• Namn Organisation
 • En deltagare från 199111252764
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Construction Management
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från Chalmers Väg och Vatten
 • En deltagare från Chalmersfastigheter AB
 • En deltagare från CM ACE Chalmers
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Development Partner AB
 • En deltagare från Eicorn AB
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Hamn AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad Fastighetskontoret
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Installatörsföretagen ( tidigare VVS Företagen)
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Johanneberg Science Park
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Projektgaranti
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Protek projektstyrning
 • En deltagare från Protek Projektstyrning AB
 • En deltagare från Protek Projektstyrning AB
 • En deltagare från Ramböll Sverige
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från RO-Gruppen Göteborg AB
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Student - Chalmers
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Symetri
 • En deltagare från tengbom
 • En deltagare från Tengbom AB
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Urban innovation
 • En deltagare från Urban Innovation
 • En deltagare från Urban Innovation Sweden AB
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 101 deltagare

"Varför behövs en innovationsstrategi?"

Inspirationstalare: Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling vid Akademiska Hus.

Akademiska Hus har utvecklat en specifik innovationsstrategi och sjösatte vid årsskiftet en ny organisation i syfte att accelerera utveckling och innovation i bolaget. Varför har bolaget tagit dessa steg, hur ser målen ut och vilka utmaningar ser bolaget framför sig?


Var med om ett historiskt ögonblick! Som en del av dagen kommer Chalmers rektor Stefan Bengtsson och CMB:s ordförande Kicki Björklund signera ett nytt samverkansavtal.


Program

12.00 Lunch och välkomnande

12.40 Introduktion till dagen
Bengt Christensson, CMB, berättar om ambitionerna med årets Strategidag och introducerar dagens aktörer.

13.00 Inspirerande inspel från  branschen

 • Från innovation till affär! Linus Bille,  grundare och vd för Eicorn svarar på frågor som vad karaktäriserar de mest framgångsrika innovationsbolagen? Hur är de organiserade? Hur har de lyckats – och misslyckats – att göra nya idéer till affärer och vilken inspiration kan vi hitta i andra branscher?
 • Innovationsförmåga i en projektorienterad bransch. Fredric Norefjäll, RISE forskningsinstitut ger oss nya perspektiv på innovationsförmåga och omställning till ett hållbart samhällsbyggande. Han reflekterar kring hur vi  fångar innovationsförmågan i en bransch där utvecklingen sker i värdenätverk, projektorganisationer och olika innovationssystem? Hur involverar vi den offentliga kunden och nya affärsmodeller i den här utvecklingen?
 • Innovation är ett strategiskt imperativ. Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus. Läs mer ovan.

14.15 Workshop (inklusive fika)
I workshopgrupper definierar vi de hinder för innovationsprocessen som finns i sektorn idag. Tillsammans tar vi fram förslag på effektiva arbetssätt som tar vara på goda idéer och innovationer och implementerar dessa i verksamheten.

16.00 Avtalssignering
Chalmers rektor Stefan Bengtsson och CMB:s ordförande Kicki Björklund signerar ett nytt samverkansavtal.

16.10 Vad har vi kommit fram till?
Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens behov av nya arbetssätt.

16.40 Reflektioner och avslutning
Kort reflektion över inkomna förslag och eftermiddagens diskussioner.

 

Anmälan via knapparna längst upp på sidan. Observera att alla som vill delta under dagen måste anmäla sig - även ni som fått förfrågan om att vara samtalsledare!

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 22 november 2017
 • Tid: Klockan 12:00 till 17:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 ・Karta
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Upplysningar: Vi förbehåller oss rätten att prioritera deltagare från CMB:s partnerföretag samt akademirepresentanter om evenemanget blir fullbokat