• Namn Organisation
  • Christer Fröberg Arkitekterna Krook & Tjäder
  • Susanne Nellemann Ek BIM Alliance
  • Ellen Brandt Göteborgs Egnahems AB
  • Mats Knutsson Liljewall arkitekter
  • Angelica Lexell Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
  • Bahareh Ghavamimoghaddam Ramböll Sverige AB
  • Elisabeth Skogelind Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad - Trainee Framtidens Samhällsbyggare
  • Fatima Haioty Trafikkontoret
  • Sven Gross Trafikkontoret, Göteborgs stad, FS6
  • Totalt 9 deltagare

Produktivitet i byggprojekt – hur är läget?

I den nyligen avslutade forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har forskare vid Chalmers, Construction Management, studerat 401 bygg- och anläggningsprojekt, 199 VVS-projekt och 195 elprojekt.

De intervjuade är platschefer, beställare och uppdragschefer. Professor Christian Koch är en av forskarna bakom studien och han besöker oss denna morgon.

– Resultaten är mycket varierande och det blir tydligt att en del störningar och suboptimal planering återstår, kommenterar han. Vår undersökning visar att användandet av partnering och/eller BIM påverkar produktiviteten positivt – det betalar sig!  Däremot ser exempelvis användandet av Lean inte ut att ge samma resultat. Det används emellertid endast av ett minoritet av de tillfrågade.

Under seminariet kommer Christian Koch även diskutera framtida mätningar och perspektiv på undersökningen.

Praktisk information