• Namn Organisation
 • En deltagare från 556302-3307
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Alingsås kommun
 • En deltagare från Atkins Sverige AB
 • En deltagare från Atkins Sverige AB
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från BYGGHERRETJÄNST
 • En deltagare från CA consultadministration ab
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur
 • En deltagare från Chalmers byggnadsteknologi
 • En deltagare från Chalmers DCPM
 • En deltagare från Chalmers Industriteknik (CIT)
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Core Innovation
 • En deltagare från Core Innovation
 • En deltagare från create4future
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Fastighetsnämnden
 • En deltagare från Forsen
 • En deltagare från Fram
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare - Vasakronan
 • En deltagare från Göteborg stad
 • En deltagare från Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Vetenskapliga Laboratorium - GVL
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från IVL Svenska Miljöinstitutet
 • En deltagare från IVL Svenska Miljöinstitutet
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Building Väst
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Pilotage Develoment
 • En deltagare från poprojektledning
 • En deltagare från Prolog bygglogistik AB
 • En deltagare från Ramböll Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
 • En deltagare från Samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
 • En deltagare från Samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Staga
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Wästbygg Gruppen AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 84 deltagare

Så ser platscheferna på avfallshantering

Platschef_12007,7 miljoner ton  per år. Så stort är flödet av avfall från den svenska bygg- och anläggningssektorn enligt SMED, Svenska MiljöEmissionsData. Av dessa kommer ca 1 miljon ton från ombyggnader och renoveringar.

I forskningsprojektet Ombyggnadsuppföljning har fokus varit på hur platschefer på stora entreprenadföretag hanterar avfallsfrågor vid ombyggnad. Byggherrens engagemang och underentreprenörers arbetsrutiner är några av de faktorer som enligt platscheferna påverkar hur avfallshanteringen sker.  Även val av IT-stöd påverkar hur hanteringen sköts och registreras.

Vid CMB:s första frukostseminarium för året kommer Ahmet Anil Sezer, tekn. dr. vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, berätta om de attityder och frågeställningar han har mött under studiens gång. Medverkar gör också professor Jan Bröchner vid samma institution.

Praktisk information

Dokumentation