• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Centrum för urbana studier Hammarkullen
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från Chalmers/KTH
 • En deltagare från CLA Sweden AB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från DS Byggnads AB
 • En deltagare från Enact Sustainable Strategies AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Gr
 • En deltagare från Gullers Grupp
 • En deltagare från Göteborg stad, stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs Universitet
 • En deltagare från Göteborgs Vetenskapliga Laboratorium - GVL
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från inobi AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kulturförvaltningen Göteborg
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun, Förvaltningen för Teknik
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen LS2
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mimers hus, Kungälv
 • En deltagare från Modexa AB
 • En deltagare från Modexa AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille Kommun, bygglov
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Ramböll Sverige
 • En deltagare från Ramböll Sverige
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen, Bostad Väst
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från SBK Göteborg Stad - geodata
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg
 • En deltagare från Skanska Sverige
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stadsledningskontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvalningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Studenter
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweco Society
 • En deltagare från Sweco Society
 • En deltagare från Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Urban Futures
 • En deltagare från Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Västfastigheter FS4
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF-Infrastructure AB
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 120 deltagare

Sociala indikatorer i stadsutveckling

Seminariet är fullbokat!

Det finns idag en mängd verktyg och beslutsstöd som på olika sätt är tänkta att hjälpa till i våra processer kring social hållbarhet vid renovering och stadsutveckling.

Denna morgon får vi besök av Karl de Fine Licht, forskare i stadsutveckling vid RISE. Han kommer att ge en överblick över sin forskning inom detta område och kommer bland annat att beröra följande områden:

 • Vilka verktyg finns idag?
 • Verktygens styrkor och svagheter.
 • Vad vi kan tänkas vilja ha ut av ett idealt verktyg?

Praktisk information

Dokumentation