• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AF Gruppen
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Borås stad
 • En deltagare från Byggemenskaper-BfParadiset-BostadsLobbyn
 • En deltagare från Byggherretjänst
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Student
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från CIT Energy Management
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB Studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Development Partner 09 AB
 • En deltagare från Development Partner 09 AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret Göteborgs Stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Fondia Legal Services AB
 • En deltagare från Fondia Legal Services AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborg stad
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Hamn AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Ikano Bostad
 • En deltagare från Innovation & business center - SDF VH
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från LF
 • En deltagare från LF
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • En deltagare från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från Magnolia Bostad AB
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Mimers hus, Kungälv
 • En deltagare från Mölndals Stad
 • En deltagare från Mölndals stad SBF
 • En deltagare från Mölndalsbostäder
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från PEAB AB
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student Chalmers
 • En deltagare från Svensk Byggtjänst
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Sweden Green Building Council
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Willhem AB
 • En deltagare från Wingårdh arkitektkontor
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • Totalt 116 deltagare

PBL och miljöbalken – ett moment 22 för exploatören?

Vid kommunernas planläggning av mark och vatten är det inte bara plan- och bygglagen (PBL) som styr, utan även delar av miljöbalken ska tillämpas. Det fungerar ofta bra, men i vissa situationer är PBL och miljöbalken svåra att jämka ihop.

Vad kan det få för konsekvenser och hur kan vi se till att miljöbalkens regler inte försvårar planprocessen eller blir ett hinder för genomförande när planen är på plats? Det kommer Anna Bryngelsson, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och specialiserad på miljörätt och fastighetsrätt att berätta om på CMB:s frukostseminarium i mars.

– Jag kommer att prata om den utveckling som skett i mötet mellan PBL och miljöbalken under senare år och resonera kring vilka utmaningar som kan vänta när ett effektivt miljöskydd ska kombineras med trygghet för exploatörer och finansiärer, säger Anna Bryngelsson.

Efter föredraget ger Sven Boberg, chefsjurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, oss sina reflektioner utifrån ett kommunalt planeringsperspektiv.

Bakgrund
På senare år har flera domstolsavgöranden illustrerat och förändrat förhållandet mellan PBL och miljöbalken. Vissa miljörättsliga regler måste uppfyllas redan när planen antas, medan andra frågor kan skjutas på framtiden. Det gäller t.ex. olika tillstånd eller dispenser. Som rättspraxis har utvecklats krävs det dock att man redan i planskedet kan visa att det finns förutsättningar att få dessa tillstånd. Det kan vara svårt eftersom det då ofta är osäkert exakt hur och i vilken takt planen ska genomföras. Miljöbalken är, till skillnad från PBL, inte anpassad efter prövningar i ett så tidigt skede av ett projekt.

I takt med att samhällets miljökrav blir allt tuffare – både i sak och i vad som krävs för underlag och resurser i en tillståndsprocess – ökar också risken med att vänta med att söka alla nödvändiga tillstånd. Till dess alla tillstånd är på plats kvarstår osäkerheten i frågan om planen faktiskt kan genomföras.

 

Praktisk information

Dokumentation