• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AB Volvo
 • En deltagare från AB Volvo
 • En deltagare från AB Volvo
 • En deltagare från AEC AB
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Assemblin El AB
 • En deltagare från AWL
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från BIM Alliance
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers -student
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers Teknisk Högskola
 • En deltagare från chalmers/student
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Dayspring
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Easyfairs Nordic
 • En deltagare från Ekan management
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Fondia Legal Services AB
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från framtiden byggutveckling
 • En deltagare från Förbo AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Hamn
 • En deltagare från Göteborgs Hamn
 • En deltagare från Göteborgs Hamn
 • En deltagare från Göteborgs Vetenskapliga Laboratorium - GVL
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Indoor Energy Services AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech Göteborg AB
 • En deltagare från Innovation & business center - SDF VH
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från LF
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Linköpings universitet
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Building
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Nolliplan AB
 • En deltagare från Optima Engineering
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från poprojektledning
 • En deltagare från Ramböll Sverige AB
 • En deltagare från RO-Gruppen AB
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Projektutveckling
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier Stockholm
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Sweco Systems
 • En deltagare från Torbens byggservice AB
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trainee, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från URKRAFT Partnering & Ledarskap
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från VTI
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Willhem AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg Gruppen AB
 • En deltagare från Yrgo
 • Totalt 120 deltagare

Produktivitet i byggprojekt – hur är läget?

I den nyligen avslutade forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har forskare vid Chalmers, Construction Management, studerat 401 bygg- och anläggningsprojekt, 199 VVS-projekt och 195 elprojekt.

De intervjuade är platschefer, beställare och uppdragschefer. Professor Christian Koch är en av forskarna bakom studien och han besöker oss denna morgon.

– Resultaten är mycket varierande och det blir tydligt att en del störningar och suboptimal planering återstår, kommenterar han. Vår undersökning visar att användandet av partnering och/eller BIM påverkar produktiviteten positivt – det betalar sig!  Däremot ser exempelvis användandet av Lean inte ut att ge samma resultat. Det används emellertid endast av ett minoritet av de tillfrågade.

Under seminariet kommer Christian Koch även diskutera framtida mätningar och perspektiv på undersökningen.

Praktisk information