• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från
 • En deltagare från Akademiska hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från Ikano Bostad
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen( FS3)
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning Region Väst
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen, Bostad Väst
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke Bostad AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • Totalt 46 deltagare

Effekter av sysselsättningskrav i byggupphandling

Sysselsättning som krav i byggupphandlingar har ökat stort i Sverige de senaste åren, i kölvattnet av den ökade byggtakten. Välkommen till CMB:s Bygglunch  om vilka effekter detta får på prisfokus och kompetensbehov i byggbranschen.

Föredragshållare är Daniella Petersen, doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.

– Jag har studerat hur sociala värderingar utmanar logiken om lägsta pris och om sysselsättningskrav fört med sig nya krav på exempelvis kompetens- och koordineringsbehov för organisationer i byggbranschen.

Andra frågor som Daniella ställt i sina studier är om, och i så fall hur, organisationer har anpassat sig efter de ökade sysselsättningskraven. Har de utvecklat nya arbetssätt? Hur hanteras frågan internt - i form av nya roller och arbetsuppgifter - och externt i form av samarbeten med andra aktörer?

Praktisk information

Dokumentation