• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från
 • En deltagare från ABAKO Arkitektkontor
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige AB
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från ALFRED Consulting
 • En deltagare från Arbetsförmedlingen
 • En deltagare från Arbetsförmedlingen
 • En deltagare från Bengt Dahlgren
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från BostadsLobbyn / BfParadiset bo-och byggemenskap
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Business Region Göteborg AB
 • En deltagare från Byggkonsult I Källängen AB
 • En deltagare från Caverion
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers Professional Education
 • En deltagare från Chalmers Professionel Education
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från Chalmers Ventures
 • En deltagare från Chalmers Ventures
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
 • En deltagare från Chalmersfastigheter AB
 • En deltagare från Chefspoolen i Sverige AB
 • En deltagare från CM ACE Chalmers
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMC Byggadministration AB
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Ekan Management
 • En deltagare från Ekan Managment AB
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Fastighetsägarna Väst/Didakt Fastighetsstrategi AB
 • En deltagare från First To Know
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Framtiden
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtidenkoncernen
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Göteborg Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Stad - Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, kommunstyrelsen
 • En deltagare från Göteborgs stad, lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund GR
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Integra Engineering AB
 • En deltagare från Integra Enginering
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Johanneberg Science Park
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Arkitekter
 • En deltagare från krook&tjäder arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Nettverk for eiendomsfag
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Näringsdepartementet
 • En deltagare från OnePartnerGroup
 • En deltagare från OnePartnerGroup Göteborg
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Projektgaranti
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Protek projektstyrning
 • En deltagare från protek projektstyrning
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Staga
 • En deltagare från Stena AB
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Svevia AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
 • En deltagare från Tekniska Samfundet
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikkontoret, Göteborg stad
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från VenVio AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från Wikström installationskonsult AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 145 deltagare

Vi är glada att intresset för CMB:s Strategidag om kompetensförsörjning har visat sig vara så stort! 21/10 var sista dagen för intresseanmälan, och då hade närmare 150 personer anmält sig till de cirka 90 platser vi har till förfogande. Vi kommer därför att  prioritera företag som är huvudmän i CMB, samt de företag och organisationer vi bjudit in för att få bredd och varierande perspektiv under diskussioner och workshops. Information har gått ut till alla som anmält intresse att delta. 

Har du frågor om CMB, Strategidagen eller är intresserad av att ditt företag ska bli huvudman i CMB så är du välkommen att kontakta oss på info@cmb-chalmers.se

 

Strategidagen 2016 

En av samhällsbyggnadssektorns största utmaningar är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Under det senaste året har diskussionerna i CMB:s utskott och grupper alltmer präglats av en gemensam fråga; hur hittar vi resurser för att genomföra alla de investeringar som planeras i Göteborgsregionen under de kommande 20 åren?

Under höstens Strategidag, som hålls under eftermiddagen den 10 november, sätter vi fokus just på kompetensförsörjningsfrågan och diskuterar tillsammans med Chalmers och branschens aktörer hur man på kort och lång sikt kan skapa förutsättningar för fler framtida samhällsbyggare.

Program CMB Strategidag 2016 (pdf)

Program

12.00 Lunch och välkommen
Lunch med välkomnande av Bengt Christensson, CMB, och Fredrik Olsson, ordförande i CMB:s Utbildningsutskott.

12.40 Introduktion till dagen
Bengt Christensson, CMB, berättar om ambitionerna med årets Strategidag och introducerar dagens aktörer. Därefter redogör Lars Bankvall, CMB, för resultaten från en studie kring resurstillgång och framtida bygginvesteringar genomförd vid Construction Management på Chalmers. Tommy Andersson, statlig samordnare på Närings­departementet, introducerar regeringsuppdraget att se över arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen.

13.00 Kompetensförsörjning ur nya perspektiv
Johan Sköld, Head of Growth på Chalmers Ventures, serieentreprenör och författare, ger oss konkreta exempel på hur man hittar dem som inte finns och behåller dem som inte vill. Framtidens samhällsutvecklare måste bryta konventioner och ompröva gamla sanningar för att inte hamna i akut resursbrist och ohållbara arvodesspiraler.

13.25 Fler jobb i byggsektorn – flaskhalsar och möjliga propplösare
Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, reflekterar över branschens utmaningar och behovet av samverkan med universitet och högskola.

13.40 Så arbetar Chalmers med att matcha utbildningarna mot samhällets behov
Maria Knutson Wedel, vicerektor på Chalmers, berättar om hur Chalmers och branschen tillsammans kan skapa förutsättningar för er framtida samhällsbyggare.

13.55 KAN vi, så kan ni!
Joakim Kaminsky, partner och arkitekt på Kjellgren Kaminsky Architecture, ger exempel på ett initiativ för integrering av nyanlända arkitekter och ingenjörer.

14.05 Kompetensförsörjning genom internationell samverkan
Per­-Henrik Johansson, vd på Liljewall arkitekter, berättar om företagets erfarenheter från utbyte och resurssamverkan mellan Göteborg och Buenos Aires.

14.15 Workshop (inklusive fika)
I workshopgrupper tar vi tillsammans fram förslag på konkreta åtgärder för att möta branschens kompetens­ försörjningsutmaning, på kort såväl som på lång sikt.

16.00 Vad har vi kommit fram till? Summering av workshopens resultat
Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens kompetensförsörjningsutmaning. Förslagen adresseras till en eller era av medlemmarna i vår panel, bestående av representanter från Närings­departementet, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Chalmers och Chalmers Professional Education, eller till annan nyckelaktör inom samhällsbyggnadsbranschen.

16.30 Reflektioner från vår panel
Panelen reflekterar kort över inkomna förslag och eftermiddagens diskussioner.

16.55 Avslutning
Varje workshopgrupp presenterar sitt bästa förslag på hur vi kan möta branschens kompetensförsörjningsutmaning. Förslagen adresseras till en eller flera av medlemmarna i vår panel, bestående av representanter från Näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Chalmers och Chalmers Professional Education, eller till annan nyckelaktör inom samhållsbyggnadsbranschen.

Praktisk information

Dokumentation