• Namn Organisation
 • Johan Sund Abesiktning AB
 • Elisabeth Eickhoff Borås Stad, Mark- och exploateringavdelningen
 • Philip Hellberg Briab Brand & Riskingenjörerna AB
 • Jakob Schlyter DEAP AB
 • Ann Palmér Ekan AB
 • Leo Lindegård Fastighetskontoret
 • Ellen Brandt Göteborgs Egnahems AB
 • Ida Sundstedt HSB Göteborg
 • Caroline Westerling Inhouse Tech Göteborg AB
 • Angelica Henriksson Inhouse Tech Göteborg AB
 • Per Larsson JM AB
 • Anders Lukschandl NCC
 • Michael Haglund NCC Sverige AB
 • Angelica Lexell Park- och naturförvaltningen, FS6
 • Johan Alte RO-Gruppen AB
 • Patrik Abrahamsson Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
 • Elisabeth Skogelind Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad/Framtidens Samhällsbyggare
 • Totalt 17 deltagare


Nytt datum!

Vad gör de bästa bäst?

Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat?

Denna fråga svarar Henrik Eriksson, Bitr Professor, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers på under CMB:s Bygglunch i mars. Han utgår från sin bok, Sveriges bästa verksamheter, som kom ut i december förra året.

– Ett antal principer visar sig ligga bakom riktigt framgångsrika verksamheter och många verksamheter är inte så bra som de skulle kunna vara, kommenterar han. Boken och föreläsningen beskriver hur man kan göra dem bättre.

Henrik har i 20 år bedrivit forskning om hur man får hög kvalitet och bra resultat i en verksamhet. Han har studerat vad som kännetecknar verksamheter som är framgångsrika och som lyckas åstadkomma väldigt bra resultat och vad de gör annorlunda i jämförelse med andra verksamheter.

Praktisk information