• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ditt verktyg för nästa steg

Ledarskap och projektkultur spelar en avgörande roll för medarbetarnas förmåga att se helheten, känna motivation och ta ansvar för ett gott samarbete mellan olika parter inom projekten. Under Strategidagen den 25 mars bidrog du genom att dela med dig av dina erfarenheter, kunskaper och perspektiv från din del av samhällsbyggnadsbranschen.

Vi arrangörer arbetar nu vidare med att analysera och sammanställa det material vi fick in under dagen, och kommer att återkoppla igen lite längre fram.

Dags att gå från ord till handling!

Nu hoppas vi att du vill ta de de viktiga diskussionerna kring ledarskap och projektkultur som vi hade under Strategidagens workshops ut i din egen organisation och de projekt du är involverad i! Fokus ligger på HUR vi gör för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat.

För att underlätta detta arbete har vi satt ihop ett arbetsmaterial med diskussionsunderlag, som tar utgångspunkt i de frågor som diskuterades under Strategidagen. I materialet ingår även ett urval av alla de förslag som kom in under Strategidagen kopplat till respektive fråga, filmat material från panelsamtal med CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket, samt poddfilmen med Amanda Eklund.

Ladda gärna ner materialet och visa som ett bildspel – perfekt om du vill anordna en egen strategidag med din arbetsgrupp! Det finns plats för egna reflektioner, svar och synpunkter utifrån just ditt projekts eller din organisations förutsättningar.

Länk till arbetsmaterialet som pdf (inkl. filmer) att spara ner som pdf →

Separata länkar till filmerna:

Filmen från Strategidagen →

Amanda Eklunds podd →

Med vänliga hälsningar, arrangörerna CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket