Strategidagen 2021

Från ord till handling – ledarskap för minskat slöseri och färre byggskador

Bristande engagemang och motivation i svenska byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. Kostnaden för detta är 100 miljarder kronor per år. Det vet vi – nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling!

Program

Här hittar du programmet för Strategidagen 2021 →

För vem?

Strategidagen 2021, som arrangeras under eftermiddagen torsdag den 25 mars, vänder sig till dig som i ditt yrke har en ledarroll inom byggprojekt. Du kanske arbetar på beställarsidan, som konsult, projektledare eller platschef – eller har en helt annan roll där ledarskap är en del av din vardag. Du får gärna ha med dig erfarenheter från projekt där motiverade och engagerade medarbetare bidragit till ett lyckat slutresultat.

Nu går vi från ord till handling!

Vi har redan kunskap om att ledarskap och projektkultur spelar en avgörande roll för medarbetarnas förmåga att se helheten, känna motivation och ta ansvar för ett gott samarbete mellan olika parter inom projekten.

Nu behöver vi dina erfarenheter, kunskaper och perspektiv för att på bästa sätt kunna hjälpa till att driva denna fråga vidare!

  • HUR gör vi för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat?
  • Vilka möjligheter och hinder ser du i din roll när det kommer till att påverka projektkulturen i en positiv riktning?

Bakgrund

En enkätundersökning som genomfördes  av Boverket under 2019 visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet. Resultatet visar också att en utveckling av projektkulturen är en nödvändig förutsättning för att skapa en större ansvarskänsla hos medarbetarna, och att detta arbete måste löpa genom hela projektet – från projektering till färdigställt projekt.

Arrangemang i samarbete

Strategidagen 2021 genomförs som ett samarbete mellan CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket, och är en uppföljning av de två webbinarier som genomfördes under hösten 2020.

Filmer från de tidigare webbinarierna:

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 25 mars 2021
  • Tid: Klockan 13:00 till 16:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Digitalt format
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Upplysningar: Antalet platser är begränsat och för att säkerställa en bredd av av olika yrkesroller i diskussionerna förbehåller vi oss rätten att välja ut deltagare bland dem som har anmält intresse. Din plats bekräftas via e-post i god tid innan genomförandet.