• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från ABAKO Arkitektkontor AB
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från Chalmers BoM
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från Göteborg Stad
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NAI Svefa
 • En deltagare från Newsroom
 • En deltagare från Newsroom
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Privat
 • En deltagare från Profu AB
 • En deltagare från Rud Pedersen
 • En deltagare från SDF Centrum, Gbg Stad
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Student på Chalmers
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tjörns kommun, planavdelningen
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trollängen Bostad AB
 • En deltagare från Veera
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wellbo fastigheter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 80 deltagare

Vad förklarar Sveriges bostadsbrist?

Byggnad i Berlin.

Bostadsbristen i Sverige har under de senaste 20 åren ökat successivt till dagens extrema nivå. Vilka förklaringar finns till detta och vad kan vi lära oss av våra grannar Norge, Finland, Danmark och Tyskland?

Anders Hagson, konstnärlig professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur berättar om etapp 2 i sin forskning som jämför bostadsbyggandet i norra Europa.  I etapp 1 gjordes en jämförelse mellan Norges system för bostadsbyggande, som under lång tid varit i balans med efterfrågan, med Sveriges. Nu redogör Anders för utfallet när jämförelsen utökats med Finland, Danmark och Tyskland.

– Vi har bland annat undersökt bostadspolitiken och dess förhistoria, bostadsbeståndet, bostadsbyggandet och bostadspriserna, upplåtelseformer och hyressättning samt hur dessa system påverkar bostadsproduktionen i de olika länderna, säger Anders.

Praktisk information

Dokumentation