• Namn Organisation
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från Okodoki arkitekter
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 16 deltagare

Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen

Fredag den 8 februari 2019

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Föregående minnesanteckningar
 3. Dagens agenda
 4. Fördjupning BoStad 2021 - sammanfattning och fortsättning  från referensgruppsmötet
 5. Fördjupning processeffektivitet i bygglovsprocessen - nuläge och väg framåt
 6. Fördjupning komplexa projekt - diskussion nyckelfrågeställningar
 7. Övriga frågor
 8. Kommande mötesdatum
 9. Mötets avslutande

Möteshandlingar publiceras senast en vecka innan mötet på CMB:s extranät, lösenordet är "cmbchalmers".

Praktisk information