• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn?

Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad.

Siffrorna ovan kommer från Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” (2018). En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta? Boverket har i en uppföljande studie undersökt projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt. Studien visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Men då måste man ställa krav på projektkultur tidigt i byggprocessen och aktivt arbeta med ett värdebaserat ledarskap.

Program

  • Tillsammans vänder vi trenden! Anders Sjelvgren, gd Boverket
  • Sten Philipson, Professor i etik och värderingsforskning, berättar om den studie som han gjort på uppdrag av Boverket
  • Reflektioner från sektorn
  • Moderator: Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Nästa steg

Vi fortsätter diskussionerna och fördjupar kunskaperna under ett lite längre webbseminarium den 3 november i Stockholm så håll utkik efter fler inbjudningar framöver. Under CMBs Strategidag i november planeras också att arbeta vidare med frågorna.

Anmälan

Via IQS: https://iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/200923-ledarskap/

Praktisk information

  • Datum: Onsdag den 23 september 2020
  • Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Webbinarium
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Upplysningar: Anmälan via: https://iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/200923-ledarskap/