• Namn Organisation
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från FOG
 • En deltagare från Framtidens samhällsbyggare - AF Gruppen
 • En deltagare från Göteborg Stad, Lokalförvaltningen FS 6
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgsregionen
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • En deltagare från Malmström Edström Arkitekter ingenjörer
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE träbyggande
 • En deltagare från Skanska Sverige
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • Totalt 45 deltagare

Riksarkitekten om första årets utmaningar

I början av 2019 anställdes Sveriges första Riksarkitekt, Helena Bjarnegård. På CMB:s sista Bygglunch för året har vi bett Helena komma och berätta om uppdraget och om arkitektur och hållbar planering.

Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Helena är också sedan ett år tillbaka ordförande i Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017.

– Jag kommer bland annat att reflektera kring Riksdagens mål om att arkitekturen ska bidra till ett hållbart samhälle. Hur är det möjligt och hur hittar vi omställningskraften? berättar hon.

Välkomna!

Praktisk information