• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på webbsidan →

Ledare: Vi klarade det – 5 miljoner till forskning 2020

För tre år sedan fattade styrelsen beslut om att stärka CMB:s gemensamma forskningssatsningar. Vi satte målet att från år 2020 kunna finansiera forskning med 5 miljoner kronor per år. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att vi nu tillsammans har nått målet.

Att vi kan genomföra en sån här satsning är för mig ett bra bevis på engagemanget hos våra partners. Vi ser inte något liknande någon annan stans i landet. Det är unikt att både små och stora organisationer i CMB bidrar med finansiering och deltagande, oavsett om man är 12 eller 1200 medarbetare (...)

Läs hela Bengt Christenssons ledare → 

Fysiska möten inställda till maj

På grund av rådande Coronasitation har vi valt att ställa in eller flytta samtliga planerade möten och seminarier fram till mitten av maj. I nuläget planerar vi att starta igång igen med Bygglunch den 19 maj och därefter återuppta ordinarie schema. Emellertid följer vi naturligtvis rådande rekommendationer kring fysiska möten och kan komma att använda oss av digitala kanaler istället. Bland aktiviteter på vår webb hittar du aktuell information om vad som är på gång, både gällande våra öppna seminarier och våra gruppmöten.

Ledarskapsdagen flyttad till 21 sep

Många talar om klimatsmarta byggprojekt och koldioxidneutrala material. Samtidigt visar undersökningar på fortsatt stor klimatpåverkan från samhällsbyggandet. Få talar om hur branschen ska vända utvecklingen och vem som ska visa vägen. Välkommen till en dag med fokus på framtidens klimatledarskap.

Anmäl dig här →

11 maj sista dag för forskningsansökningar

Vårens datum för forskningsansökningar är framskjutet till den 11 maj. Har du en idé om ett projekt som du tror skulle kunna vara av intresse för vårt nätverk? Läs mer här och skicka gärna in en ansökan. Har du frågor? Kontakta Lars Bankvall

Guldhuset – finalisterna klara

Nomineringarna till CMB:s ledarskapsutmärkelse Guldhuset har strömmat in och juryn har haft rekordmånga kandidater att bedöma. Mycket glädjande att det finns så många framgångsrika unga ledare i den svenska samhällsbyggnadssektorn! Juryn har nu utsett fyra finalister i Guldhuset 2020.

Läs vilka de är här →

CMB Master Thesis Award 3 juni

Är det ditt examensarbete som blir belönat med CMB Master Thesis Award 2020? Skicka in ditt arbete till oss på info@cmb-chalmers.se senast den 27 maj. Vinnarna presenteras vid exjobbskonferensen den 3 juni. Mer information om tid och plats för konferensen lite längre fram.

Hur organiserar branschen för digitalisering?

Genom att deltagarna delar med sig av sin egen organisations digitaliseringsresa fokuserar BIM- & Digitaliseringsgruppen under 2020 på hur man organiserar för digitalisering i byggprojekten."Vi vill tillsammans med gruppens entreprenörer fånga hur bestående förändring skapas i praktiken."

Läs om gruppens arbete →

Agila metoder för byggprojekt testas

I CMB:s grupp för Agila projektledningsmetoder diskuteras principerna och förutsättningarna för ett agilt förhållningssätt i projekteringsskedet. Vid sidan av gruppens egen utvecklingsresa inom området, följer man även ett pågående utvecklingsprojekt i Göteborg. Lina Lundquist är projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och involverad i projektet.

Till intervjun med Lina Lundquist →

Staden och CMB utvecklar effektiv bygglogistik

I ett nytt samverkansinitiativ samarbetar CMB med Business Region Göteborg, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling i utformningen av Göteborgs Stads näringslivstrategiska program.

Läs mer här →

Skuggningen avslutad med goda betyg

Årets omgång av ”Skugga en projektledare” är nu avslutad. Något tidigare på grund av rådande omständigheter, men med mycket positiva omdömen från såväl projektledare som studenter. En mer omfattande utvärdering kommer snart skickas ut till alla deltagare, och vår förhoppning är att resultatet från denna ska vägleda förutsättningarna och formerna för nästa år.

Hur gör vi byggbranchen mer effektiv?

Byggbranschen har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling, problem med kvaliteten i leveransen och brister i effektiviteten. Hur vänder vi trenden? Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef i fastighets-, bygg- och projektutvecklingskoncernen Einar Mattsson, gav vid CMB:s Bygglunch i februari sitt perspektiv på branschen med utgångspunkt från sin bok ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

Se filminervju med Mikael Anjou → 

Vision och innovationsledning – hur tar vi brf Viva vidare?

Med utgångspunkt i arbetet med brf Viva, berättade Anders Johansson, projektutvecklare på Riksbyggen, om hur företaget leder och driver innovationsprocesser genom sin utvecklade FoI-plattform Positive Footprint Housing.

Till filmad intervju med anders Johansson →

Kostnadsfritt verktyg för dialogprocesser

Vill ni initiera – eller utveckla – ert arbete med dialogprocesser? Som en vidareutveckling av ett tidigare forskningssamarbete mellan CMB och forskningsinstitutet RISE finns nu ett kostnadsfritt processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med dialogprocesser, PROLOG.

Läs mer och ladda hem verktyget →