• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Tack för visat intresse – Strategidagen

Hej!

Tack för visat intresse att delta under CMB:s Strategidag 2021, där vi sätter fokus på projektkultur och ledarskap som medel för att uppnå lyckade resultat i byggprojekt.

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda din en plats som deltagare denna gång, då vi har ett begränsat antal platser under våra workshops och det har varit ett stort intresse för att delta.

Resultat från Strategidagen kommer att sammanställas och presenteras via CMB:s webb och nyhetsbrev efter workshopen. Vi hoppas att du vill ta del av dessa för att tillsammans med dina medarbetare arbeta vidare för att skapa en bättre projektkultur med minskat slöseri och färre byggskador som resultat.

Med vänliga hälsningar,
CMB i samarbete med IQ Samhällsbyggnad och Boverket