• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på hemsidan 

Ledare: Reflektion och kontinuerlig utveckling

CMB firar i år 20 år. Under dessa år har omvärlden förändrats en hel del, men vad det gäller innovation i samhällsbyggnadssektorn är det många som tycker att det går för långsamt. Men stämmer det? Tillåt mig göra en reflektion. Dessa 20 år sammanfaller väl med min tid som forskare det var 1998 som jag började mina doktorandstudier. Jag skulle studera managementprocesser för hållbart byggande, ett spännande, innovativt och outforskat ämne.

När jag då gjorde intervjuer med folk i sektorn för att ta reda på hur de såg på och arbetade med hållbart byggande fick jag till svar: ”Hållbart? Hållbar utveckling? Vad menar du, hur tålig en balk är?”.

Läs hela Pernilla Gluchs ledare

Eftersnack om hållbar förvaltning

Fredagen den 4 maj bjöd vi in till frukostseminarium med eftersnack. Temat var förvaltning  med fokus på vad som står i vägen för att vi ska uppnå de krav som finns, bland annat från EU, på hållbarhet inom miljö och ekonomi. Frågorna som lyftes var: Vilka hinder finns för uppnå hållbara förvaltningsmål ? Vilka lösningar skulle vi kunna införa för att nå målen? Vilka kompetenser behövs för att nå målen?

Se filmintervjuer från eftersnacket

Hållbarhetspusslet är lagt

Att skapa ett socialt hållbart samhälle kan liknas vid att lägga ett enormt pussel där tusentals bitar måste fogas samman på rätt sätt för att skapa en enhetlig bild. Under Ledarskapsdagen som i år hade temat ”Social hållbarhet – en lönsam affär” hjälpte oss talarna att lägga varsin pusselbit.

Vad hände mer under Ledarskapsdagen?

Petter Bengtsson Zynka BIM fick Guldhuset 2018

”Ska du lyckas som ledare så måste du hitta din egen inre vision och sedan lyckas förmedla den till de personer som du leder. Det är också otroligt viktig att bygga en kultur med tydliga värderingar – om det inte funkar så är du körd.”

Läs intervju med Petter

På rörlig grund – CMB:s jubileumsbok ute nu

I CMB:s jubileumsbok "På rörlig grund" möter vi sju personer i framskjutna positioner som ger sina reflektionen på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. I slutkapitel görs en analys av de sju framställningarna som ger oss en mer sammansatt bild av en byggsektor i förändring.

Läs mer och beställ boken

Det är på CMB det händer!

Under våren har det varit full aktivitet i våra grupper, i tranieeprogrammet och i vår studentsatsningar. Här kommer ett litet axplock av allt som pågår.

Läs mer

Akademin på Business Arena

För fjärde året i rad leder CMB samarbetet mellan Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Lunds tekniska högskola för att representera akademin på Business Arena. Fastighetsmässan som varje år hålls i ett flertal svenska städer arrangeras av CMB:s partner Fastighetsnytt.

Läs mer och se bilder

Välkomna Radar!

I april har vi haft nöjet att få  ytterligare en partner i CMB, nämligen arkitektbyrån Radar. I nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera företaget och dess medarbetare lite mer, men fram tills dess vill vi bara säga välkomna till oss!

Stad och näringsliv i samverkan – besök från Borås

Under två år har Borås stad arbetat tillsammans med näringslivet kring en gemensam målbild för hur staden ska växa. Den 6 april gästades CMB:s frukostmöte av Hanna Lassing, vd för Simonsland Förvaltnings AB och ordförande i Borås Näringsliv, samt Richard Mattson, stadsarkitekt i Borås.

Läs mer och se intervjun med delegationen från Borås

Ventilationsgruppen ny partner i CMB

Ventilationsgruppen har sitt huvudkontor mitt i myllret av företag i Aröd på Hisingen. Bilden som växer fram under vårt samtal är en verksamhet som står med en fot stadigt förankrad i praktisk produktion och drift och den andra i ett visionärt helikopterperspektiv på hela samhällsbyggandet.

Företagspresentation

Titta bakåt för att se framåt

Att fylla jämt är ofta en anledning att se tillbaka och reflektera över vilka händelser och beslut som lett till att man är där man är idag. Det gäller även CMB som tagit hjälp av sju av sektorns erfarna ledare för att se tillbaka på tiden sedan 1998. Deras svar finns sammanställda i boken "På rörlig grund" som lanserades i samband mad Ledarskapsdagen den 25 april.

Filmintervjuer med ledarna

"Tänk själva och bli inte en del av problemet"

Det var budskapet när Fredrik Friblick, vd Prolog, träffade samhällsbyggnadssstudenter på Chalmers för att prata framtid och ledarskap. "Erfarenhet ska vi inte överskatta. Erfarenhet är fantastisk, men det är också det främsta hindret för nytänkande!"

Se Fredriks eftersnack med studenterna

Borås stad ny partner i CMB

Borås växer från stor småstad till liten storstad. Stadskärnan utvecklas i snabb takt och den planerade dragningen av Götalandsbanan genom Borås kommer att skapa nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen. Som ett led i utvecklingen har olika samverkansformer skapats med fokus på regionala stadsutvecklingsfrågor.

Intervju med Bengt Himmelmann

Fem procent byggemenskap, går det?

Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Lea-Vanessa Lohr, Fastighetskontoret i Göteborg och Pernilla Ottosson, Inobi, berättade på frukostseminariet i mars om kommunernas roll i utvecklingen av byggemenskaper och belyste de de största utmaningarna.

Filmintervju och presentation

CMB välkomnar ÅF som ny partner

Som partner i CMB ska ÅF arbeta för att gemensamt bygga lärande organisationer som fokuserar på verklig kundnytta.

”När vi klarar det kan samarbetet mellan beställare, projektör och entreprenör öka. Det leder till att ledtiderna och kostnaderna sjunker och kvaliteten höjs. Med kortare projekterings- och byggtider frigör vi dessutom tid som vi kan mobilisera in i nya projekt.”

Läs mer om ÅF här