• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från 199111252764
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Bostads ab Poseidon
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Effort Consulting
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Front Advokater/GÖTEBORGS JURISTKLUBB
 • En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
 • En deltagare från Göteborgs Stad Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Stadsledningskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • En deltagare från Hifab
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från JSP
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från MARELD
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Radar
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen, Bostad Väst
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Staden Vi Vill Ha
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad
 • En deltagare från Stena Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Stena Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Urban Futures
 • En deltagare från Västfastigheter FS4
 • En deltagare från Västra Hisingen
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från Willhem AB
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från ÅF-Infrastructure AB
 • Totalt 75 deltagare

Utmaningar för hållbar förnyelse av förorten

- Sätt ramar och definiera mål med affärsmodelltänk
- Strukturera processen och sätt upp delmål
- Sätt upp regler för samarbete och kommunikation

Rekommendationerna kommer från forskare vid Chalmers/RISE som följt Familjebostäders planering av en renovering i miljonprogramsområdet Siriusgatan i Bergsjön. Bakom studien står Paula Femenias, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Pernilla Gluch, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers och Kristina Mjörnell, RISE.

Fallstudien avslöjar bland annat en värdekonflikt där bostadsområden i mindre attraktiva lägen har svårare att räkna hem investeringar.  Forskarna pekar också på hur otydlighet på hög beslutsfattandenivå styr utgången av projektet.

– Det finns konflikter mellan olika politiska mål, men också mellan politiska mål och kommunens tjänstemän i olika förvaltningar när det kommer till att genomföra aktiviteter. Vidare visar vår studie hur mål och förutsättningar för renovering kan ändras med tid, berättar Paula Femenias.

Utifrån studien ger forskarna ett antal rekommendationer som kan stödja bostadsföretag och andra aktörer vid renovering och omvandling av liknande bostadsområden.

 

Praktisk information

Dokumentation