• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på webbsidan →

Ledare: Modernt ledarskap i en omodern bransch?

Ledarskap anses på bred front vara ett centralt konkurrensmedel för alla typer av organisationer och branscher. I takt med att professionellt arbete blir alltmer komplext och kunskapsbaserat blir det också viktigare att hitta former för att samla, engagera och inspirera sina medarbetare i strävan mot goda prestationer och framgångsrikt förändringsarbete.

I mitt jobb som forskare med inriktning mot byggbranschen har jag under flera år ägnat mig åt att studera hur allehanda chefer i de stora byggföretagen ser på ledarskap och hur detta översätts till det dagliga arbetet. Mitt samlade intryck är att det finns en utbredd samsyn kring vikten av ett personbaserat och i många avseenden ”modernt” ledarskap – i alla fall om vi tittar på vad ledarskapsforskningen har att säga om saken.

Läs Martin Löwstedts ledare →

Snart dags – Ledarskapsveckan om klimatledarskap

Många talar om klimatsmarta byggprojekt och koldioxidneutrala material. Samtidigt visar undersökningar på fortsatt stor klimatpåverkan från samhällsbyggandet. Få talar om hur branschen ska vända utvecklingen och vem som ska visa vägen. Välkommen till en vecka med fokus på framtidens klimatledarskap. Vi sänder föreläsningar, utmanande intervjuer och panelsamtal hela veckan den 12-16 oktober.

Läs mer och anmäl dig →

Skeppsviken ny parter i CMB

Vi välkomnar Skeppsviken Bygg Göteborg AB som ny partner i CMB. Skeppsviken är en bygg- och fastighetskoncern med entreprenadverksamhet och utveckling av egna projekt. Just nu är de aktuella i Göteborg med bygget av Universeums nya visualiseringsdome.

Läs intervjun med företagets vd Davor Sinik →

CMB söker ny vd

Vid årsskiftet lämnar Bengt Christensson på egen begäran sin tjänst som vd för CMB. Rekryteringen av en ny ledare för verksamheten är i full gång och ansökningar tas emot till och med den 1 november.

Läs mer om tjänsten →

Digital Bygglunch om Landvetter Södra

I Härryda kommun pågår utvecklingen av Landvetter Södra – ett helt nytt samhälle med plats för 25 000 invånare. Att bygga en stad från grunden erbjuder unika möjligheter att använda den senaste tekniken med hållbarhet och långsiktighet i fokus, men det innebär också utmaningar. Vid CMB:s Bygglunch den 20 oktober berättar Maria Ådahl och Amanda von Matern på Landvetter Södra Utveckling AB mer om projektet.

Mer information och anmälan →

Idéseminarium om Skeppsbron

Uppdraget från Älvstranden Utveckling var: "Knäck nöten Skeppsbron!". Vid idéseminariet den 22 oktober presenterar traineerna i Framtidens Samhällsbyggare resultaten från det case som de har arbetat med under sitt traineeår.

Mer information och anmälan →

Masterstudenter fick introduktion med inblick i Korsvägens utmaningar

I september startade omkring 70 nya studenter första året på masterutbildningen DCPM (Design and Construktion Project Management) på Chalmers. Då många studenter kommer från andra städer och andra länder ville vi passa på att introducera dem till ett av Göteborgs just nu mest spännande och utmanande byggprojekt, stationsbygget vid Korsvägen.

Läs mer och titta på bilder från studiebesöket →

Programstart för Framtidens Samhällsbyggare 7

Under september började traineerna i den sjunde omgången av Framtidens Samhällsbyggare på sina respektive arbetsplatser. Tio traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter.

Läs mer →

Uppföljande webbinarium: Så stoppar vi miljardförlusterna

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? Den 3 november diskuterar vi hur vi kan vända trenden, med en attraktiv och effektiv samhällsbyggnadssektor som mål. Webbinariet arrangeras av CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket.

Mer information och anmälan hos IQ Samhällsbyggnad →

Film och rapport från frukostseminarium om innovation

CMB:s innovationsgrupp har undersökt innovationsförmågan i samhällsbyggnadssektorn utifrån ett antal framgångsrika exempel. Vid ett frukostseminarium den 4 september presenterade gruppen sina resultat.

Se filmen från seminariet →
Ta del av kortrapporten som beskriver undersökningen →