• Namn Organisation
 • En deltagare från *
 • En deltagare från -
 • En deltagare från A Beautiful Soup
 • En deltagare från AB Framtiden
 • En deltagare från ABO
 • En deltagare från AF Gruppen - Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Aspelin Ramm Fastigheter AB
 • En deltagare från Aspelin Ramm Fastigheter AB
 • En deltagare från AWL
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från BoiHop
 • En deltagare från BoihopÖK
 • En deltagare från BoihopÖstraKålltorp
 • En deltagare från Bonava
 • En deltagare från Brandkonsulten AB
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers - student
 • En deltagare från Chalmers - student
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Christer Wannheden Engineering
 • En deltagare från CLA Sweden AB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB Studentråd
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Dick Hedman AB
 • En deltagare från Egnahemsbolaget
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Folkstaden
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Forum Arkitekter
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Gullers Grupp
 • En deltagare från Gårdstensbostäder AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Härryda kommun, bygglov
 • En deltagare från Innovation & business center - SDF VH
 • En deltagare från Iterio
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky
 • En deltagare från Klövern AB
 • En deltagare från Klövern AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och Vatten
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från Mölndals Stad SBF
 • En deltagare från Mölndals stad SBF
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från Partille Kommun, bygglov
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Bostad
 • En deltagare från Peab Bostad
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Pollen AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Rstudio for architecture AB
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsledningskontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Studio Ekberg AB
 • En deltagare från Svenska Hus Service AB
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trainee, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Trendie AB
 • En deltagare från Trendie AB
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 115 deltagare

Varför tar bygglovsprocessen så lång tid?

Forskargruppen i Bostad 2021 har gjort en specialstudie av bygglovprocessen i projektet. Anders Svensson, Chalmers presenterar forskarnas iaktagelsen och tillsammans med Carita Sandros, bygglovchef i Göteborg, reflekterar över forskargruppens iaktagelser och lärdomar från studien.

Läs forskarrapporten om arbetet med bygglov inom BoStad 2021.

Dessutom lovar vi "Gofika" denna morgon om vi hinner få 1000 följare på LinkedIn. Så adda oss här:  CMB:s linkedinsida →

Praktisk information