• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på webbsidan → 

Ledare: Äntligen framme!

"Äntligen framme vid mållinjen!  Examensarbetet inlämnat och fem års studier avklarade! Ett sista sommarlov och sedan väntar nya utmaningar i yrkeslivet. Att vara studentrepresentant i CMB under de senaste två åren har gett fantastiska möjligheter att bredda mitt intresse för ledarskap och samhällsbyggnad. Jag har fått utmana mig själv och lärt mig mycket."

Läs hela Nikolina Sekulics ledare → 

Semestertider


Några veckor kvar, sedan blir det semester även för oss på CMB. Veckorna 28-31 är vi lediga och den 5 augusti öppnar vi sedan portarna för hösten.

Trevlig sommar!

16 nya traineer i Framtidens samhällsbyggare

Med start i september börjar den 6:e omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med totalt 16 nya traineer.  14 företag och kommunala förvaltningar är nu redo med sina rekryteringar.

Här finns mer läsvärt om detta

Traineernas avslutande idéseminarium


Varmt välkomna till det avslutande idéseminariet för Framtidens Samhällsbyggare omgång 5. Den 24 oktober, kl 13.00-16.15 - Skriv upp det i kalendern!

Guldhusvinnaren: "Ett himla ståhej!"

Lugnet har åter lagt sig för årets Gulhusvinnare, Klara Jonsson, på Urbainsta stad. När vi kommer på besök har diplomet precis fått en hedersplats på kontoret i Göteborg. Men hur har tiden efter prisutdelningen varit?

"Det har varit ett himla ståhej! Många gratulationer, lyckönskningar och glada tillrop från mitt nätverk. På LinkedIn spred sig nyheten supersnabbt och redan samma dag fick jag glada reaktioner från London där jag har jobbat i många år."

Vad säger Klara mer? →

Reflektion om forskning: Fredric Norefjäll, RISE

"Omställningen till en hållbar byggsektor kräver innovation i samverkan och A Working Lab visar steg för steg hur det kan gå till i praktiken. Studien fördjupar förståelsen för konflikten mellan projektets förutbestämda och linjära logik och innovationsprocessens behov av flexibilitet och omtag."

Mer om innovationsforskningen →

Varför ska vi bygga bostäder för seniorer?

Den 15 maj höll projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) sin slutkonferens på temat dialoger kring hållbara bostäder för seniorer där preliminära resultat presenterades, goda exempel lyftes och internationella utblickar gjordes.

Referat och länk till "Klokboken för seniorbostäder" →

Nya styrelsemedlemmar i CMB

Välkommen till ert första styrelsemöte den 19 juni säger vi till våra tre nyinvalda medlemmar i CMB:s styrelse: Bo Larsson, Trafikverket, Fredrik Johansson, NCC och Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter. Mer om deras tankar och visioner för CMB och samhällsbyggnadssektorn kommer ni att få ta del av här i kommande nyhetsbrev.

Nytt forskningsprojekt om coworking

Vilka behov har brukare av coworking-ytor och hur möter man dem?  Vid det senaste mötet för CMB:s Forskningsutskott beviljades ett projekt som ska utveckla förståelsen för dessa frågor.

Läs mer →

Tack och välkomna åter till mentorprogrammet

I stålande sol och med många sköna skratt avslutades CMB mentorprogram 2018/2019 den 14 maj. Ett stort tack vill vi rikta till både mentorer och adepter som deltog i programmet för att ni varit så öppna och delat med er av såväl yrkes- som livs- och studieerfarenheter!

Mer om avslutningen av mentorprogrammet →

De gjorde de bästa exjobben

Årets CMB Master Thesis Award för bästa examensarbeten inom DCPM- och IPM-programmen gick i år till: Nikolina Sekulic och Naska Abbassi, Abubakar Khatry och Mohammed Abdu samt Anna Sundelin. Stort grattis till er alla och bra jobbat! Diplom och prispengar delades ut i samband med exjobbskonferensen på Chalmers den 29 maj.

Bilder från konferensen  →

Framtidens Samhällsbyggare löser problem genom nätverkande

Den 23 maj träffades traineer från Framtidens Samhällsbyggares alla fem programomgångar för en årlig nätverksträff. Syftet med dagen var att nätverka över programgränserna och inte minst lösa gemensamma utmaningar för branschen.

Läs mer om nätverkträffen →

Kultur viktigast för innovation

Kultur (37 %), pengar (27 %), tid (26 %) och ledarskap (22 % ) är de största hindren för innovation i projektstyrda organisationer. Det ansåg besökarna på Business Arena i Göteborg som deltog i den mentimeterundersökning som vi genomförde under mässan.

Läs mer →

Allt från Ledarskapsdagen


Se bildgalleri och filmer, ladda ner presentationer, lyssna på seminarierna från Ledarskapsdagen. Allt finns samlat här. Tron på att AI kommer att förändra samhällsbyggande i grunden var tydligt på årets Ledarskapsdag. Men hur det kommer att påverka den egna vardagen och det egna arbetet kände många av besökarna sig tveksamma kring.

Ledarskapsdagen 2019 →

Trevlig sommar! ☀️