• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Ser brevet konstigt ut? Läs på webbsidan →

Ledare: "Ett holistiskt perspektiv kan expandera begreppet ledarskap"

Per-Anders Ericsson, SkanskaUnder de år som jag har varit verksam i samhällsbyggnadssektorn – jag började på Skanska 1996 – har vi upplevt en positiv utveckling. Vi har sett en allt större mångfald på företagen, vi har kommit långt med värderingsfrågorna och vi har utvecklat arbetssätten avseende etik och transparens. Det är en bransch i förändring och det gör att ledarskap och management blir oerhört viktigt i alla dimensioner.

Digitaliseringen kommer starkt även inom samhällsbyggandet och jag tycker att vi nu börjar ställa in fokus rätt, det vill säga på värdeskapande. Digitalisering skapar förutsättningar för modeller och visualisering i 3D där vi nu även börjar koppla på tid och pengar för att kunna planera och följa en byggprocess i fem dimensioner. Nya tekniska lösningar ger också bättre projektmöten, enklare dokumenthantering och digitala ritningar som alltid är tillgängliga ute på bygget.

Läs Per-Anders Ericssons ledare →

2020 var året ...

… då vi alla fick lära oss vad ett Coronavirus är och vad det kan ställa till med. I CMB blev den årliga Ledarskapsdagen istället en digital Ledarskapsvecka med Klimatledarskap som tema och Strategidagen kommer att genomföras som en digital – och förhoppningsvis nationell – webbworkshop i vår (25 mars). Rekordsnabbt blev våra frukostseminairier och Byggluncher digitala – med mer än bubbelt så stor publik från hela landet på köpet. Även våra gruppmöten blev digitala och diskussionerna fortsatte med oförminskat intresse bland deltagarna och resulterade i flera kortrapporter.

Läs CMB:s julhälsning →

Investera för framtiden – anmäl era talanger till CMB:s traineeprogram!

Nu är det viktigare än någonsin att våga tänka långsiktigt och strategiskt! Att våga gasa sig ur uppförsbacken trots svångrem, permitteringar och antällningsstopp. Ett sätt är att göra som Castellum och verkligen vässa era organisationers unga talanger genom att erbjuda dem att gå CMB:s gemensamma traineeprogram, Framtidens Samhälllsbyggare.

Läs mer om vad traineeprogrammet kan erbjuda din organisation →

Vad pratar vi egentligen om när vi pratar om partnering?

Svaret får du i denna kortrapport som CMB:s partneringgrupp tagit fram och som speglar gruppens arbete med att definiera vad parterning är, förstå de ingående aktörernas olika drivkrafter för att ingå ett parneringavtal  och när det är en effektiv samverksamsform.

Läs och ladda ner rapporten →

Ny ordförande i CMB:s partneringgrupp

Torleif Harrysson, ny ordförande i CMB:s partneringgruppTorleif Harrysson, affärschef på NCC, är ny ordförande i CMB:s partneringgrupp. Han beskriver sig som en person som gillar knepiga, komplexa projekt, och vill lyfta frågan om samverkan från projektnivå till branschnivå.

Läs intervjun med Torleif Harrysson →

Trafikkontoret ny partner i CMB

"Det är viktigt att vi medverka i konstellationer där det finns kompetens och möjligheter att utveckla samverkan. Utan god samverkan går det inte att driva komplexa projekt på ett effektivt sätt."

Vi säger välkomna till Trafikkontoret Göteborgs Stad! Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv i staden en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i.

Läs hela intervjun med Magnus Jäderberg, Trafikkontoret →

Se våra seminarier i efterhand

Ta chansen att få koll på det senaste inom samhällsbyggnad genom att titta på våra digitala seminarier! Sedan våren 2020 filmar vi våra seminarier.

Länk till våra seminarier →

Förutsättningar och principer för agil projektledning

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder har sedan 2018 diskuterat innebörden av och förutsättningarna för agila principer inom samhällsbyggnad. Dessa diskussioner har resulterat i en rapport, där gruppen primärt fokuserar på projekteringsskedet inom den större samhällsbyggnadsprocessen.

Ladda ner och läs rapporten →

CMB fick pris för samarbete

CMB har tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad fått pris för "Årets Branschsamarbete" i samband med Gar-Bo-dagen 2020.  Samarbetet som prisats har under hösten resulterat i en webbinarieserie om hur vi med fokus på ledarskapet ska kunna vända trenden med omfattande byggskador och slöseri inom samhällsbyggnad.

Läs mer om samarbetet och utmärkelsen →