• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Tack för ditt deltagande på CMB:s strategidag om nudging 2018

Underlaget som vi fick in i form av era anteckningar har vi nu sammanfattat i bifogad presentation. Tillsammans med mallen för de spelkort som vi använde under workshopen och en lite mer detaljerad beskrivning av nudging, tankefällor etc. (se länkar nedan) hoppas vi att ni har ett underlag för att börja använda er av konceptet i era projekt.

För den som vill gå vidare och utbilda sig inom nudging kan vi vidarebefordra ett erbjudande från strategidagens föreläsare Nurit Nobel på Impactually.

För att delta och/eller få mer information om Impactuallys erbjudanden, kontakta: nurit.nobel@impactually.se

 

En person som direkt blev inspirerad att gå vidare med nudging var Ellen Brandt, student på masterprogrammet DCPM vid Chalmers. Efter Strategidagen vann hon och hennes kurskamrat Ellen Petersson i en tävling som utlysts av WSP, 100H.

Uppdraget gick ut på att under 100 timmar ta fram en lösning för minskad klimatpåverkan vid transporter.

– När vi började med att lösa uppgiften kom vi snabbt fram till att det redan finns många hållbara alternativ idag som till exempel elbilar, samåkning, cykel och kollektivtrafik, berättar Ellen Brandt.

– Vi förstod att det är människors beteenden vi måste förändra och att nudging är en bra lösning! Genom att implementera nudging i en organisation kan vi påverka hur den enskilda individen tar beslut och nudga de anställda i att göra val som är mer hållbara.

Priset var en resa till London nu i februari där Ellen och Ellen fick presentera sin lösning för WSP UK.

– Det var intressant att höra deras tankar och idéer efter presentation och både jag och Ellen tror att nudging kommer kunna göra stor nytta i framtidens hållbarhetsarbete.

Ladda ner det vinnande bidraget här