• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Utvärdering Strategidagen 2021

Stort tack för din medverkan under Strategidagen, som CMB i år arrangerade i samarbete med IQ Samhällsbyggnad och Boverket.

Vi vill gärna veta vad du tyckte var bra och vad vi kan förbättra till nästa gång! Därför är vi tacksamma om du har möjlighet att fylla i en kort enkät (< 3 minuter).

Klicka här för att svara på våra frågor →

Nu börjar det spännande arbetet med att sammanställa allt material vi fått in från workshopgrupperna. Vi kommer att återkoppla både kring resultaten och med filmat material från dagen. Återigen – stort tack för ert engagemang!

Med vänliga hälsningar, arrangörerna CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket