• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Jernhusen AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Svensk Bygglogistik AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 9 deltagare

Uppstartsmöte byggandets logistik

Onsdag den 21 februari 2018

Välkommen till ett uppstarts- och idémöte om byggandets logistik. Vi inleder med dagens lunch på restaurang Einstein, Chalmers teknikpark.

Agenda

 1. Bakgrund till CMB:s grupp och styrelsens uppdrag – Bengt Christensson Läs mer här
 2. Hur Chalmers arbetar med byggandets logistik – Viktoria Sundqvist presenterar sig själv, sin forskning samt förarbete inom Chalmers
 3. Aktuella frågeställningar inom byggandets logistik – samtal om deltagarnas perspektiv och frågeställningar
 4. Fokus för en grupp inom CMB och möjligt bidrag till utveckling av branschens logistikförutsättningar – förslag till arbetsformer och vilka som bör delta
 5. Övriga frågor

Praktisk information