• Namn Organisation
 • En deltagare från Bengt Dahlgren
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från BetonmastHaehre
 • En deltagare från Byggvision i Kungälv AB
 • En deltagare från Byggvision i Kungälv AB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret (FS5)
 • En deltagare från Fastighetskontoret Gbg:s stad
 • En deltagare från Fortifikationsverket
 • En deltagare från Framtiden
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Förvaltningsstrategi
 • En deltagare från Gr
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från Mats & Arne Arkitektkontor
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Radar Arkitektur
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Ringhals AB
 • En deltagare från Ringhals AB Avd. NTMC
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stena Bygg AB
 • En deltagare från Studio Ekberg AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Position AB
 • En deltagare från Sweco Position AB
 • En deltagare från Sweco Systems
 • En deltagare från SWECO Systems AB
 • En deltagare från SYMETRI AB
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trimble
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter, FS4
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White Arkitekter AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Zynka BIM
 • En deltagare från Zynka BIM
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF Infrastuktur
 • Totalt 89 deltagare

Vad är nyttan med BIM?

Söker du goda och konkreta exempel på digitaliseringens bidrag till kostnadsbesparingar, påverkan på kvalitet, möjligheten att attrahera rätt arbetskraft eller skapa nya affärsmodeller?

CMB:s grupp inom BIM och digitalisering har under året diskuterat vikten av att växla över diskussionen kring BIM från ett teknikperspektiv till ett ökat fokus på nyttorna för verksamheten. Diskussionerna har mynnat ut i en kortrapport som presenteras denna Bygglunch.

– Ett sätt att få genomslag i samhällsbyggnadssektorn som helhet när det kommer till BIM, är att ge goda exempel som påvisar verkliga affärsnyttor. Vi hoppas att det kommer att stimulera flera typer av företag som ingår i eller är beställare av byggprojekt till att våga ta nästa utvecklingssteg, säger Linda Strind som lett arbetet med rapporten.

Praktisk information