2022. Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer.

De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket, Vinnova samt en representant som företräder kommunerna. Till Rådet kopplas ett nätverk av experter.

Praktisk information