• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Arbetsförmedlingen
 • En deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers/KTH
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Ework Group
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Front Advokater/GÖTEBORGS JURISTKLUBB
 • En deltagare från Göteborg Stad Inköp och upphandling
 • En deltagare från Göteborgs Egnahemsbolag AB
 • En deltagare från Göteborgs Hamn AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad - Inköp och upphandling
 • En deltagare från Göteborgs stad, Inköp och upphandling
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Implenia
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inköp och upphandling
 • En deltagare från IVL Svenska Miljöinstitutet
 • En deltagare från Johanneberg Science Park
 • En deltagare från Karlstad Universitet
 • En deltagare från Karlstad Universitet
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Lambertsson Sverige AB (5561901637)
 • En deltagare från Liljewall arkitekter ab
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborg Stad
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från LTH
 • En deltagare från NCC Infrastructure
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Norconsult
 • En deltagare från Peab
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Renova
 • En deltagare från Renova AB
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Skanska Sverige
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Svevia Anläggning
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
 • En deltagare från tengbom
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Upphandlingsmyndigheten
 • En deltagare från Urban innovation
 • En deltagare från VG regionen
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg Gruppen AB
 • En deltagare från YRGO
 • En deltagare från Yrgo
 • En deltagare från Yrgo
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • Totalt 88 deltagare

Upphandling för innovation och hållbarhet

Hur kan vi med  upphandling som bas stärka branschens arbete med innovation och hållbarhet? Vi har bjudit in Sveriges främsta forskare på området till ett halvdagsseminarium för att försöka ge svaren.

Dagen kommer att ha ett antal temaområden och kommer att omfatta både presentationer, panelsamtal och diskussioner mellan forskare och publik. Vi tar del av resultat från ProcSIBE, ett nationellt forskningsprojekt som har syfte att, genom ny kunskap, stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet.

Programpunkter:

 • Detta görs inom ProcSIBE – översikt över pågående forskning
 • Så hanterar kommuner sin byggupphandling – en jämförande studie av roller, organisation och politisk styrning i några större städer
 • Parallella temafördjupningar i workshopformat:
  • Tema 1: Logistiksamordning i stora stadsutvecklingsprojekt – modeller, fördelar och utmaningar
  • Tema 2: Social hållbarhet och upphandling – vad är det och hur gör man?
  • Tema 3: Funktionskrav i vägbyggande – så gör Trafikverket
  • Tema 4: Upphandling och lärande: hur blir vi bättre på att upphandla hållbart och innovativt?
 • Avslutning

Välkomna!

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 10 oktober 2017
 • Tid: Klockan 13:00 till 17:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9 ・Karta
 • Kostnad: Kostnadsfritt