• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Framtiden
 • En deltagare från Asterholm Bygg & Konsult AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Borås Stad, Mark och exploatering
 • En deltagare från Byggherretjänst
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers DCPM
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Conexim
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening, GBF
 • En deltagare från Göteborgs Stad SDF Centrum
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen LS2
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Magnolia Bostad AB
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Varbergs kommun
 • En deltagare från Mimers hus, Kungälv
 • En deltagare från Morris Law
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Norconsult
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från NovoScen AB
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille Kommun, bygglov
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Pilotage Development
 • En deltagare från Platzer
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från protek projektstyrning ab
 • En deltagare från QPG
 • En deltagare från QPG arkitekter
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från SDF Centrum, Gbg Stad
 • En deltagare från Semren & Månsson arkitektkontor
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Shore Safety AB
 • En deltagare från Skandia Fastigheter AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier Göteborg
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tengbom arkitekter
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 122 deltagare

PBL ändras igen - men ökar det byggandet?

Plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF,  har på senare år ändrats vid ett antal tillfällen. Den 1 juli i år var det åter dags att korrigera reglerna angående fler bygglovfria åtgärder och införandet av planeringsbesked. Men gör dessa ändringar någon skillnad? Kommer de att leda till att byggandet i landet ökar?

Chefsjuristen vid stadsbyggnadskontoret, Sven Boberg, redogör under seminariet för de nya lagändringarna och resonerar kring dess effekter. Han kommer också att beskriva det uppmärksammade förslaget att minska detaljplanekravet i PBL.

I maj i år lämnade klimatanpassningskommittén sitt slutbetänkande angående utmaningen att anpassa lagstiftningen för det kommande klimatanpassningsarbete som Sveriges kommuner står inför. Även erfarenheter från detta arbete kommer Sven att berätta om.

Praktisk information

Dokumentation