• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på webbsidan → 

Ledare: Låt revolutionen börja!

"... Jag skulle vilja leka med tanken: vad skulle det innebära om vi drog gränsen här och nu i vår bransch i Sverige? Finns det affärsmodeller och produktionsmetoder som stödjer att vi verkligen skulle klara av att dra gränsen? Jag är imponerad av Greta, för henne handlar det inte om kompromisser, för henne är det svart eller vitt. Vill vi ha en framtida planet att leva på… eller inte? Det handlar inte om att minska miljöpåverkan utan om att stoppa miljöpåverkan, kompromisslöst."

Läs hela Tobias Nordlunds ledare → 

Strategier för AI - vad behöver göras?

Under Ledarskapsdag i våras fick ni som deltog svara på ett antal frågor om er kunskapsnivå och inställning till AI.

Resultaten av undersökningen visade att 60 % av deltagarna var tveksamma inför om samhällsbyggnadssektorn är redo för AI, 80 % kände att de saknade kunskap om hur AI kommer att påverka deras arbete och liv och nästan 50 % ansåg att det är it-bolag eller helt nya aktörer som kommer att ta täten inom AI för sektorn. Nu tar vi era tankar och idéer vidare och lägger upp strategierna.

Anmäl dig till Strategidagen 14 november → 

Så här söker du forskningsmedel hos CMB

Nu befinner vi oss mitt inne i den forskningsuppväxling som vi tillsammans med våra partnerorganisationer iscensatte under 2018 och som innebär att vi gemensamt ska finansiera forskning för 5 miljoner kronor per år i fem år. Att ansöka om medel från CMB är enkelt och för de projekt som beviljas medel erbjuds även stöd i form av branschkunniga referensgrupper, koncept för populärvetenskapliga rapporter samt frukost- och lunchseminarier.

Se film om att söka forskningsmedel →

Ny forskning om bygglogistik, oetiskt beslutsfattande och flyttmönster

Framöver kan vi se fram emot ny forskning om ständiga förbättringar av bygglogistiktjänster, om oetiskt beslutsfattande inom samhällsbyggnadssektorn, och en fördjupande studie kring flyttmönster, åtgärder och genomförande av hållbar renovering och bostadsförnyelse. Detta då CMB:s Forskningsutskott tillstyrkt medel till tre nya forskningsprojekt.

Mer om forskningsprojekten här →

Traineernas utmaning: "Knäck nöten Skeppsbron 2"

Nu är sjätte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare igång! I september fick de 16 unga samhällsbyggarna sitt caseuppdrag som de ska arbeta med under sina 14 månader i programmet: "Kom med förslag på hur vi får framdrift i det långdragna projektet Skeppsbron 2".

Vad tycker traineerna om uppdraget? →

Ny projektledare för Framtidens Samhällsbyggare

I höst välkomnar vi Helene Stensson på GR som är ny projektledare för traineerna i Framtidens Samhällsbyggare. Hur känns det här Helene?

Se vad Helene svarar →

CMB välkomnar nya DCPM-studenter

Tillsammans med NCC välkomnade CMB i september de nya studenterna på mastersprogrammet DCPM. Under en halvdag träffades studenter och branschrepresentanter och samtalade om stadsutveckling och hållbarhet.

Se bilder från dagen →

"Renovräk" och framtidens bostadsmarknad på Business Arena

Två fullsatta fördjupningsseminarier och engagerade monterbesökare som deltog i vår mentimeterundersökning. Vi får nog säga att vi känner oss både nöjda och stolta över vårt deltagande på Business Arena i Stockholm 2019. Tillsammans med våra samarbetspartner KTH i Stockholm, Lunds och Malmö universitet deltog vi även i år under benämningen Akademin i samverkan. I montern fick våra besökare svara på ett antal frågor via sina mobiltelefoner.

Så här såg det ut på plats →

Värdefullt branschinspel om framtida forskning

I samband med Business Arena i Stockholm bjöd CMB in några av våra partners över en lunch för att ge inspel till framtida forskningsinitiativ. Lunchen inleddes med att Anders Svensson, forskare vid Chalmers, presenterade pågående forskning inom BoStad 2021 och de lärdomar som arbetet hittills har gett.

Vilka var där? →

Vad sker i CMB:s grupper?

Vid BIM- & Digitaliseringsgruppens senaste möte hade vi besök av Lars Albinsson, projektledare på Bygg 4.0. Han redogjorde för delresultaten från detta projekt, som finns att ta del av här →.

Vårt senaste möte i Innovationsgruppen var ett studiebesök på Brf Viva och fick lyssna till en fantastisk presentation av Anders Johansson på Riksbyggen, där han guidade gruppen genom projektet och berättade om hur man har arbetat med projektets innovations- och hållbarhetsambitioner.

I Kommunikationsgruppen fortsätter arbetet med att spetsa frågeställningarna kring hur kommunikation kan effektivisera samhällsbyggnadssektorns processer. Nästa steg blir att formulera ett antal förslag till examensarbeten. Under oktober får vi även besök av en kommunikationsforskare från Lunds universitet.

Ett spännande mentorskapsår startat

Då var CMB Mentorprogram 2019/2020 igång! Vi önskar er alla lycka till och om är det någon som gärna vill vara med som mentor i programmet, men som  "glömt" att anmäla sig går det bra att göra det fortfarande.

Läs mer här →

Ha en skön höst! 🎃